+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kompozisyon Örnekleri Forumunda Acındırırsın Arsız Olur Acıktırırsın Hırsız Olur kompozisyon Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mine
  Devamlı Üye

  Acındırırsın Arsız Olur Acıktırırsın Hırsız Olur kompozisyon
  Acındırırsın Arsız Olur Acıktırırsın Hırsız Olur Komposizyon

  Ana fikir: Ana ve babalar, çocuklarının maddî ve manevî ihtiyaçları karşısında anlayışlı ve olgun davranmazlarsa onların ahlâkını bozarlar.
  (Bu konuda kompozisyon yazmaya girişilmeden önce, çocuk eğitiminde ailenin ne kadar büyük rol oynadığı üzerinde düşünülmelidir).

  öRNEK ÇALIŞMA:

  "Çocuk yetiştirmek, onu kişilik sahibi bir insan olarak topluma kazandırmak, hiç şüphesiz dünyanın en zor işlerinden biridir. Sağlam karakterli insanlardan meydana gelen huzurlu bir toplumun gerçekleşmesi için eğitime son derece ihtiyacımız vardır. Büyük Fransız romancısı Victor Hugo, Sefiller adlı eserinde, insanları aydınlıkta ve karanlıkta olmak üzere iki kısma ayırır. Karanlıkta olanlar, cahillerdir; onların aydınlığa kavuşması için büyük yazar; "İnsanlara biraz ışık gerek" diye haykırır. Bu ışık, eğitimdir.

  Eğitim deyince, aklımıza hemen okul, öğretmen, kitap kavramları gelir. Oysa, eğitimin temeli ailede atılır. Çocuk her şeyden önce ailesinin; en yakınlarının etkisi altındadır. Cahil, kaba, görgüsüz bir anne baba tarafından yetiştirilen çocukta düşünüş ve davranış bozuklukları görülür. Anne babanın yersiz ve yanlış davranışları, çocuk karakterinin gelişmesinde olumsuz bir etken olur.

  Çocuklarını dengeli ve ruhen sağlıklı olarak yetiştirmek isteyen anne babalar, kendi davranışlarına son derece dikkat etmelidir. Çocuğu başı boş bırakmak, çok sıkmak gibi aşırı ve yersiz davranışlar üzücü sonuçlar verip karakterin çarpık gelişmesine sebep olabilir. öyle ki, dengesizlikleri okul eğitimi bile kolay kolay gideremez. Sonuçta, topluma dengesiz bir şahsiyet katılmış olur. 2. Ezlem
  Üye

  Bir aile, çocuğunu nasıl yetiştirmesi gerektiğini iyi bilmelidir. Her zaman ölçülü ve gerektiği gibi davranılması gerektiğini ona öğretmelidir. İlk eğitim bir çocuğa anne ve babası tarafından verilir. Ahlaklı, güzel sözlü bir evlat hem ailesine hem de topluma fayda sağlar.
+ Yorum Gönder