+ Yorum Gönder
Eğitim Arşivi ve Kültür Sanat Forumunda Türkçede kullanılan yabancı sözcükler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türkçede kullanılan yabancı sözcükler
  Türkçede kullanılan yabancı sözcükler

  türkçede kullanılan yabancı sözcükleri bulmama yardımedin acilen bulmamgerekiyor
  türkçede kullanılan yabancısözcükler
 2. Mineli
  Devamlı Üye

  Türkçede kullanılan yabancı sözcükler hakkında biligi

  Abluka : Kuşatma, çevirge
  Abone : Sürdürümcü
  Absürt : Saçma, usdışı
  Adapte : Uyum
  Adi : Bayağı, sıradan
  Adisyon : Hesap
  Agresif : Saldırgan
  Ahize : Almaç
  Aidat : Ödenti
  Air bag : Hava yastığı
  Ajanda : Andaç
  Aksiyon : Eylem, edim
  Aktif : Etkin
  Aktivite : Etkinlik
  Aktüel : Güncel
  Aleyhtar : Karşıtçı, karşı görüşlü
  Alfabe : Abece
  Alternatif : Seçenek
  Amatör : Özengen, deneyimsiz
  Ambargo : Engelleyim
  Ambiyans : Hava
  Amblem : Belirtke
  Ambulans : Cankurtaran
  Ampermetre : Akımölçer
  Analitik : Çözümleyici
  Analiz : Çözümleme
  Anarşi : Başsızlık, kargaşa
  Anatomi : Gövdebilim
  Anekdot : Öykü
  Angarya : Yüklenti
  Animasyon : Canlandırma
  Anons : Duyuru
  Anket : Sormaca
  Anons : Sesli duyuru
  Ansiklopedi : Bilgilik
  Antetli : Başlıklı
  Antipatik : Sevimsiz
  Antifiriz : Donma önleyici
  Antreman : Alıştırma, çalışım
  Antrenör : Çalıştırıcı
  Argüman : Donatı, kanıt, dayanak
  Arkeoloji : Kazıbilim
  Aroma : Hoş koku
  Arşiv : Belgelik
  Artist : Sanatçı, oyuncu
  Asayiş : Düzenlilik, güvenlik
  Asistan : Yardımcı
  Asparagas : Uydurma
  Astronomi : Gökbilim
  Ateizm : Tanrıtanımazlık
  Atıf : 1-Yöneltme 2-İlişkili bulma 3-Gönderme
  Atmosfer : Havayuvarı
  Atom : Ögecik
  Atölye : İşlik
  Avans: Öndelik

  B
  Bahir : Deniz
  Baht : Yazgı, kader
  Bakiye : Kalan
  Bandaj : Sargı
  Banliyo : Çevre, yörekent
  Bariyer : Engel
  Bariz : Belirgin, açık
  Bariyer : Engebe
  Beraat : Aklanma
  Best-seller : Çok satan
  Bilboard : Duyuru tahtası
  Bilhassa : Özellikle
  Biyografi : Öz geçmiş
  Bizzat : Kendisi
  Blöf : Kandırmaca
  Bodyguard : Koruma
  Bone : Başlık
  Bonkör : Eliaçık
  Botanik : Bitkibilim
  Boykot : Direniş
  Branş : Dal, kol
  Brifing : Bilgilendirme, Sunu
  Brüt : Kesintisiz
  Buldozer : Yoldüzler
  Burjuva : Kentsoylu
  Burjuvazi : Kentsoyluluk
  Buton : Düğme

  C
  Camia : Topluluk
  Cari : Yürürlükte olan
  Catering : Yemek hizmeti
  Celse : Oturum
  Cengaver : Savaşçı
  Center : Merkez
  Cenup : Güney
  Cereyen : Akım
  Cetvel : Çizelge, düzçizer
  Cevap : Yanıt, karşılık
  Check up : Tümtanı
  Cihaz : Aygıt

  D
  Dahil : İç, içsel
  Darbımesel : Atasözü
  Darphane : Para basımevi
  Data : Veri
  Debriyaj : Kavrama
  Defans(if) : Savunma, savunmalı
  Deforme : Şekli bozulmuş
  Defroster : Buz çözer
  Deklarasyon : Bildiri, açıklama
  Demo : Tanıtım
  Demonstrayon : Gösteri
  Departman : Bölüm
  Despot : Buyurgan
  Direktör : Yönetmen
  Dizayn : Tasarım
  Done : Veri
  Download : Yüklemek
  Driver : Sürücü
  Dubleks : İki katlı

  E
  Edebi : Sonsuz
  Ebeveyn : Ana baba
  Ecnebi : Yabancı
  Edat : İlgeç
  Edip : Yazar
  Editör : Yayımcı
  Egoist : Bencil
  Egzersiz : Alıştırma
  Ego : Ben
  Ekstra : Fazla, fazladan
  Elastik : Esnek
  Enformasyon : Danışma
  Entegre : Bütünleşik
  Entern : Yetişici
  Eskiz : Taslak
  Exit : Çıkış

