+ Yorum Gönder
Hayat Ve Yaşam ve Kadın ve Aile Forumunda Geniş Aile Tipleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mine
  Devamlı Üye

  Geniş Aile Tipleri
  Geniş Aile Tipleri Hakkında Bilgi

  1) Birleşik Aile: Hem yatay, hem dikey genişleme sonucu oluşur. Aile reisinin kendi erkek kardeşleriyle birlikte oturması bakımından aynı kuşak çizgisinde yataylığına büyümüş olan bu aile tipi aynı zamanda söz konusu kardeşlerin evli erkek çocuktan ile dikey büyümüş olur.
  2) Ataerkil Aile: Yatay ve dikey genişleme vardır, birleşik aileden farkı, aile reisinin kardeşlerinin ve onların ailelerinin aide yer almaması, dolayısıyla en yaşlı kuşakta tek bir evli erkeğin bulunabilmesidir. Ancak birden fazla evli oğul ailede bulunabileceği için kök aileden farklıdır.
  3) Kök Aile: en büyük oğul, annesi ile eve yerleşir, diğer evlenenler evi terk eder. Baba ölünce aile reisliği doğrudan büyük oğlana geçer. Sadece dikey genişleme vardır.
  4) Ara ya da Geçici Aile Tipi: Aile reisinin çeşitli nedenlerle geniş aile içinde yer almaması ya da konumunu yitirmesine bağlı gelişir. 2. Hakim
  Devamlı Üye

  Anne baba çocuk ve torunlardan oluşan aileye geniş aile denir. Geiş aile kendi içinde gruplara ayrılır bunlar:anaerkil, ataerkil aile, birleşik aile ve kök ale diye gruplara ayrılır.
+ Yorum Gönder