+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Karadeniz Bölgesi Forumunda Abdal Hasan Türbesi Taşköprü Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Abdal Hasan Türbesi Taşköprü
  Abdal Hasan Türbesi (Taşköprü)

  Kastamonu Taşköprü' ilçesinin güneyinde Abdal hasan Köyü’nde bulunan bu türbede gömülü olan Abdal Hasan’ın kim olduğu bilinmemektedir. Eski tapu kayıtlarında bu köyün ismi Totaş olarak geçmekte, buradaki dergahın şeyhlerinden birinin Muhammed Veledi Veli Dede, diğerinin de Muzaffer bin Seydi olduğu yazılıdır. Ayrıca bu tapu kayıtlarında Sultan Beyazıt döneminde burada bir zaviye yapıldığı da belirtilmiştir. Ancak bu padişahın Yıldırım Beyazıt mı yoksa Sultan II.Beyazıt mı olduğuna açıklık getirilmemiştir.

  Türbe moloz taştan yapılmış duvar örgüsüne yer yer tuğla hatıllar yerleştirilmiştir. Türbe 5.00x5.00 m. ölçüsünde kare planlı olup, üzeri çatı ile örtülüdür. Basit bir girişi olan türbe kapısının solunda bir onarım kitabesi bulunmaktadır:

  “Feth-i bab et gir içeru
  Kıl namazı et tazarru
  Rabbine eyle niyazı” 2. Hakim
  Devamlı Üye

  Abdal Hasan türbesi bu türbe için de yatan Hasan ın kim olduğu kimse tarafından bilinmemektedir. buradaki dergahın şeyhlerinden birinin Muhammed Veledi Veli Dede, diğerinin de Muzaffer bin Seydi olduğu yazılıdır.
+ Yorum Gönder


aptal hasan turbesi kastmonu,  taşköprü aptal hasan türbesi