+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kitap Özetleri Forumunda Merhaba Söğüt - Yavuz Bahadıroğlu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Uğur Baki
  Devamlı Üye

  Merhaba Söğüt - Yavuz Bahadıroğlu
  Merhaba Söğüt


  Kitab muhteşem bir kitab gercekten insanın içindeki osmanlı duygusu kaparıyor ben bunu

  okuduktan sonra herkese beyim diye hitab etmeye başladım

  valideye bey ana diyorum kitabı okuyanlar nedeni anlarlar fazla söze gerek yok

  çok ama çok güzel bir kitap alıp okumanızı bir müslüman kardeşiniz olarak sizlerden istiham ediyorum bu

  benim yorumumdu. aşağıdaki yazı kitabın özeti.

  Merhaba Söğüt romanı Gündüz Alp ve Ertuğrul önderliğinde Kayıhan boyunun Moğol belâsından yurtlarını bırakıp Anadolu’ya göç edişini, göç esnasında yaşanan sıkıntıları, ayrılıkları, nihayet Selçuklu Sultanının, yardımları karşılığında onlara Domaniç ve Söğüt’ü yurt olarak vermelerini bütün detayları ile yansıtır. Ortaasya’dan Anadolu’ya göç, Domaniç ve Söğüt’e yerleşim ve Osmanlı Devletinin çekirdeğinin atılışı romanın asıl temasıdır.
  Buhara Yanıyor ve Elveda Buhara romanlarında anlatıldığı gibi, Cengiz Han ve daha sonra oğulları, birbirlerine düşen islâm Devletlerini teker teker yutar. Birbirlerine destek yerine köstek olan müslüman devletleri tarihten silerek, müslümanlar adına karanlık bir dönem başlatır. Moğol zulmünden kurtulabilen müslümanlar ata yurtlarını terketmek, barınabilecek yer bulmak için göç yollarına düşmek zorunda kalmıştır.
  Elveda Buhara diyenler, başka yerlere merhaba demek için uzun yollara düşerler.
  Merhaba Söğüt romanı işte bu kargaşa dönemini ele alır. Göç eden kavimlerin arasında, pek adı sanı bilinmeyen, diğerlerine oranla sayı olarak da az olan Kayı Aşiretinin, Harzem illerinden Güneşin Battığı Yere yaptığı göçün hikayesidir Merhaba Söğüt.
  Devlet müjdesi alan, dervişler ve rüyalar vasıtasıyla yol gösterilen, bir yurt tutmadan çok, bir devlet kurma hedefine yürüyen bir aşirettir Kaya Alp’in Kayı Aşireti. Gündüz Bey önderliğinde yollara koyulur, o ölünce Beylik için işaret edilen üçüncü oğlu Ertuğrul’la devam edilir ve sonunda Söğüt’e varılır.
  Yedi bin kilometrelik meşakkatli yolculuk, yeni bir devrin başlangıç yolculuğudur. Bu yolculukla tarih yeni bir döneme girecektir. Göçün sıkıntısı, bıkkınlığı, ihtilâflar, mücadeleler, Moğolların baskınlarına karşı koymalar, âdeta yaşanıyormuşçasına ele alınır Merhaba Söğüt romanında.
  Romanda işlenen en can alıcı bölüm ise, Gündüz Bey’in ölümünden sonra aşiretin bölünmesi, göçe devam edilecek mi, geriye mi dönülecek konusunda yapılan tarihî meşveretin anlatıldığı bölümdür.
  Baba oğlundan, anne kızından, kardeş kardeşten, aşiretin iki manevî önderi sayılan Yahşi Hoca ile Bodur Hoca birbirinden, Ertuğrul ağabeylerinden ayrılmıştır ve göçe devam diyen topu topuna dört yüz çadır kalmıştır.
  Bu ayrılıktan, yorgunluktan, meşakkatten sonra yola devam eden dört yüz çadırlık aşiret yedi bin kilometrelik tarihî göçü tamamlayacak ve Söğüt’e merhaba diyecektir. 2. Buğlem
  Devamlı Üye

  Bazılarına göre tarihi çok iyi ve gerçekleriyle ele almış bazılarına göre ise ilk başta sevilmemiş ancak bitime doğru romanda neyden sözedildiği anlaşıldığı için sevilmiştir. Dini yazıları ve Saidi Nursiyi de romanda anlatarak çok güzel bir okuyucu kitlesine ulaşmayı başarmıştır.
+ Yorum Gönder


yavuz bahadıroğlu kitaplarının özetleri,  yavuz bahadıroğlu kitapları özetleri