+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kitap Tanıtımları Forumunda Edebül müfred kimin eseridir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Edebül müfred kimin eseridir
  kısaca edebül müfred kimin eseridir 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Edebül müfred kimin eseridir

  KISACA EDEBÜL MÜFRED ESERİ


  Peygamber olmadan önce ahlâk ve edebi herkesin takdirini kazanan ve “Ben, ancak güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim” buyuran bir Peygamber (s.a.v.)’in ümmetiyiz. Hayatının her döneminde bu özellikleri titizlikle yaşayan ve ümmetine de bu konuda rehberlik eden Allah Rasulü (s.a.v.) yüzlerce hadis-i şeriflerinde bu konunun üzerinde ısrarla durmuştur.

  Hadis alimlerinden İmam-ı Buhari Hazretleri konunun önemi sebebiyle meşhur hadis kitabı Sahih-i Buhari’den ayrı olarak, içinde sadece edeb ve ahlâkla ilgili hadîs-i şerifleri, topladığı el- Edebü’l- Müfred isimli eserini telif etmiştir. Tarih boyunca bu eser Müslümanlar tarafından yoğun bir ilgi görmüş ve bir çok kez tercüme ve şerh edilmiştir. Yaklaşık 15 yıldır yoğun bir şekilde bu eser üzerinde tercüme, tahkik ve şerh çalışması yapan Halil Atalay Hocaefendi el- Edebü’l- Müfred’iiki ciltlik bir eser olarak yeniden yayınladı. Atalay Hoca, Hayatı Rasülullah ile Yaşamak üst başlığıyla yaptığı çalışmasının bir kısmını iki yılı aşkın bir süredir Rifat FM’de “el- Edebü’l- Müfred Hadis Dersleri” isimli programında okuyucularıyla paylaşıyordu.

  Kitabın isminden de anlaşıldığı gibi, sırf edeb ve ahlâkla ilgili hadîs-i şerifleri içinde toplamış bir eser. Yüzbinlerce hadisin içerisinden seçilmiş, ahlâka ve edebe dair bir küsur hadisi içerisinde toplayan el- Edebü’l- Müfred halktan ilim adamına, talebeden hocaya her seviye ve her kesimden insana hitap eden kıymetli bir eser.

  Kitapta yer alan hadislere, kolay okunması için hareke konularak okuyucuya büyük kolay sağlanmış. Ardından tercümesine yer verilmiş ve ihtiyaç duyulan hadislere açıklamalar ilave yapılmış. Açıklamalardan sonra da “Hadisin Mesajı ve Alınacak Dersler” başlığı altında konular maddeler halinde verilerek okunması ve anlaşılması kolaylaştırılmış. Yine konu içinde geçen ayet ve hadislerle diğer eserlerin de kaynakları dipnotta gösterilmiş. Böylece hem okuyucular hem de araştırmacılar için kolay istifade edilen bir eser ortaya çıkmış.

  Bütün dünyada ahlâki çözülmenin yoğun olarak yaşandığı günümüzde bu hadisleri yeniden okuyup, özümseyip, hayatlarımıza tatbik etmeye muhtacız.

  İsteme adresi:

  Ribat Basın-Yayın, Mevlana Çarşısı kat 2 / 206 Karatay / Konya. Tel: 0332 352 3365
  Türkistan Dervişlerinden Yâdigâr
  Tasavvuf düşüncesinin gelişip bir çok bölgeye yayılmasında Orta Asya’da bulunan tasavvufi ekollerin çok önemli bir yeri vardır. Bu sebeple Orta Asya Türkçesi ile kaleme alınmış tasavvufî mahiyette el yazması ve taş baskı birçok eser bulunmaktadır. Türkistan dervişlerinden günümüze yâdigâr kalan bu eserler, tarih içinde Orta Asya’da tasavvufun nasıl anlaşıldığını, nelerin tartışıldığını, hangi konulara daha fazla önem verildiğini göstermesi bakımından oldukça önemlidir. Fakat bugüne kadar bunların bir kısmı farklı dillerde yayınlanmasına rağmen hâlâ hiç yayınlanmadan kütüphane raflarında duran yüzlerce eser bulunmaktadır.

