+ Yorum Gönder
Resim Galerisi ve Katagorisiz Resimler Forumunda Melİkşah ile ilgili görseller Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Melİkşah ile ilgili görseller
  Melİkşah ile ilgili görseller  Melİkşah ile ilgili görseller.jpg

  Melİkşah ile ilgili görseller2.jpg

  Melİkşah ile ilgili görseller5.jpg

  Sultan Alparslan (1063-1072) zamanından beri Suriye ve daha güneylere doğru seferlerine devâm eden meşhur Selçuklu kumandanlarından Atsız, Melikşah zamanında da seferlerine devam etti. Uzun süre muhâsara ettiği Dımaşk (Şam) şehrini Mart 1076’da Selçuklu Devletine kattı. Dımaşk’ın alınmasından sonra, câmilerde okunan Şiî-Fatimî ezânının okunmasını yasaklayarak Cumâ hutbesini Halife El-Muktedi (1075-1094) ve Sultan Melikşah adına okuttu. Daha sonra Selçuklu Devletinin temel politikası olan Şiî-Fâtımî Devletinin ortadan kaldırılmasına uygun olarak, Mısır’a doğru sefere devam etti. Fakat bu hareket Fâtimîlerin şiddetli mukâvemeti sonucu başarısız kaldı. Başarısızlık, Atsız’ın Suriye emirliğinden alınmasına sebep oldu. Emirliğe getirilen Melikşah’ın kardeşi Tâcüddevle Tutuş ile Antakya’ya gelen Süleyman Şahın arasının açılması, burada bir buhranın doğmasına yol açtı. Süleyman Şâh Halep’e doğru harekete geçmiş ve muhâsara neticesi dış kaleyi ele geçirmişti. Ancak Melikşah’ın yaklaştığı haberi muhasarayı kaldırmasına sebep oldu. Süleyman Şâhın ölmesiyle Tutuş, Halep’i muhâsara etti. Melikşah’ın meşhur Selçuklu Kumandanları yanında olduğu halde Suriye’ye gelmesiyle çekildi. Melikşah, bölgede âsayişi yeniden tesis etti. Akdeniz kıyısına kadar gelen sultan Melikşah, dönüşte hilafet merkezi olan Bağdat’ı ziyâret etti. Halife El-Muktedi tarafından iki kılıç kuşatıldı. Suriye bölgesinde âsâyiş yeniden tesis edildi. 2. Meryem
  Bayan Üye

  nekadar güzel çizimler ve ozamanlarda sanata aşırı bir ilgi vardı ve busanatla uğraşanlara çok değer verilirdi iykide olmuş bu sayede tarih tanıtılıyor
+ Yorum Gönder


melikşah,  melikşah hayatı,  melikşahın hayatı,  melikşah ın hayatı,  sultan melikşah,  melikşahın resmi