+ Yorum Gönder
Hayat Ve Yaşam ve Kadın ve Aile Forumunda Kamu kurum kuruluşlarına bağlı huzurevleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Kamu kurum kuruluşlarına bağlı huzurevleri
  Kamu Kurum Kuruluşlarına Bağlı Huzurevleri Hakkında Bilgi

  2828 sayılı kanunun 34.ve 35. Maddeleri doğrultusunda “Kamu Kurum ve Kuruluşları Bünyesinde Açılacak Huzurevlerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmeliği 05.04.1987 tarih ve 19422 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikte kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde açılacak huzurevlerinin açılış, çalışma, fiziki şartlar, personel şartları, teftiş ve denetim işlem ve esaslarına mevcut mevzuata uygun bir şekilde belirlemek çağdaş anlayış ve şartlara uygun düzeyde hizmet vermelerini sağlamak amaçlanmıştır.

  Tablo III:08.01.2009 tarihi itibariyle

  HUZUREVİ
  HUZUREVİ SAYISI
  KAPASİTE

  DİĞER BAKANLIKLARA BAĞLI HUZUREVLERİ
  6
  2442

  BELEDİYELERE AİT HUZUREVLERİ
  22
  2104

  TOPLAM
  28
  4546


  Bu iki grubun huzurevi sayısının 25, toplam kapasitesinin 4432 olduğu tablo III’de görülmektedir.

  Yönetmeliğin 4. Maddesi "e" fıkrasında yaşlı sosyal veya ekonomik yönden yoksunluk içinde korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç yaşlı statüsündeki kişiyi,

  "d" fıkrasında Huzurevleri muhtaç yaşlı kişileri huzurlu bir ortamda korumak ve bakmak, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak aracılığıyla kamu kurum ve kuruluşları tarafından kurulan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarını,

  ifade etmektedir.

  SHÇEK dışındaki huzurevlerinin büyük bir çoğunluğu kurum kanunu ve yönetmeliklerden önce açıldığı için yönetmelik hükümleri doğrultusunda düzenleme yapılmasında aksaklıklar yaşanmaktadır. İlgili Yönetmeliğin günümüz koşullarına göre düzenlenmesi ve yaptırımının belirlenmesi gerekmektedir.

  YAŞLI DAYANIŞMA MERKEZLERİ

  2828 sayılı Kanunun 9.maddesinin “j” fıkrası doğrultusunda Yaşlı Dayanışma Merkezleri hakkındaki yönerge 07/05/2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu yönergede yaşlı dayanışma merkezlerinde verilecek hizmetlerin çeşidi, niteliği ve işleyiş esaslarını, personel çalışma esas ve usullerini tespit etmek amaçlanmıştır.

  Yönergenin 4.maddesi “c” fıkrasında merkez yaşamını evde yalnız ve ailesi ile birlikte sürdüren yaşlıların yaşam kalitesini arttırmak, boş zamanlarını değerlendirmek, sosyal, psikolojik ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında rehberlik ve mesleki çalışma yapılarak sosyal ilişkilerini ve aktivitelerini arttırmak amacıyla kurulan Yaşlı Dayanışma Merkezini,

  “d” fıkrasında yaşlı ev ortamında yaşayan 60 yaş ve üzerindeki kişiyi ifade etmektedir.

  Bu merkezlerde üye olan yaşlılar için sohbet ve eğlence toplantıları düzenlenmekte. Psikolojik danışmanlık, çeşitli konularda rehberlik, refakatçi temini el becerilerine yönelik aktiviteler, basit sağlık yardımları yapılmaktadır.

  Merkezde yaşlı kişilerin bir araya gelerek ortak ilgilerini sorunlarını paylaşabilmelerine sorunlarına birlikte çözüm yolları aramalarına zamanlarını aktif şekilde geçirebilmelerine yalnızlık duygusundan kurtulmalarına gerektiğinde destek hizmeti almalarına olanak sağlanmaktadır.

