+ Yorum Gönder
Eğitim Arşivi ve Kültür Sanat Forumunda peygamberimizin ziyaretle ilgili hadisleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  peygamberimizin ziyaretle ilgili hadisleri
  ziyaret ile ilgili hadisi şerifleri 2. Mineli
  Devamlı Üye

  Hasta Ziyareti

  896. Berâ İbni Âzib radıyallahu anhumâ'dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi:
  Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bize, hasta ziyaretini, cenâzenin arkasından gitmeyi, aksırana "yerhamükellah" demeyi, yemin edenin yeminini yerine getirmesini, haksızlığa uğrayana yardım etmeyi, davet edenin davetini kabul etmeyi ve selâmı yaygınlaştırmayı tavsiye etti.
  Buhârî, Cenâiz 2, Mezâlim 5, Nikâh 71, Eşribe 28; Müslim, Libâs 3. Ayrıca bk. Tirmizî, Cenâiz 45; Nesâî, Cenâiz 53

  897. Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  "Müslümanın, müslüman üzerindeki hakkı beştir: Selâm almak, hasta ziyaret etmek, cenâzenin arkasından yürümek, davete icâbet etmek ve aksırana "yerhamükellah" demek. "
  Buhârî, Cenâîz 2; Müslim, Selâm 4. Ayrıca bk. İbni Mâce, Cenâiz 1

  898. Yine Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  " Allah Teâlâ kıyâmet gününde şöyle buyurur:
  -"Ey âdemoğlu! Hastalandım, beni ziyaret etmedin". Âdemoğlu:
  - Sen âlemlerin Rabbi iken ben seni nasıl ziyaret edebilirdim? der. Allah Teâlâ:
  - "Falan kulum hastalandı, ziyaretine gitmedin. Onu ziyaret etseydin, beni onun yanında bulurdun. Bunu bilmiyor musun? Ey Âdemoğlu! Beni doyurmanı istedim, doyurmadın" buyurur. Âdemoğlu:-
  - Sen âlemlerin Rabbi iken ben seni nasıl doyurabilirdim? der. Allah Teâlâ:
  - "Falan kulum senden yiyecek istedi, vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, verdiğini benim katımda mutlaka bulacağını bilmez misin? Ey Âdem oğlu! Senden su istedim, vermedin" buyurur. Âdemoğlu:
  - Ey Rabbim! Sen âlemlerin Rabbi iken ben sana nasıl su verebilirdim? der. Allah Teâlâ:
  - "Falan kulum senden su istedi, vermedin. Eğer ona istediğini verseydin, verdiğinin sevâbını katımda bulurdun. Bunu bilmez misin?" buyurur.
  Müslim, Birr 43

  899. Ebû Mûsâ radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  "Hastayı ziyaret edin, aç olanı doyurun, esiri kurtarın!"
  Buhârî, Cihâd 171, Et'ime 1, Nikâh 71, Merdâ 4

  900. Sevbân radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  "Bir müslüman, hasta bir müslüman kardeşini ziyarete gittiğinde, dönünceye kadar cennet hurfesi içindedir. "
  - Ey Allah'ın elçisi, cennet hurfesi nedir? dediler. Resûl-i Ekrem;
  - "Cennet yemişidir, " buyurdu.
  Müslim, Birr 40-42. Ayrıca bk. Tirmizî, Cenâiz 2

  901. Ali radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim demiştir:
  "Bir müslüman, hasta olan bir müslüman kardeşini sabahleyin ziyarete giderse, yetmiş bin melek akşama kadar ona rahmet okur. Eğer akşamleyin ziyaret ederse, yetmiş bin melek onun için sabaha kadar istiğfar eder. Ve o kişi için cennette toplanmış meyveler de vardır. "
  Tirmizî, Cenâiz 2. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Cenâiz 3; İbni Mâce, Cenâiz 2

  902. Enes radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre şöyle dedi:
  Nebî sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetinde bulunan yahudi bir çocuk vardı. Bir gün hastalandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyarete gitti, başucuna oturdu ve ona:
  - "Müslüman ol!" buyurdu. Çocuk, düşüncesini öğrenmek için, yanında bulunan babasının yüzüne baktı. Babası:
  - Ebü'l-Kâsım'ın çağrısına uy, dedi. Çocuk da müslüman oldu.
  Bunun üzerine Hz. Peygamber:
  "Şu yavrucağı cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun" diyerek dışarı çıktı.
  Buhârî, Cenâiz 80, Merdâ 11. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Cenâiz 2
  ----------------------------
 3. Mineli
  Devamlı Üye
  AKRABA ZİYARETİ KOMSU VE MİSAFİR HAKKI  Ayeti kerime meali: ol kimseler ki Allah ile vardıkları kesin sözlesmeyi bozarlar. Allah’ın isler halde tutmasını emrettigi münasebet ve bagları keserler. Bunlar yokmu? İşte Allah’ın laneti bunların üzerinedir. Kötü barınak (cehennem) bunların olacaktır.

