+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kitap Özetleri Forumunda Ramanaya, Virjil, Kalevela Destanları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Uğur Baki
  Devamlı Üye

  Ramanaya, Virjil, Kalevela Destanları
  Ramanaya, Virjil, Kalevela Destanları


  Bir Hint destanıdır. 24 bin kıtadan meydana gelir. Onun kahramanı Rama’nın hikayesidir. Rama, prensin kızı ile Sita ile evlenmek ister. Prens, kızına Tanrı Şiva’nın yayını çekebilecek savaşçıya vereceğine söz vermiştir. Bu savaşçı başka şehirde tutulmaktadır; dönüşünde Rama, onun mirasçısı olacaktır. Bu anlaşma, Kralın ikinci karısı tarafında kabul edilemez. Rama, nişanlısı ve kardeşi sürülür. Hepsi, Hindistan2ı kaplayan büyük ormana yola çıkarlar; devlerle birçok çarpışmaları olur, birçok felaketlere uğrarlar. Seylan’ın dev kralının eline düşen Sita’yı kurtarmak için, Seylan’la Hindistan arasında, deniz üzerinde bir köprü kurulur; Sita, türlü çetin tecrübelerden geçer ve sonunda Rama ile evlenir.


  Kalevala Destanları.jpg

  VİRJİL

  Latin şairlerinin en büyüğü ve onun büyük eseri Aeneid. Virjil, öldüğü zaman bu eser henüz bitmemişti. Şairin eserindeki amaç, İmparator Ağustos zamanında Roma’nın yükselişini ve yükselmek için kendini nasıl feda etmek gerektiğini anlatır. 12 kitaptan meydana gelen bu destan, Trojan’ın tarihini anlatır; kendi maceralarını ve İtalya’ya ulaşmadan önce başından geçenleri ve seyahatlerini, orada yeni bir şehir bulmak için savaşlarını işler

  KALEVELA

  Fin milli destanıdır. Çoğu Kalevela’da, Elios Lönnrot tarafından toplanmış olan halk şarkılarından oluşur. Fin bilginleri bu destanın işlenmesini üç aşamaya ayırmışlardır:
  1. Orijinal olarak yayınlanmamış (Prota-Kalevela), 5052 beyit, 16 şarkı
  2. Eski Kalevela (yayımı : 1835-1836),12078 beyit,12 şarkı
  3. yeni Kalevela (ikinci yayımı: 1849), 22795 beyit, 50 şarkı.
  Kalevela’tı meydana getiren şarkılar beş kahramanın etrafında toplanır. Bunlar, saz şairi,
  demir,maceraperest, avcı, demirbaş köle. 2. Fatma
  Administrator

  Kalevala, aynı zamanda Fin edebiyatının en önemli eserlerinden biridir. Hikaye kurgusunun fantastik gerçekliğine inandırmasını sağlayarak, okuyucuyu kitaba bağlamıştır.
+ Yorum Gönder


virjil destanı