  F
  Faal : Çalışkan, etkin
  Fahri : Onursal
  Fail : Yapan, eden
  Faiz : Getiri
  Faktör : Etken
  Final : Son
  Fanatizm : Bağnızlık
  Fasıl : Bölüm
  Federal : Birleşik
  Finish : Bitiş, varış
  Full : Tam
  Full Time : Tam gün
  Fullemek : Doldurmak

  G
  Garp : Batı
  Gıyabi : Yokken
  Global : Küresel
  Grafik : Çizge, çizenek
  Gramer : Dilbilgisi
  Grev : İşbırakımı
  Gurup : Gün batımı
  Güruh : Toplaşım, kalabalık
  Güya : Sanki, sözde

  H
  Hakiki : Gerçek
  Handikap : EngelHarcırah : Yolluk
  Hard Disc : Ana Bellek
  Harfiyen : Değiştirmeksizin
  Hasıl : Ürün, verim
  Hayalperest : Düşkurucu
  Haysiyet : Onur, saygınlık
  Hazar : BarışHit : Gözde

  İ
  İmtiyaz : Ayrıcalık
  İskonto : İndirim
  İzolasyon : Yalıtım

  J
  Jaluzi : Şerit perde
  Jenerasyon : Soy, kuşak
  Jeneratör : Üreteç
  Jenerik : Tanıtımık
  Jenosit : Soy kırım
  Jeofizik : Yer fiziği
  Jeolog : Yerbilimci
  Jeoloji : Yerbilim

  K
  Kabine : Bakanlar kurulu
  Kabotaj: Gemi işletimi
  Kadastro : Yeryazım
  Kadir: Değer
  Kaide: Değer
  Kainat: Evren
  Kalibraj: Ayarlama
  Kalite : Nitelik
  Kamer: Ay
  Kamera: Alıcı
  Kampüs : Yerleşke
  Karambol : Karışıklık
  Kartel : Tekel
  Komite : Kurul
  Kompetan : Uzman
  Komplike : Karışık, dolaşık
  Komünikasyon : İletişim
  Konfeksiyon : Hazır giyim
  Konferans : Konuşma, toplantı
  Kongre : Kurultay
  Konsept : Kavram
  Konsültasyon : Danışım
  Kozmik : Evrensel

  L
  Laboratuvar: Beklemelik
  Lağvetmek: Kaldırmak
  Laptop: Dizüstü bilgisayar
  Limit: Sınır, uç
  Literatür: Yazın
  Loder: Yükler
  Lojman: Kurum konutu

  M
  Mamafi : Bununla birlikte
  Mecmua : Dergi
  Mega : Çok büyük
  Mesaj : Bildiri, ileti
  Metot : Yöntem
  Metropol : Ana kent
  Minimum : En az
  Misyon : Özel görev
  Modern : Çağdaş
  Modernize etmek : Yenilemek
  Montaj : Kurgu

  N
  Naçizane : Önemsiz, değersiz
  Nadide : Görülmemiş, az görülen
  Nafaka : Geçimlilik
  Nafile : Boşuna
  Nağme : Ezgi
  Nahiye : Bölge, bucak
  Nahoş : Tatsız, kötü, yakışıksız
  Nakden : Para olarak
  Nasihat : Öğüt
  Nezaket : İncelik

  O
  Obje: Nesne
  Ofansif : Atak
  Offline : Çevrimdışı
  Ofis : İşyeri
  Ofset : Düzbaskı
  Okey(lemek) : Onay, onaylamak
  Oley : Yaşa!
  Online : Çevrimiçi
  Optima : En uygun
  Optimist : İyimser
  Ordövr : Ön yemek
  Organizasyon : Düzen, düzenleme
  Orijinal : Özgün
  Otistik : İçe kapanık
  Otokritik : Özeleştiri

  P
  Paradigma : Değerler dizisi
  Parafe etmek : İmcelemek
  Part time : Yarım gün
  Plaza : İş merkezi
  Provokasyon : Kışkırtmak
  Provokatör : Kışkırtıcı
  Prömiyer : İlk oyun, açılış

  R
  Radyasyon : Işıma, ışınım
  Rakım : Yükseklik, yükselti
  Rakip : Yarışmacı
  Rampa : Yokuş
  Randevu : Buluşma
  Randıman : Verim
  Rapor: Yazanak
  Rasat : Gözlem
  Rastgele : Gelişigüzel
  Realite : Gerçek, gerçeklik
  Reflektör : Yansıtıcı
  Reyting : İzlenme oranı
  Rezervasyon : Yer ayırtma
  Roof : Çatı