  Mevlayı zül-celal velkemal hazretleri bizlere su okumus oldugum ayet-i celilede akrabalık baglarını kesmemeyi ve kesildigi takdirde cezasının agır olacagını beyan buyurmaktadır.

  Bu hususta peygamber efendimiz buyuruyorlar ki: “sadaka vermek ve akrabalık baglarını gözetmek sayesinde haz. Allah ömrü uzatır. Son nefeste imansız can vermek tehlikesini uzaklastırır. İstenmeyen ve korkulan ihtimallerden uzak kalmayı temin eder.”

  Haz. Aişe validemiz anlatıyor: “ruyamda kıyamet kopmus. İnsanlar mahsere sevk olundular. Bu arada bir kadının amelleri tartıldı. Onun bir ameli uhud dagından daha agır gelmişti. Ben okadını tanıyordum. Uyanınca o kadını cagırdım ve dedim ki: “ne amel işliyorsun, ne yapıyorsun?” kadın su cevabı verdi:

  “ben 7 amel işliyorum:

  1.si mahremimden baksa kimse görmeyecek sekilde kendimi koruyorum,

  2.si yanımda bir sey oldugu vakitte geleni bos cevirmiyorum,

  3.sü yalnız basıma hiçbir sey yemiyorum,

  4.sü ezandan evvel namaza hazırlanıyorum,

  5.si ezan okunurken müezzinin dedigini arkasından söylüyorum,

  6.sı meşveretsiz iş yapmıyorum,

  7.si akrabamdan benden münasebeti kesenleri ziyaret ediyorum.

  Aişe validemiz “işte sen bu amelden (akraba münasebetini kesmediginden) bu mertebeye ulaştın.”

  Sıla-i rahimde esas olan akraba geldiginde senin gitmen degildir, bilakis gelmedigi vakitte senin gitmendir.

  Sahabeden biri peygamber efendimize gelip “ya Rasulallah! Benim bir akrabam var. Ben onlara giderim onlar gelmez, ben affederim onlar zulmeder, ben iyilik ederim onlar kötülük eder. Acaba onların yaptıklarını yapayımı?” deyince peygamber efendimiz: “sen yine onlara git, sen bu ahlakında devam ettiğin müddetçe Allah’ın yardımı senden eksik olmaz!” buyuruyor.

  Zaten hadis-i serifte öyle buyruluyor

  اَفْضَلُ الْفَضَاءِلُ اَنْ تَصِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَ نُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ وَتَصْفَحَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ

  Faziletlerin en üstünü sana gelmeyene gitmen, vermeyene vermen ve kötülük edene iyilik etmendir.”

  Su 5 seye devam edenlerin hz. Allah velev ki günahları daglar gibi olsun affeder ve rızkını artırır..

  1- Az cok sadakaya devam edenler,

  2- Akrabayı ziyaret edenler,

  3- Fi sebilillah cihada devam edenler,

  4- Suyu israf etmeden abdest alanlar,

  5- Ana babaya itaate devam edenler,

  Rabbim bunları yerine getiripte günahlarını af ettigi kullarından eylesin. Amin.

  Sıla-i rahimdeki rahim ismi rahman isminden meydana gelmiştir. Ve Allah-ü Teala sılai rahme hıtaben

  وَمَنْ وَصَلَكَ وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَكَ قَطَعْتُهُ
  Kim sana gelirse ben ona rahmetimle gelirim, kim senden uzaklasırsa bende ondan uzaklasırım..

  Ve su yerine getirildigi takdirde rabbimizin rahmetle gelmesine sebeb olan sıla-i rahim 3 seyle tamam olur:

  1- Ziyaret 2- selam 3- infak

  Bu gün insanlar degil yardımlasmak ziyaret etmek, rastlayınca selam vermek icab eder diye baslarını ceviriyorlar. Fakat neler kaybettiklerinin farkında degiller…

  Vaktiyle bir zat 7 mesele için bir ehli hikmetin peşinden 700 fersah gitti. Bu kadar mesafeden sonra ehli hikmet olan zat dönüp bakınca adam ona dediki;

  “ben senin pesinden sunun için geldim, Allah sana haber vermiş sende simdi bana haber ver

  1- Göklerden daha büyük agır olan sey nedir?

  2- Yerden, arzdan daha geniş olan sey nedir?

  3- Tasdan daha katı olan sey nedir?

  4- Atesden daha kızgın olan sey nedir?

  5- Zemherirden daha soguk olan sey nedir?

