+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kompozisyon Örnekleri Forumunda Etkili iletişim ile ilgili kompozisyon Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Etkili iletişim ile ilgili kompozisyon
  Etkili iletişim ile ilgili kompozisyon..


  iknave iletisim.jpg


  İNSAN İLİŞKİLERİ İçeriği ne olursa olsun bir sorunu çözmek için insanların düşünce alışverişinde bulunmaları yani iletişim kurmaları gerekir. Demokratik toplum için önce bireylerin kendi günlük yaşamlarında diğer kişilerin görüşlerine saygılı ve hoşgörülü olmayı öğrenmeleri gerekir.


  Etkili İletişim (İnsan İlişkileri) İnsanlar arasındaki ilişkiler iletişim yoluyla kurulur. İnsanlar düşünce duygu ve isteklerini sözel ve sözel olmayan çeşitli iletilerle birbirlerine duyururlar. Karşılıklı iletişim karşılıklı etkileşime yol açar. Kendimize yöneltilen bir iletiyi tam ve yüzde yüz doğru bir biçimde anlamak hemen hemen olanaksızdır.

  etkili-ileti-im-ile-ilgili-kompozisyon.jpg  Aynı şekilde bir iletiyi başkalarına tam olarak aktarmak da son derece güçtür. Böylece iletişim çoğu kez eksik kalır çarpıtılır ya da yanlış anlaşılır. Bu durumda kişisel ya da toplumsal düzeyde bir takım iletişim arızalarına yol açabilir İletişim sorunlarını çözmeden doyumlu bir yaşam sürdürmek olanaksızdır. Sağlıklı bir kişiliğin yanı sıra iletişim becerilerini de geliştirmek gerekir.

  Ancak iletişim bilgi ve becerinin arkasında gönül zenginliği sevgi anlayış ve hoşgörü yoksa her türlü iletişim becerisi yalın ve anlamsız bir alıştırmadan öteye gidemez. İletişim kişiler arasında yer alan düşünce ve duygu alışverişini dile getiren bir kavramdır. Başka bir deyişle anlamları ortak duruma getirmektir. İnsan ilişkilerinin olumlu yönde düzenlenebilmesi için:

  1. İnsanlara ve onların geleceğine ilgi gösterme ilişkilerin düzeyini yükseltir.

  2. Saygılı kibar gücendirmeden davranma ve anlayışlı olabilme ilişkilerde başarı şansını artırır.

  3. İnsanların görüşlerine zevklerine hoşgörüyle yaklaşmak ilişkilerin kalitesini yükseltir.

  4. Üzerinde düşünülen bir konu hakkında geniş görüşlü olabilmek ilişkilerin düzenlenmesine katkı sağlar.

  5. Olaylar hakkında düşünmeden incelemeden anlık karar vermekten sakınmak insan ilişkilerinin yönlendirilmesine yardım sağlar.

  6. Denge denetim incelik ve duygusal kararlılık rahatsızlığa yol açan durumları denetim altına almayı kolaylaştırır.

  7. Duruma ve koşullara göre giyinme dengeli ilişkilerin kurulup sürdürülmesine katkı sağlar. Kişisel etkiyi geliştirmek için gereken insan ilişkileri ile ilgili dokuz temel ve güçlü beceri şunlardır:

  1. Kişisel ahlâk
  2. Kendini değişen koşullara uydurmak
  3. Başkalarının algılamalarına duyarlı olmak
  4. Başkalarının inanç ve güvenini kazanmak
  5. Karşılıklı iletişim
  6. İnsanları inanırlılıkla ikna etmek
  7. Tarafsız bakış açısı (Nesnellik)
  8. Girişim başlatmak (İnisiyatif)
  9. Öz disipli 2. FERAY
  Devamlı Üye

  İnsan ilişkilerinin olumlu yönde gelişebilmesi için

  Öncelikle Karşılıklı Saygı İnsana, saygın bir kişi olarak davranılması, insanın en büyük beklentilerinden birisidir.
  Empatik Bir Yaklaşım İnsanlara saygı duymak, onlara karşı dürüst olmak ve onları empatik bir anlayışla dinlemek, insan ilişkilerini düzelten en güvenilir etmenlerdir. Bunun yardımıyla, başkalarını yargılama eğilimimizden kurtulabiliriz.
  karşı açık ve berrak olmak; içi-dışı ve özü-sözü bir olmaktır. Dürüstlük, içtenlik ve doğruluk anlamına gelmektedir. Yani, içimizden geçenleri doğru olarak algılamak, benliğimizle ilişki içinde olmak, yaşadığımız duyguların farkında olmak uygunsa karşımızdaki kimselere aktarmak demektir.
 3. Zühre
  Devamlı Üye
  İletişim ile İlgili Kompozisyon

  letişim kişinin duygu ve düşüncelerini karşısındakine aktarmasına denir. İşte bu kavram sosyal yaşantının temel varlığıdır. Öyle ki dünyada her olay, her düşünce, her fikir iletişim ile aktarılarak ortaya çıkarılır. Var oluştan bu güne kimi zaman harflerle, kimi zaman işaretlerle iletişim kurma yöntemleri geliştirilmiştir.

  Günümüzde en çok kullandığımız iletişim yöntemi ise tabi ki konuşmadır. Her gün birçok kişi ile konuşup düşüncelerimizi başkalarına aktarırız. Düşünsenize iletişimin olmadığı bir dünyada nasıl yaşardık. Kimseyle konuşamadığınız, derdinizi anlatamadığınız sessiz ve yalnız bir dünya. Sadece bunu düşünmek bile iletişimin önemine yeterince vurgu yapıyor.

  Sadece insanlar değil aynı zamanda hayvanlarda iletişim halindedir. Çıkardıkları sesler ve yaptıkları davranışlar ile birbirleriyle iletişim kurarlar. Dünya üzerinde birçok iletişim yöntemi olsa da biz en bilindik ve akılda kalanları sıralayalım.

  Konuşma
  Yazma
  Hareket
  Işık hareketleri
  Ses hareketleri

+ Yorum Gönder


iletişim ile ilgili kompozisyon,  iletişimle ilgili kompozisyon,  iletişim konulu kompozisyon,  iletişim ile ilgili kompozisyonlar,  etkili iletişim ile ilgili kompozisyon,  iletişim hakkında kompozisyon