  Şu anda sosyal ve psikolojik gereksinimlerinin karşılanmasında destek hizmetleri veren gündüzlü hizmetler yönerge doğrultusunda hizmet vermektedir.

  Tablo IV:08.01.2009 tarihi itibariyle

  MERKEZLER
  ERKEK
  KADIN ÜYE SAYISI
  ANKARA EMEK YDM
  28
  178 206
  ANKARA MAMAK YDM 47 37 84
  ÇANAKKALE YDM
  23
  168 191
  İZMİR NEBAHAT DOLMAN YDM
  73
  334 407
  ESKİŞEHİR YDM
  63
  15 78
  Toplam 234 732 966

  Yaşlı Dayanışma Merkezlerinin sayıları ve çalışma alanlarının genişletilmesi gerekmektedir. İl Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan Merkezlerin Yönetmelik hükümleri ile çalışmaları sürdürmesi bir gerekliliktir.

  YAŞLI BAKICILARININ EĞİTİM PROJESİ

  Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Vakfı (MESEV) işbirliğinde “Yaşlı Bakıcılarının Eğitim Projesi” kapsamındaki protokol 23/12/1999 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

  Bu projenin, ülkemizde yaşlı bakımına yönelik ara insan gücüne olan ihtiyacı karşılamak, yetiştirilecek nitelikli ara elemanların ülkemizin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunabilmelerini sağlamak ve ülkemizden Almanya’ya çalışma amacıyla giderek burada uzun süre kalan vatandaşlarımızın çocuklarının, ülkemiz şartlarına uyumlarını sağlayabilmek için,

  - Yaşlı bakımında uzmanlaşarak diploma programına gidebilmeleri için meslek lisesi düzeyinde eğitim programlarının hazırlanmasını,

  - Başvuruda bulunan bireyler, sertifika programları ile eğiterek, yaşlı bakımı ve hizmetleri konusunda deneyimli, bilinçli ve nitelikli ara elemanlar kazandırılmasını,

  - Almanya’dan kesin dönüş yapan, bu ülkede veya ülkemizde değişik öğretim kademelerinden geçen gençlerimizin sosyal hizmet alanlarından biri olan yaşlı bakımı konusunda yetiştirilerek bir meslek edinmelerini,

  - Yetiştirilen elemanların istihdamının gerçekleştirilmesini,

  sağlamaktır.

  Söz konusu proje gereği başvuruda bulunan 43 kişiden mülakat yapılarak 21 kişi eğitim almak üzere seçilmişlerdir. Seçimde, Almanya’dan kesin dönüş yapan işçilerimizin çocukları ile deprem bölgesinden başvuran gençlerimize öncelik tanınmıştır. Bu kişiler 17 Ocak 2000 tarihinde Ankara’da bir ay süreli bir tanıtım programına tabi tutulmuşlardır. Bu programı Almanya’dan gelen iki kişilik bir uzman grubu gerçekleştirmiştir. Tanıtım programı bitiminde Almanca dil öğrenimi ve bilgisayar kursu başlamıştır.

  Kız Meslek Lisesinde devam eden Projenin süresi 3 öğretim yıldır. Teorik dersler ve uygulama toplam 3200 saattir. Kasım 2002 ‘de eğitim programı tamamlanmıştır. 2. Fatma
  Administrator

  Huzurevleri, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlıdırlar. Huzurevlerinde yaşlı insanların bakımı yapılır. Huzurevleri; klasik algının aksine, günümüzde, yaşlı ve hasta insanların günün 24 saati boyunca gerekli bakım ve kontrollerinin gerçekleştirilebileceği bir yaşam alanı olarak düzenlenmektedir.
+ Yorum Gönder


huzurevleri hangi bakanlığa bağlı,  huzurevleri hangi kuruma bağlı,  huzurevleri nereye bağlı,  huzurevleri nereye bağlıdır,  huzurevi hangi kuruma bağlıdır,  huzurevi hangi bakanlığa bağlı çalışır