+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kitap Tanıtımları Forumunda Fezleke Kimin Eseridir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Fezleke Kimin Eseridir
  fezleke kimin eseridir kısaca 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Fezleke Kimin Eseridir

  FEZLEKE


  CEVAP: Katp Çelebi

  Kâtip Çelebi, yukarıda görüldüğü gibi 21 eser vermiştir. Bunların bir kısmı tercümedir, fakat asıllarındaki yanlışlar düzeltilerek, eksikleri tamamlanarak yapılan tercüme niteliğindedirler. En önemli eseri Keşfüz-Zunûn’dur. (Keşfü'z-zunûn anil-esâmi ve'l-fünun) Arapça bir bibliyografya sözlüğü olan eserde, 14.500 kitap ve risalenin adı ve yazarı verilir. İslam dünyasında da genel kabul gören Aristoteles’in bilim tasnifine göre ve alfabetik olarak düzenlenmiş olan eser, yirmi yılda tamamlanmıştır.
  "Fezleke" adlı eserini hem Türkçe hem Arapça yazmıştır. Tarih alanında yazdığı eserlerin ilki olan Fezleke’yi Kâtip Çelebi iki defa kaleme almıştır. İlki 1642′de tamamladığı Arapça Fezleke’dir. (Fezleketi Akvâlü’l-Ahyâr fi ılmi’t-Tarih ve’l-Ahbar). Dört bölümden oluşan kitapta tarihin anlamı, konusu ve yararı anlatıldıktan sonra bu alandaki temel eserlerin bir bibliyografyası verilmiş, ardından da klasik İslam tarihçiliğine uygun olarak dünyanın yaratılışından 1639′a kadar kurulan devletler ve meydana gelen önemli olaylar kısaca sıralanmıştır. Arapça Fezleke’nin devamı niteliğindeki Türkçe Fezleke 1591-1654 arasındaki olayları anlatan bir Osmanlı tarihidir. Olayların kronolojik sıralamasının ardından her yılın sonunda o yıl içerisinde ölen devlet adamları ve bilginlerin yaşam öykülerinden ve eserlerinden de kısaca söz eder. Takvimü’t-Tevarih (Tarihlerin Takvimi) ise, Âdem Peygamber’den 1648′e kadar geçen tarihsel olayların bir kronolojisidir.

+ Yorum Gönder


ask fezleke kimin