+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kompozisyon Örnekleri Forumunda Kompozisyonun gelişme bölümü nasıl olmalı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Kompozisyonun gelişme bölümü nasıl olmalı
  Kompozisyonun gelişme bölümü nasıl olmalı
  Başlık, bir yazının neyi anlattığını, ya da bu yazının yazılma gerekçesini sezdirecek bir özellik gösterir. Kısaca konuyu tanıtan, ana düşünceyi birkaç sözcükle yansıtan sözdür. Başka bir deyişle başlık; konu – ana düşünce uyumunu yansıtan bir özellik gösterir.

  “Bu yazıya en uygun başlık hangisi olabilir?” Şeklindeki sorularda, bu açıklamalar dikkate alınarak başlık saptanmalıdır.

  Kompozisyonun giriş bölümü:

  Giriş bölümünden kasıt, hangi düşüncenin, hangi ifadenin hangi görüşün savunulacağına karar verilmesi gereken bölümdür.

  Giriş bölümünde konu ve konuya bakış açısı belirtilir.

  Giriş cümlesinin özellikleri:

  Kısa ve ilgi çekici bir cümledir.


  Bağlayıcı öğelerle başlanmaz. (Çünkü, Mesela gibi…)


  Yazıda ele alınacak konuyu tanıtır; yazarın konuya nasıl bir yaklaşım getireceğini sezdirir.


  Genelden özele (tümden gelim) yazılmış paragraflarda, paragrafın giriş cümlesi aynı zamanda paragrafın ana düşüncesidir.


  Tanımlama, açıklama, soru cümlesi biçiminde kurulabilir.


  Kompozisyonun gelişme bölümü :

  Gelişme bölümünde ise, giriş bölümünde verilen düşüncenin savunmak, düşünceyi güçlendirmek için çeşitli örnekler vermek gerekir. Bu bölümde mutlaka yapmanız gereken şey, giriş bölümünde öne sürdüğünüz düşünceyi savunacak veriler, örnekler bulmanızdır. Bu şekilde gelişme bölümünü de sonlandırmış olursunuz.

  Gelişme bölümünün özellikleri :

  Gelişme bölümü; konuyu açıklayan, ana düşüncenin ortaya çıkmasına katkıda bulunan yardımcı düşünceleri içerir.


  Konu, bu bölümde açılır. Bunun için de örneklerden benzerliklerden, karşıtlıklardan, tanık göstermelerden yararlanılır.


  Ayrıntılar, gelişme cümlelerinde birbirini tamamlayarak, birbirine, bağlayıcı öğelerle bağlanarak sıralanır.


  Gelişme bölümündeki paragraflardan her biri, dil ve düşünce yönünden kendisinden önceki ve sonraki paragrafa bağlıdır.


  Tüme varım yöntemiyle yazılan yazılarda ana düşünce, gelişme cümlelerinden biri olabilir.


  Kompozisyonun sonuç bölümü :

  Sonuç bölümü, belli bir bakış açısı doğrultusunda geliştirilen konunun açıklandığı, amaçlanan sonuca ulaştırıldığı, konunun bir yargıya bağlandığı bölümdür.

  Sonuç bölümünün özellikleri :

  Dil ve düşünce yönünden kendinden önceki paragrafa bağlıdır.


  Kısa bir biçimde kurulan bu bölüm, toparlayıcı ve özet niteliğinde olan bağlayıcı öğelerle (kısaca, özetle, denilebilir ki) başlayabilir.


  Tüme varım yöntemiyle yazılmış yazılarda, ana düşünce bu bölümdedir.


  Öykü, roman, anı gibi türlerde anlatılan olayın bitiş durumunu içerir.
 2. Ezlem
  Üye

  Kompozisyonun gelişme bölümü ikinci paragrafın oluşturduğu bölümdür. Bu bölümde konu ile ilgili ter türlü düşünceyi belirtiriz. Konunun özünü bu bölümde anlatırız. İfade edilmek istenen duyguları bu paragrafta ayrıntısıyla ifade ederiz.
+ Yorum Gönder