  S
  Sabotaj : Kundaklama
  Sansür : Sıkıdenetim
  Sauna : Buhar banyosu
  Sav : Tez
  Seans : Oturum, kez, süre
  Sekreter : Yazman
  Sembol: Simge
  Sembolik : Simgesel
  Seminer : Topluçalışım
  Sempati : Cana yakınlık
  Sempatik : Sevimli, cana yakın
  Sempatizan : Duygudaş
  Senkron : Eşzaman
  Sentez : Bireşim
  Server : Sunucu
  Sezon : Sürem
  Show-Şov : Gösteri
  Showman : Gösteri adamı
  Simültane : Eşzamanlı
  Sirkülasyon : Dolaşım
  Sistem : Dizge
  Skandal : Utanca
  Skor : Sonuç
  Skor board : Sonuç tahtası
  Slayt : Saydam, yansı
  Slogan : Savsöz
  Software : Yazılım
  Solaryum : Güneşletici
  Sorti : Çıkış
  Sosyal : Toplumsal
  Sosyalist : Toplumcu
  Sosyolog : Toplum bilimci
  Sömestr : Yarıyıl, dönem
  Spesifik : Özgül
  Spesiyal : Özel
  Spiker : Sunucu
  Sponsor : Destekleyici
  Staj : Uygulamalı öğrenim, yetişim
  Star : Yıldız
  Start : Başlangıç
  Start Almak : Başlamak
  Stil : Biçem
  Stok : Yığım
  Stres : Gerilim
  Süper : Üstün, en büyük
  Sürpriz : Şaşırtı


  Ş
  Şantaj : Göz korkurtma
  Sark : Doğu
  Şekil : Biçim, tutum
  Şerh : Açma, ayırma
  Şofben : Su ısıtıcısı
  Şoför : Sürücü
  Şok olmak : Çok şaşırmak
  Şov : Gösteri
  Şovrum : Sergi evi
  Şube : Dal, kol


  T
  Taahhüt : Üstlenme
  Tahkim : Pekiştirme
  Tahlil : Çözümleme
  Tahliye : Salıverme
  Taklit : Öykünme
  Tali : İkincil
  Talk şov : Söz gösterisi
  Tansiyon : Kan basıncı, gerilim
  Tasarruf : Biriktirme, artırım
  Tatil : Dinlence
  Taviz : Ödün
  Tazminat : Ödence
  Tebliğ : Bildiri
  Tedavül : Geçerlik, sürüm
  Tekabül etmek : Karşılamak
  Teknik : Yol, yöntem
  Tekzip : Yalanlama
  Temyiz : Ayırt etme
  Teorem : Önerme
  Teori : Kuram
  Teorik : Kuramsal
  Terapi : İyileştirme
  Tercüme : Çevirme, çeviri
  Termometre : Sıcaklık ölçer
  Terör : Yıldırı
  Tesir : Etki
  Tesisat : Kurum, kuruluş
  Test : Sınama
  Tez : Sav
  Tezat : Çelişki, karşıtlık
  Tiraj : Baskı sayısı
  Torpil : Kayırma
  Totaliter : Baskıcı, bütüncülTrafik : Gidiş-geliş
  Trajedi : Ağlatı
  Transparan : SaydamTrend : Yönelme, eğilim
  Turizm : Gezim
  Tümör : Ur
  Türbülans : Ters akıntı


  U
  Ufuk : Çevren
  Uhde : Görev, sorumluluk
  Ultrasonik : Sesüstü
  Uzuv : Örgen
  Ultraviyole : Morötesi

  Ü
  Ümitvar : Umutlu
  Ümmi : Okur yazar olmayan
  Ünite : Birim
  Üniversel : Evrensel
  Üniversite : Evrenkent, bilimtay
  Üstüvane : Silindir
  Üryan : Çıplak, yalın
  Ütopik : Hayali, düşsel
  Ütopya : Hayal, hayal ülke


  V
  Vazo : Çiçeklik
  Versiyon : Sürüm
  Vesaire : Ve benzeri
  Vesait : Araçlar
  Vestiyer : Askıyeri, askılık
  Video : İzlemece
  Vitrin : Sergen, sergilik
  Viyadük : Aşıt, kuruköprü
  Vize : Görüldü
  Vizyon : Ufuk, ileri görüş
  Vuslat : Kavuşma
  Vuzuh : Açıklık, aydınlık

  Y
  Yakamoz : Parıltı
  Yeknesak : Tekdüze
  Yekûn : Toplam
  Yevmiye : Gündelik

  Z
  Zaaf :Güçsüzlük, düşkünlük
  Zabıt : Tutanak
  Zamir : Adıl
  Zevat : Kişiler
  Ziraat : Tarım
  Zirve : Doruk

+ Yorum Gönder