+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kompozisyon Örnekleri Forumunda Atatürk’ün gençlik yılları ile ilgili Kompozisyon Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizliyara
  FoRuMaciL Security

  Atatürk’ün gençlik yılları ile ilgili Kompozisyon
  Atatürk’ün gençlik yılları ile ilgili Kompozisyon  Mustafa Kemal, Selanik Askeri Rüştiyesi’ni bitirdikten sonra, 14 yaşında iken Manastır Askeri İdadisi’ne (askeri lise) girdi (1895).
  Mustafa Kemal’in fikir hayatının oluasında ve gelişmesinde Manastır Askeri İdadisi’nde okuduğu dönem çok etkili oldu. Manastır kentinin yer aldığı Makedonya Bölgesi, Fransız İhtilali’nin ortaya çıkardığı milliyetçilik fikirlerinin etkisiyle, son derece karışıktı. Bölgede yaşayan azınlıklar Osmanlı Devleti’nden ayrılmak için ayaklanmışlardı. Bulgar ve Yunan çeteleri bölgede Türklere karşı yoğun bir saldırı içindeydiler. Cereyan eden bu olaylar, Osmanlı Devleti’nin hızla yıkılışa doğru gittiğini göstermekteydi.  Mustafa Kemal, Fransız İhtilali sonrasında ortaya çıkan milliyetçilik, demokrasi, özgürlük ve eşitlik fikirlerini öğrenmiş, arkadaşları ile birlikte ülkenin içinde bulunduğu sorunlara çareler aramaya başlamıştı. Manastır Askeri İdadisi’ni 1899 yılında başarı ile bitiren Mustafa Kemal, İstanbul’a gelerek Harp Okulu’na girdi (13 Mart 1899).  1902 yılında Harp Okulu’nu bitirerek aynı yıl Harp Akademisi’ne devam etti. Harp Akademisi’nde okurken ülke sorunları ile daha fazla ilgilenmeye başlayan Mustafa Kemal, derslerinin arta kalan zamanlarında bazı yakın arkadaşları ile birlikte ülkenin içerisinde bulunduğu olumsuz durumu tüm okul öğrencilerine aktarmak amacıyla, el yazısı ile bir gazete çıkardı. Gazetenin yazılarını genellikle Mustafa Kemal yazıyordu. Mustafa Kemal, bütün gençliğini askeri okullarda okuyarak ve ülke sorunları ile meşgul olarak geçiriyordu.  11 Ocak 1905 tarihinde Harp Akademisi’ni kurmay yüzbaşı rütbesi ile bitiren Mustafa Kemal, görev ve savaşlarla geçecek zorlu bir hayata, Şam’da 5. Ordu emrine atanarak başladı.
 2. Ezlem
  Üye

  Atatürk, gençlik yıllarında harp okulunu ve harp akademisini bitirmiştir. İyi bir asker olmuştur. Gazeteleri takip etmiştir. Kafasında her zaman ülke ile ilgili konular yer almıştır.
+ Yorum Gönder


atatürk ve gençlik kompozisyon,  atatürk ve gençlik ile ilgili kompozisyon