  6- Denizden daha gani (zengin) olan sey nedir?

  7- Yetimden daha zelil olan sey nedir?

  Ehli hikmet cevap verdi;

  1- Namuslu dürüst kimseye iftira etmek göklerden daha büyük ve agırdır,

  2- Hak yerden daha geniştir,

  3- İmansızın kalbi tasdan daha katıdır,

  4- Hırs ile hased atesden daha kızgındır,

  5- Muzdar kalıp, akrabaya bas vurmak zemherirden soguktur,

  6- Kanaatkar olan kalp denizden daha zengindir,

  7- Kogucu olan kimse gammazlıgı ortaya cıkınca yetimden daha zelildir.

  Buhari Müslim ve diger hadis kitaplarında rivayet edildigine göre;

  Peygamber efendimiz’in zevce-i mutahharelerinden hz. Meymune kendisine ait bir köleyi peygamber efendimiza danısmadan azad eder. Peygamber efendimiz gelince derki;

  - Haberin varmı ey allah’ın rasülü ben köleyi azad ettim,

  - Sen mi yaptın?

  - Evet

  - Dayılarına verseydin senin için daha sevaplı olurdu. Buyuruyor.

  Peygamber efendimiz bu sekilde buyurmakla akrabaya infakın sevabının büyüklügünü ifade etmiştir.

  Binaen aleyh hadis-i serifte:
  اَفْضَلُ الصّدَقَتُ عَلَي ذِي الِرّحِمِ اْلكَاشِحِ
  sadakanın en faziletlisi senden yüz ceviren akrabaya verilen sadakadır.

  Ebu ya’li has’amlı bir adama isnaden kaydeder, has’amlı;

  Peygamber efendimize geldim. Sahabesinden bir toplulugun yanında oturuyordu.

  - Sen Allah’ın rasûlü müsün? Dedim.

  - Evet, dedi

  - Ey allah’ın rasûlü! Allah’ın yanında hangi amel daha sevimli dedim

  - Allah’a iman etmek, dedi

  - Sonra, dedim

  - Sıla-i rahim, dedi

  - Ey allah’ın rasûlü! Allah’ın yanında en kötü amel nedir? Dedim

  - Allah’a es ortak kosmak, dedi

  - Sonra, dedim

  - Sıla-i rahim kesmek, dedi

  - Sonra, dedim

  - Kötülük işlemeyi emretmek iyilikten vazgecirmek.” Dedi
 4. Mineli
  Devamlı Üye
  Demek ki su ‘akrabalık baglarını gözetmek’ yerine getirilmedigi takdirde haz. Allah katında en degerli amel cignenmiş olup en degersiz amel olur. Mevlam bizleri akrabalık haklarına riayet edip mükafatlandırdıgı kullarından eylesin. Amin!

  Hasan-ı basri haz. Söyle buyuruyor: “insanlar ilmi acıklayıp, ameli yok ettiklerinden, dil ile birbirlerini sevip kalp ile bugz ettiklerinden ve sıla-i rahimi kendilerinden kaldırdıklarından allh-ü Teala onlara lanet eder kör ve sagır kılar.”

  Yahya bin Salih anlatır: Mekke’de yanımızda horasanlı gayet Salih bir kimse vardı. Herkes emanetini onun yanında bırakırdı. Birisi bu sahsa 10 bin dinar bırakıp ihtiyacı için çıkıp gitti. Mekke’ye dönüşünde adam ölmüştü. Ailesine ve evladına emanetini sordu. Fakat hiç birinin haberi yoktu. Meseleyi o gün toplu halde bulunan Mekke alimlerine bildirdi. “ne buyuruyorsunuz” dedi. Onlar horasanlı bu zat umarız ki cennetliktir. Gecenin 3te birinde yahut yarısında zemzemin yanına git, yukarısına cık ve o gece yapmak sartıyla “ben falan oglu falanım, ben emanet sahibiyim” de.” dediler.

  Adam öyle yaptı. Fakat hiç kimse cevap vermedi. Alimlere gitti durumu bildirdi. Alimler “ اِنّا لِلهِ وَ اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونْ korkarız ki o kimse cehennem ehlidir. Yemene git orada bir vadi vardır. Adı berhut’tur. Orada bir kuyu vardır. Üstüne cık gecenin 3te birinde veya yarısında 3 defa seslen” dediler. Adam gitti orada 3 defa seslendi. Ölü ilk sesleniste cevap verdi. Bunun üzerine adam “yazık sana! Sen hayır sahibi idin seni buraya ne düşürdü.” Ölü cevap verdi: “evet ben hayır sahibi idim. Fakat benim uzakta bir akrabam vardı. Onların yanına gitmemiştim. Nihayet öldüm. Onun için Allah beni buraya indirip cezalandırdı. Senin malın ise oldugu gibi durmakta. Cocuklarıma emanet edemedim. Evin falan yerine gömdüm. Orayı kaz malını bulacaksın.” Ve adam döndü malını oldugu gibi buldu.

