+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kitap Tanıtımları Forumunda Lehçet'ül hakayık kimin eseridir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Lehçet'ül hakayık kimin eseridir
  kısaca lehçet'ül hakayık kimin eseridir 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Lehçet'ül hakayık kimin eseridir

  KISACA LEHÇET'ÜL HAKAYIK ESERİ KİME AİTTİR
  Tanzimat dönemi tiyatro yazarı. 1844'te İstanbul'da doğdu. Kapu Kethüdalarından Yusuf Cemil Efendi'nin oğludur. Babasının 1863 Eylül'ünde Şam ve Halep ve Urfa Sancağı Kapu Kethüdalığina atandığı belgelerden anlaşılmaktadır. Kethüdalığın Tanzimat yıllarındaki görevi, illerle hükümet merkezi arasındaki haberleşmeyi sağlamaktır. Âli Bey, küçük yaşta Fransızca öğrendi. Müfettiş, mutasarrıf, vali olarak Irak, Varna, Elâzığ, Trabzon bölgelerini dolaştı, Direktör Ali Bey lâkabı ile anılmasına neden olan Düyûnu Umumiye Direktörlüğünde bulundu. Teodor Kasap'ın yayımladığı.Diyojen mizah gazetesine yazdığı mizahî yazılarla, tiyatro çalışmaları ile tanındı. İstanbul'da öldü (3 şubat). Mezarı Anadolu Hisarı'nda Göksu mezarlığında, babasının yanındadır. Şiirleri de vardır. Âli Bey; Tanzimat Tiyatrosu'nda, halk kaynaklarımızdan yararlanan ilk oyun yazarlarımız arasındadır.Gedikpaşa Tiyatrosuna çeviri oyunlar hazırlamış, Namık Kemal'le birlikte Diyojene yazılar yazmış, birçok eserin sahneye konulmasına büyük emeği geçmiştir.

+ Yorum Gönder


lehcetul hakayik,  lehcetul hakayik kimin eseri,  lehcetul hakayik kimin