+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kompozisyon Örnekleri Forumunda Cumhuriyetin ulusumuza kazandırdıkları ile ilgili kompozisyon Örneği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Cumhuriyetin ulusumuza kazandırdıkları ile ilgili kompozisyon Örneği
  kısaca cumhuriyetin ulusumuza kazandırdıkları ile ilgili kompozisyon Örneği 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Cumhuriyetin Ulusumuza Kazandırdıkları İle İlgili Kompozisyon Örneği

  Cumhuriyetin Ulusumuza Kazandırdıkları


  Cumhuriyet halkın kendi kendini yönetmesidir.
  Yılardır böyle öğrendik böyle öğrettik…
  Osmanlı padişahlıktı.
  Her şey padişahın iki dudağı arasında idi…
  Padişah iktidarda olan feodal sınıfı yani temel üretim aracı olan toprağa sahip olan sınıfı temsil ediyordu.
  Toprak zenginliğin; dolayısıyla gücün sembolüydü…
  Toprak ağaları ve padişahın bir gücü daha vardı: din
  …
  Padişah peygamberin vekili; yani halife olarak kabul edilir
  Her şey şeriat kurallarına göre belirlenirdi
  Elbette; her sınıftan her inançtan her ulustan kişilerin temsil edildiği -ilk meclis böyleydi- bir meclisin oluşturulması
  Yasama yürütme ve yargı gücüne dayalı anayasal bir sistemin kurulması
  Ve ülkenin yasalarla yönetilmesi reddedilecek gelişmeler değildir.
  Cumhuriyetle birlikte ülke siyasi bağımsızlığını kazanmış
  Modern yaşama dair reformlar yapılmış
  Ekonomik bağımsızlığın sağlanması yönünde önemli girişimler başlatılmış
  Sosyal devlet olgusu kabul edilmiştir…
  Osmanlı döneminde çok zayıf olan sanayi devlet eliyle desteklenmiş
  Buna bağlı olarak ülkede bir sermaye -burjuva- sınıfı yaratılmış
  Tabi ki sermaye sınıfı ile birlikte işçi sınıfı da gelişmiş ve ülke yönetiminde ağırlığını hissettirmeye başlamıştır.
  Bu gelişmeler işçi ve emekçilerin sigortalı sendikalı çalışmasını
  Toplusözleşme ve grev yapma miting ve gösteriler düzenleme siyasete katılma gibi ekonomik demokratik hak ve özgürlükleri kullanmasını
  Emeklilik kıdem ve ihbar tazminatı iş güvenliği çalışma koşullarının düzenlenmesi gibi hakları kazanmasını
  Eğitim sağlık haberleşme barınma gibi kamu hizmetlerinden yararlanmasını sağlamıştır.
  Tüm bunlar toplumsal ilerlemenin motoru olmuş
  Ülkenin demokratikleşmesi insan hak ve özgürlüklerinin gelişmesi yönünde önemli adımlar atılmasının fırsatını yaratmıştır.
  Bilinen bir şeydir;
  Bir ülkenin gelişmişliği işçi ve emekçilerin ekonomik sosyal kültürel demokratik hak ve özgürlüklerini kullanıp/kullanamaması ile ölçülür.
  O ülkede bilimin sanatın kültürün gelişmesi
  Ekonomik ve siyasi bağımsızlığın kurulması korunması sağlamlaştırılması da buna bağlıdır.
  Tarihe şöyle bir baktığımızda emperyalistlerle ilişkilerin geliştirildiği ülke kaynaklarının uluslar arası tekellere peşkeş çekildiği dönemler hep:
  İşçi ve emekçi haklarının yok edildiği askıya alındığı
  Sanatçıların bilim insanlarının aydınların gençlerin sesinin kısıldığı
  Yani kör/topal da olsa işleyen demokratik yaşamın ortadan kaldırıldığı dönemler olmuştur…
  Bu bir tesadüf değildir…
  Cumhuriyetin kazanımlarına ve elde kalanlara bir de bu yönden baksak
  Üzerinde çok gürültü koparılan -ancak olmayan- laikliğin teminatının da demokratik hak ve özgürlükler olduğunu bir daha düşünsek
  Ayrıca cumhuriyetin kazanımlarını daha da ileri götürmenin tam bağımsız ve demokratik bir Türkiye yaratmanın teminatının da bu olacağını kavrasak eminim ki daha güzel bir ülkede yaşıyor olacağız

 3. Ziyaretçi
  bilgiler yeterli çok sağolun ödevime çok yardımcı oldu
 4. Ziyaretçi
  gerçekten çok güzel bir kompozisyon tebrik ederim lovvwww

 5. Ziyaretçi
  çok güzel bir kompozisyon saool.

+ Yorum Gönder


google,  cumhuriyetin ulusumuza kazandırdıkları ile ilgili kompozisyon,  cumhuriyetin kazanımları ile ilgili kompozisyon,  cumhuriyetin kazanımları kompozisyon,  cumhuriyetin bize kazandırdıkları ile ilgili kompozisyon