+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Karadeniz Bölgesi Forumunda Bayburt şehit osman türbesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Bayburt şehit osman türbesi
  Bayburt Şehit Osman Türbesi


  sehit-osman-turbesi.jpg

  Şehit Osman Tepesi olarak bilinen, şehrin batısında 1682 m. yüksekliğindeki kayalık tepe üzerinde kurulmuş, büyük bir simetri içinde olan iki Türbe vardır. Bu türbelerin Saltukoğulları komutanlarından Mengüç Gazi'nin kardeşi Osman Gazi ve kızkardeşine aittir.

  Bu türbelerden biri silindirik gövdeli, konik külahlı, diğeri ise kare alt yapı üzerine sekizgen gövdeli olup, sekiz yüzlü piramidal bir çatı ile örtülmüştür. Silindirik planlı olan türbenin üzerinde Arapça yazılı bir kitabe bulunmakla birlikte, kitabe çok silik olduğu için okunamamaktadır. Ancak etrafında bulunan mezar taşlarının şekilleri ve yazı izleri bu taşların 600-700 senelik olduklarını göstermektedir.

  Silindir gövdeli bu 1. türbe içinde eskiden mumyalık olduğunu gösterir bir bulguya rastlanmamıştır. Çok düzgün, ince işçiliği olan türbenin mihrabının iki yanında mukarnaslarla süslü sütünceler bulunmaktadır.

  Sekizgen gövdeli 2. türbenin tepesinde dairesel topuz gibi bir taş alem vardır. Ancak bununda içinde daha önce bir mumyalık tespit edilememektedir. Güney duvarına yerleştirilmiş mihrap yarım silindirik biçimdedir ve üzerinde hiçbir süslemeye rastlanmamaktadır.

  Yapı malzemesi olarak, Bayburt'ta halen kullanılmakta olan düzgün kesme sarı taş kullanılmış olup, taş üzerine işlenmiş bazı usta işaretleri görülmektedir. Üzerinde bulunduğu kayalık tepeye adını veren bu türbeler, taş işleme sanatının güzel örneklerindendir. 2. Zahra
  Üye

  Bayburtta Şehrin en Kuzeyinde şehit Osman tepesinde iki Türbe bulunmaktadır ve bunlardan birinin Saltuklu Komutanlarından Mengüç Gazinin kardeşi şehit Osmana diğerinin ise kız kardeşine ait olduğu düşünülür ancak bununla ilgili tam bir bilgi olmadığı için böyle kabul edilmektedir.
+ Yorum Gönder


bayburt genç osman türbesi,  bayburt sehit osman,  bayburt osman gazi türbesi,  bayburt genç osman kimdir,  bayburtda ki genç osman ın hikasi,  genç osman türbesi bayburt