+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kitap Tanıtımları Forumunda Toplumsal Anarşizm mi Yaşamtarzı Anarşizm mi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Toplumsal Anarşizm mi Yaşamtarzı Anarşizm mi
  Toplumsal Anarşizm mi Yaşamtarzı Anarşizm mi
  Toplumsal Anarşizm mi Yaşamtarzı Anarşizm mi.jpg

  Bireyci anarşizmi felsefi ve teorik temelleriyle ele alan Murray Bookchin, bu kısa çalışmasında Amerikalı bireyci anarşistlerle sert bir polemiğe giriyor. Toplumsal anarşizmin, devrimci özünden boşaltılarak bireyci bir yaşam tarzına indirgenip modalaştırılmasına karşı çıkan Bookchin, bireyci anarşizme karşı anarko-komünist bir perspektif savunur. Günümüz anarşizminin genel bir görünümünü ortaya koyan Bookchin, anarşist düşüncenin soyağacından kopup postmodern nihilizme, Foucaultcu "kişisel isyan"a ve liberal özerkliğe savrulan Lifestyle anarşistlere sert ama bütünlüklü bir eleştiri yöneltiyor. Anarşist harekette ciddi bir sorun olarak ortaya çıkan yeni Durumculuk ve postmodernist nihilizmin etkileri, elbette yalnızca Amerika'yla sınırlı değildir. Bu nedenle, Bookchin'in eleştirileri Amerikalı bireycilerin şahsında genel olarak bu yaklaşımlara sahip olan herkes için geçerlidir. Bütün bireyci anarşistler Bookchin'in ağır bir dille ifade ettiği eleştirilerinin muhatabıdır. Murray Bookchin, bu yeni çalışmasında, anarşizmle temelden ayrıştırmadığı ve Bir Zamanlar Sol diye nitelediği 19. yüzyıl Marksizminin, Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcına kadar, kısa ve eleştirel bir değerlendirmesini de sunar. (Arka Kapak)
 2. Acil

  Toplumsal Anarşizm mi Yaşamtarzı Anarşizm mi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder