+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kompozisyon Örnekleri Forumunda Yeme içmedem kesilmek oruç değildir kompozisyon Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Yeme içmedem kesilmek oruç değildir kompozisyon
  Yeme içmedem kesilmek oruç değildir Komposizyon  "YEME İÇMEDEN KESİLMEK ORUÇ DEĞİLDİR. ORUÇ; ÇİRKİN SöZ SöYLEMEKTEN, KöTÜ TEMASTAN, NEFSİN BOYUNDURUĞUNDAN KURTULMAK VE FENA HAREKETLERDEN SAKINMAKTIR."

  Hz. Muhammed


  Anafikir: Kötü söz söylememek, kötü hareketler yapmamak, nefse esir olmamak, gerçek dindarlığın koşullarındandır.


  ÖRNEK ÇALIŞMA:


  "Gerçek dindarlık da eğitim ister. Dinin gereklerini yerine getirirken şekilci olmaktan kurtulunmalıdır. Ama cahil kimseler bunu anlayamazlar; dini kendi nefsini düşünme, günahlardan kurtulma yolunda bir sığınak olarak kabul ederler. Kötü hareketlerde bulunanlar ve kötülüklerimde direnenler, şeklen dinin gereklerini yerine getirmekle ebedi bir kurtuluşa ereceklerini sanırlar. Hatta bu kimseler, günahlardan sıyrılmış temiz bir insan olarak görmeye başlarlar kendilerini.
  Böyleleri hiç şüphesiz iyi insan değildirler; ve ancak, kendi kendilerini kandırırlar. Büyük dinler, insanları iyilik ve doğruluğa yöneltmek için ortaya çıkmıştır. Yalnız önemli olan, kalben iyiliktir. önce kalbi ve ruhu ihtiraslardan arıtmalı, tutum ve davranışlara düzen vermeli, iradeye hakim olmalı, ondan sonra ibadete başlamalı. Tanrının sahtekar ve aç kullara ihtiyacı yoktur.
  Eğer insan, ihtiraslarına iradesiyle gem vurabiliyor, kötü tutum ve davranışlardan kendini men edebiliyorsa, ancak o zaman Tanrı'nın emirlerini yerine getiriyor, O'nun gösterdiği yolda yürüyor demektir. Ve ancak o zaman gerçek bir mümin, iyi bir insandır.
 2. Ezlem
  Üye

  Oruç tutmak İslam ibadetlerinden biridir. Oruç tutmak sadece yemeyi ve içmeyi kesmek değil davranışlarımıza ve sözlerimize, insanlara karşı davranışlarımıza dikkat etmek demektir. İçimizden gelerek doğru şekilde oruç tutmadan sadece beslenmeyi kesmek mantıklı olmaz.
+ Yorum Gönder