+ Yorum Gönder
Eğitim Arşivi ve Kültür Sanat Forumunda haksızlıkla ilgili kompozisyon Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  haksızlıkla ilgili kompozisyon
  ya haksızlık ile ilgili komposizyon bulamıyom nolu bana yardımcı olun ya
  -alacam nolur nolur 2. Mineli
  Devamlı Üye

  “Hak” ve “Haksızlık” nedir ?

  Hak ve haksızlık kavramları kapsamlı ve Çok anlamlı kavramlardır. Bu kelimeler isim, sıfat ve mastar olarak değişik yer ve şekillerde kullanılmaktadır. Biz burada hak kavramını “İnsan Hakları” olarak ele alacak ve “Ahlak Kuralları” yÖnünden değerlendirmeye Çalışacağız. “Hak”, kişiye ait olan, yaratılıştan verilen ve kendi Çalışmasıyla elde edilen değerler bütünüdür. “Haksızlık”, bu değerlerin gizli veya aÇık saldırıya uğratılıp ele geÇirilmesi ve yok edilmesidir. Bir benzetme yapılırsa : “Hak, balarısının yaptığı bal, haksızlık ise, bu balın eşekarısı ve sinekler tarafından yağmalanmasıdır” diyebiliriz. Bir başka değişle : “Eşekarısı “hak yiyen” zorba, balarısı “hakkı yenen” mazlumdur.” Hak, genel bir tasnife gÖre : “Allah hakkı”, “İnsan hakkı” ve “Toplum hakkı” olarak sınıflandırılmaktadır. Bu hakların sınırları aşılırsa ; hak ihlali, yani haksızlık yapılmış olur.

  (Hak gasbetmenin, hak yemenin hesabı :

  <<Haklar, kıyamet gününde sahiplerine geri verilecektir. Hatta boynuzlu koyundan boynuzsuz koyunun Öcü alınacaktır (hesabı sorulacaktır).>> (Riyazü’s Salihin, I / 202)

  “Haksızlıklar”a karşı Çıkmak erdemliliktir.


  Haksızlık kavram olarak negatif (olumsuz) anlam taşır. Haksızlık, insanoğlunun “Hâbil” ve “Kâbil”den beri iÇine düştüğü kÖtü bir anlayışın adıdır. Ne yazık ki haksızlık yapanlar, yani başkalarına ait kazanılmış değerlere saldıranlar ; yaptıkları ahlak dışı işleri beğenerek yaparlar. Yasalar ve toplumsal baskılar bir tarafa, haksızlıkta ileri gidenleri ; Allah korkusu bile frenleyemez. Bu ahlak ve iman yoksunlarına karşı Çıkmak ve onları etkisizleştirmek iÇin Hz. Muhammed (s) şÖyle buyurmaktadır : <<Sizden her kim, bir kÖtülük (haksızlık) gÖrürse onu eliyle değiştirsin. Eğer eli ile değiştirmeye gücü yetmezse, diliyle değiştirsin. Dili ile değiştirmeye de gücü yetmezse, kalbiyle buğz etsin (reddetsin) ki, bu imanın en zayıf derecesidir.>> (Müslim, İman, 78) Bu hadisin yorumundan “El ile değiştirme”nin kanun ve devlet tarafından yapılacağı, “Dil ile değiştirme”nin ilim adamları ve eğitim yoluyla yapılacağı, “Kalb ile buğz etme”nin ise kişisel olarak yapılacağı anlaşılmaktadır. Ne olursa olsun, sonuÇta haksızlar kaybedecek, haksızlıklara karşı Çıkanlar kazanacaktır.

  (Haksızlıklara karşı Çıkmak imandandır.)

  “Hak”kı sÖyleyen “Kitab”a uymak gerekir Hak ve haksızlık konusunda “Kitab”ın sahibi Yüce Allah (c) : <<Yanımızda hakkı sÖyleyen bir kitap vardır ve onlar haksızlığa uğratılmazlar.>> (Müminun, 23/62) buyurmaktadır. Bu kutsal sÖzlerin ışığında yapacağımız tenkit ve analizlerde ; Kitab’a uyar, kitabına uydurmazsak ; hiÇbir kurum ve kuruluşa, Özel ve tüzel kişiliklere haksızlık yapmamış oluruz. Her zaman ve her yerde düşünce ve davranışlarımızda pozitif (olumlu), rasyonel (akılcı), realist (gerÇekÇi) olmaya Çalışmak ilkemiz olmalıdır. Bu Çağdaş ve bilimsel ilkeleri uygularken ; aynı zamanda bizi yaratan bir Yüce Varlık (Allah) olduğunu da unutmamalıyız. Çünkü akıl ve Çağdaş bilimler her zaman ve her yerde yeterli olmayabilir. Bu değerlere destek gerekir. Onun iÇin “Kitap olmasaydı, akıl hayrette kalırdı (ne yapacağını şaşırırdı). Akıl olmasaydı, Kitap’tan hiÇbir yarar elde dilemezdi” denilmiştir.1 Kabul etmeliyiz ki ; Kitap’ta saydığımız bu Çağdaş değerlerde az bulunan başka bir değer vardır. O değer de, insanlığın ve inancın temel taşı olan “Ahlak”tır.

  bi bunu bulabildim inş işine yarar

+ Yorum Gönder


haksızlıkla ilgili kompozisyon,  haksızlık ile ilgili kompozisyon,  haksızlıkla ilgili kompozisyon örnekleri,  hak ve haksızlık ile ilgili kompozisyon,  haksızlık ile ilgili paragraflar ,  haksızlıklara karşı toplum olarak bir kompazisyon