+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kitap Tanıtımları Forumunda Demdeme Kimin Eseridir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Demdeme Kimin Eseridir
  demdeme kimin eseridir kısaca 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Demdeme Kimin Eseridir

  DEMDEME

  Muallim Naci 1850 yılında İstanbul’da doğdu. Asıl adı Ömer’dir. Babasının ölümü üzerine dayısının yanına Varna’ya gitti. Orada medrese öğrenimi gördü. Varna Rüştiyesi’nde öğretmenlik yaptı. Sait Paşa’nın özel kâtibi olarak Rumeli ve Anadolu’nun birçok kentini dolaştı. İstanbul’a geldi. Memuriyetten istifa etti. Ahmet Mithat Efendi’nin önerisiyle Tercüman-ı Hakikat gazetesinde edebiyat sayfasını yönetmeye başladı.

  Ahmet Mithat Efendi tarafından Tercüman-ı Hakikat’i eski edebiyat yazılarının sözcüsü durumuna getirmekle suçlanınca istifa etti. Başka gazetelerde çalıştı. Galatasaray Lisesi ve Mekteb-i Hukuk’ta edebiyat öğretmeni olarak çalıştı. Yaşadığı dönemde, Recaizade Mahmut Ekrem ekolüne karşı klasik edebiyatı savundu. Recaizade Mahmut Ekrem’in Zemzeme adlı şiir kitabına karşılık “Demdeme” adlı eleştiriyi kaleme aldı. Aruzu Türkçeye ustalıkla uygulamıştır.

  Servetifünun sanatçılarını etkiledi. Şiirinin yanında edebiyat tarihi ve sözlük çalışmalarıyla da ilgi çekti. Sanatçı, daha sonraki yaşamında Yeni edebiyatı tümüyle kabullenecek ve Batılı anlamda başarılı edebiyat örnekleri verecektir.

  Muallim Naci.jpg

  Edebi Kişiliği

  •Tanzimatçılarla aynı dönemde yaşamasına rağmen sanat anlayışı bakımından onlardan ayrılır.
  •Eski şiirin temsilcisi olarak tanınmasına rağmen Batılı şiir tarzında başarılı örnekler yazmıştır.
  •Türk edebiyatında eski-yeni tartışmasında eski edebiyat taraftarlarının öncüsü olmuştur. Gelenekçi şiir anlayışının temsilcisidir.
  •Şiirlerinde yalın ve sade bir Türkçe kullanmıştır.
  •Halk edebiyatı nazım biçimlerinden faydalanmıştır.
  •Şiirlerinde yalnızlık, gurbet, doğa, karamsarlık ve milli duyguları işlemiştir.
  •Aruz ölçüsünü kullanmıştır.
  •Köyden söz eden ilk şiiri yazmıştır. (Köylü Kızların Şarkısı)
  •Çocukluk anılarını anlatırken sade bir dil kullanmış ve en sade Tanzimat nesrini o yazmıştır.
  •Recaizade Mahmut Ekrem’le girdiği kafiye tartışmasıyla tanınır. Ekrem’in “kulak için kafiye” anlayışına karşı “göz için uyak” anlayışını benimsemiştir.
  •Muallim Naci eski-yeni tartışmalarından “Demdeme” başlıklı yazılarında Recaizade Mahmut Ekrem’in “Zemzeme”lerine karşılık görüşler beyan eder. Bu tartışmaya “abes-muktebes” tartışması da denmiştir.

  Eserleri


  •Şiir: Terkib-i Bend-i Muallim Naci Ateşpare (1883), Şerâre (1884), Fürûzan (1885), Sümbüle (1889), Yadigâr-ı Naci (ölümünden sonra Şeyh Vasfi tarafından ilk şiirleri ile gazete ve dergilerde kalmış şiirlerinin bir araya getirildiği eser 1896).
  •Eleştiri: Muallim, Demdeme I-II-III, Yazmış Bulundum.
  •Anı: Medrese Hatıraları, Ömer’ in Çocukluğu.
  •Sözlük: Lügat-ı Naci.
  •Araştırma: Osmanlı Şairleri, İstilahât-ı Edebiyye (Divan edebiyatı hakkında bilgi verir.), Esâmi.
  •Mektup: Muhaberat ve Muhaverat, Şöyle Böyle, Mektuplarım.
  •Oyun: Heder, Musa Bin Ebi’l-Gazan yahut Hamiyet.

+ Yorum Gönder


demdeme,  demdeme kimin eseri,  demdeme kimin,  demdeme kimin eseridir,  demdeme yazarı,  demdeme kime aittir