+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kitap Tanıtımları Forumunda Bize Göre Kitabının Yazarı Kimdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dur Yolcu
  Devamlı Üye

  Bize Göre Kitabının Yazarı Kimdir
  Bize Göre Kitabının Yazarı Kimdir ?

  3qwc.jpg

  Bize Göre Kitabı Ahmet Haşim


  Bize Göre Kitabının Yazarı Ahmet Haşim dir.

  Devrinde şiirleri çok sevilmiş olan Ahmet Haşim nesir de yazmıştır. Bunlar da en az şiirleri kadar sevilip benimsenmiştir.

  Nesirlerinde bir üslup ustası olarak dikkat çeker. En basit konularda bile derin tahliller yapar. Nesir dili de şiir dili gibi işlenmiş, zarif bir dildir. Bunlar, küçük sohbet yazılarıdır. Bir objenin tasvirine yahut bir hayale dayanır. Ahmet Haşim, fazla uzun yazmaz. Az kelime ile sözlerinin daha tesirli olacağı inancındadır.

  Nesirlerindeki tasvirler bunlara estetik bir değer kazandırır. Fikri anlamda da basmakalıp görüşlerin karşısındadır. Bu yüzden nesirlerinde okuru şaşırtan bir özellik görülür.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Bize göre kitabının yazarı ahmet haşimdir. ahmet haşim 1884 te bağdatta doğmuştur. edebiyatımızın en önemli sembolizm akımının öncüsüdür. kendi devrinde yazmış olduğu şiirleri çok beğenilmiş ancak ahmet haşim yalnız şiir yazmamış nesirler de yazmıştır.
+ Yorum Gönder