  Doç. Dr. Necdet Tosun’un Türkistan Dervişlerinden Yâdigâr isimli çalışmada Orta Asya Türkçesiyle yazılmış tasavvufî eserler, yazarları ve muhtevâsıyla birlikte tanıtılmış. Bu sâyede bu güne kadar bilinmeyen birçok eser gün yüzüne çıkarılıp konuyla ilgilenenler için önemli bir el kitabı hazırlanmış. Tanıtılan bu eserler iki bölüme ayrılmış; birinci bölümde tasavvufî doktrin, ikinci bölümde tasavvufî biyografi eserleri incelenmiş
  . Ele aldığı konular ve muhtevâsıyla bu çalışma, Orta Asya’nın dil, edebiyat, tarih ve kültürüne ilgi duyanlar için çok faydalı bir kaynak olmuş. Ayrıca Orta Asya tasavvuf tarihi araştırmalarına bu eserle yeni bir pencere açılmış.

  İsteme adresi: İnsan yayınları, Mehmet Akif cad. Kestane sok. no: 1 Güngören / İstanbul. Tel: 0212 642 7484
  Akşemseddin Hazretleri
  Akşemseddin Hazretleri’ni İstanbul’un manevi fatihi olarak biliyoruz. Ebu Eyyüb el-Ensari’nin kabrini bulma olayını da hatırlayanlarınız vardır. Peki bunun dışında Akşemseddin Hazretleri’ni yeterince tanıyor muyuz? Hayır dediğinizi duyar gibiyim. Çünkü etrafımda sorduğum birçok kişiden aynı cevabı aldım.

  İstanbul’un Fethi’nin 558’nci yıldönümünü yaşadığımız bu günlerde, Metin Çelik’in kaleme aldığı Her Yönüyle Akşemseddin Hazretleri kitabı o büyük veliyi tanımak için büyük bir fırsat sunuyor. Akşemseddin’in soyağacının çıkarılmasıyla başlayan eser, doğumundan ölümüne kadar yaşadığı bütün olayları ayrıntılarıyla, çoğunlukla da kaynak eserlerle ortaya çıkarıyor. Eser 15’inci yüzyılın büyük sufilerinden olan Şeyh Akşemseddin Hazretleri’nin farklı ilim sahalarında kaleme aldığı 20 adet eserini de kısaca tanıtıyor.

  Kitapta Akşemseddin’in Hocası Hacı Bayram-ı Veli ile yaşadıkları, İstanbul’un fethi ve sonrasında yaşanan ilginç olaylar, tıp sahasında yaptığı çalışmalar ve hastaları tedavi yöntemleri ilgiyle okunacak bölümlerden bazıları.

  İsteme adresi: Ensar Neşriyat, Kıztaşı Cd. No: 10 Fatih-İstanbul Tel: 212 4911903
  Dr. Ali Pekcan Kitaplığı
  Dr. Ali Pekcan Diyanet İşleri Başkanlığı Konya – Selçuk Eğitim Merkezinde eğitim görevlisi olarak çalışan bir ilim adamı. Fıkıh usulü, Kur’an-ı Kerim Meali, İslam Fıkhına Giriş, Güncel Fıkıh Problemleri, İslam Akaid ve Kelamı gibi bir çok derste hocalık yapıyor.

  Yirmiden fazla, çoğu selef-i salihinden çeviri, telif eseri var. Hepsi sahih kaynaklara dayalı olan eserler, İmam-ı Azam Ebu Hanife, Kırk Hadis Şerhi, Onlar Böyleydi (Büstanü’l Arifin), Hayatı Allah’a Adamak (Kitabü’z Zühd) gibi çok geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

  Ali Pekcan’ın farklı yayınevlerinden basılan kitaplarına ulaşmak için kendisiyle irtibata geçilebilir

+ Yorum Gönder