+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kompozisyon Örnekleri Forumunda İyi Bir Kompozisyon Nasıl Yazılır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  İyi Bir Kompozisyon Nasıl Yazılır
  İyi Bir Kompozisyon Nasıl Yazılır  Okumak: Başarılı bir kompozisyon yazmanın yolu okumaktır. Okuma, kişiye düşünce zenginliği, sözcük zenginliği ve anlatma yeteneği kazandırır. İnsanın hayal dünyası, bildiği sözcüklerle sınırlıdır. Ne kadar geniş sözcük dağarcığına sahipseniz, hayal dünyanız o kadar geniş olur. Ayrıca okuyarak bir yazıya nasıl başlandığını, yazının nasıl geliştirilip sonlandığını görmüş olursunuz.

  Dilin Kurallarını Bilmek: Yazı dilinin kendine özgü ilkeleri vardır. Konuştuğumuz gibi yazamayız. Yazarken dil bilgisi kurallarını göz ardı etmemeliyiz. Sözcüklerin anlam inceliğine dikkat edilmeden kullanılması dil yanlışlığına yol açar. Ayrıca dilimizi zenginleştiren deyimlere ve atasözlerine hâkim olmak, sözcüklerin gerçek ve mecaz anlamlarını bilmek yazarken bizlere güç verecektir.

  Gereksiz Sözcük Kullanmama: Bir önceki maddeyle de ilgili olan önemli bir problem de gereksiz sözcük kullanımıdır. Gereksiz sözcük kullanmak bir anlatım kusurudur. Bu yüzden, yazarken gereksiz sözcük kullanımından uzak durmalıyız.Yazarken mümkün olduğu kadar kısa cümleler kurun. Cümlelerinizi bağlaçlarla veya fiilimsilerle uzatmayın. Çünkü uzun cümlelerde, anlatmak istediğiniz düşünceyi toparlamanız güçleşir.

  Düşünmek: Uzun uzadıya araştırmak anlamına gelen düşünmek, yalnızca insanlara özgü bir özelliktir.İyi konuşup yazmak için mutlaka düşünmek gerekir. Yazmaya başlamadan önce konu üzerinde düşünmelisiniz.
 2. Ezlem
  Üye

  İyi kompozisyon planlı çalışarak yazılır. Önce konu belirlenmeli, konuyla ilgili araştırma yapılmalıdır. Ardından kendi fikirlerimizi de katarak tekniğe uygun kompozisyon yazmalıyız. Yazdığımız kompozisyonu kontrol etmeli ve temize çekmeliyiz.
 3. Zühre
  Devamlı Üye
  Kompozisyon nasıl yazılır

  Kompozisyon yazarken yazacağımız konuyu aklımızda fazla dağıtmadan öz ve kısa olarak kağıda aktarmalıyız.Konunun bütün olmasına özen göstermeliyiz.Kompozisyon üç bölümden oluşmaktadır.

  GİRİŞ

  Giriş kısmında konunun ne olduğunu belirtmeliyiz.Yazacağımız yazıda ne anlatmak istediğimizi bu bölümde açıklarız.Düşüncelerimizi bu bölümde tanıtırız.Bu bölümde örnekler ve detaya girmeyiz sadece konunun özü ile ilgili kısa bir tanıtım yaparız.

  GELİŞME

  Yazılacak konunun giriş bölümdeki kısa tanıtımı genişçe anlatılır.Konunun özüne bu bölümde inilip ve isteğe baplı olarak örneklerle detaylı bir açıklama yaparız.İlk bölüm yani gelişme bölümünde ki yazdığımız yazıyla bağlantılı olacak bir şekilde anlatım dili seçilmelidir.Sürekli aynı kelimeleri kullanmak yerine değişik ve farklı sözcüklerle bu bölümü tamamlamalıyız.

  SONUÇ


  Sonuç bölümü en önemli bölümdür.Yazdığımız,anlatmaya çalıştığımız tüm konuyu bütünleyerek sonuca bağlamamız gereken kısımdır.Bu bölümdede giriş kısmında olduğu gibi kısa ve detaysız olmalıdır.

+ Yorum Gönder