  İşte akrabayı ziyaret etmemek böyle acı bir cezayı icap etmektedir. O halde bizlere su fani hayattan kesilmeden, imkan nisbetinde elimizden geldigi kadar, akraba-i taallukatımızı ziyaret edip, onların gönüllerini almamız, onların kalplerini hosnut etmemiz lazımdır. Aksi takdirde mesuliyetten kurtulmaya imkan yoktur.

  Bunun ehemniyyetine binaen peygamber efendimiz söyle buyuruyor: “akraba ziyaretini kesen kimse benimle oturmasın. Akraba ziyareti kadar sevabı tez gelen bir iyilik yoktur. Akraba ziyaretini terk edenin cazasıda cabuk gelir.”

  Sıla-i rahim ailede muhabbetin, malda servetin, artmasına ve ömrün uzamasına sebebtir. Ömründen 3 gün kalan bir kul sıla-i rahim yapsa Allah-ü Teala bu sebeble ömrünü 30 sene uzatır. Sıla-i rahimi keseninde 30 senelik ömrünü 3 güne indirir.

  İmam-ı Ahmet’in rivayetinde peygamber efendimiz söyle buyuruyor: “ bu ümmetin içinden öyleleri gelecektir ki: bunlar bir gece insan gibi yiyip içip oynayacaklar fakat hınzır suretinde sabahlayacak, sarsıntıya ugrayıp yerin altına gececekler ve ya üzerlerine tas yagacaktır.

  Bu afetin sebebi su günahları işlemeleridir;

  1- Devamlı içki içmeleri

  2- Erkeklerin ipekli elbise giymeleri

  3- Faiz alıp vermeleri

  4- Oyuncu sarkıcı ve kadınlar edinmeleri

  5- Akraba haklarını savsaklamaları.”

  Zamanımızda belirtilen su adetlerin işlenmesi âdet haline geldi. Fakat insanlar o kadar gafilane ki baslarına bir bela, musibet afet geldiginde arastırdıkları yalnız dünyevi sebebler, hiç manevi eksiklikleri göz önünde bulundurmuyorlar. Sen bir bak bakalım ne cihetten eksiksin. Namazın mı yok, asi misin, islam’ın gerektirdigi haller sende mevcut mu? Burayı arastırsan ya! Ama maalesef bunlar hiç akla gelmiyor. Mevlam cümlemize gaflet uykusundan uyanıp hakikati anlamayı nasip etsin. Amin.

  Akrabayı ziyaret gerektigi gibi komsu hakkına riayette lazımdır. Zira hadis-i serifte:


  مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِااللهِ وَالْيَوْمِ اْلاَخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ
  Allah’a ve ahiret gününe imanı olan komsusuna ikram etsin” buyuruluyor.

  Peygamber efendimiz buyuruyor ki;

  Komsunun komsu üzerinde 10 hakkı vardır:

  1- Borc istedigi zaman borc vermek,

  2- Evine misafirlige davet edince gitmek,

  3- Hastalanınca ziyaretine gidip halini hatrını sormak,

  4- Sefkatli olmak,

  5- Yardım isteyince yardım etmek,

  6- Basına bir bela gelince bas saglıgı dilemek gecmiş olsun demek,

  7- İyi bir haberle karsılasınca gözün aydın demek,

  8- Ölünce cenazesinde bulunmak defni ile mesgul olmak,

  9- Sefere cıkınca evini gözetlemek,

  10- Ondan gelen sıkıntıya katlanmak, onunla münakasa etmemek.”

  İşte bu hususlara dikkat etmemiz, riayet etmemiz lazımdır.

  İmam-ı azam hz.’nin bir komsusu vardı. Evleri birbirine bitisikti. Komsusu devamlı surette sarhos olup meyhaneden cıkmaz, aksamları eve gelince de sabaha kadar saz calıp sarkı söylerdi. Hz. İmam hiçbir sey söylemeden sabrederdi. Bir aksam o adamdan hiç ses gelmeyince sabah erkenden komsusunun evine gidip kapıyı caldı. Adamın hanımı cıktı ve “buyurun efendim!” dedi. İmam-ı azam hazretleri “aksam hiç ses gelmeyince merak ettik. Acaba basına bir iş mi geldi.” Hanımı üzülerek “efendim, dün akşam geç saatlerde carsıdan gelirken polisler sarhos diye yakalayıp hapse atmıslar.” Bunun üzerine imam-ı azam hz. Hemen sehrin valisinin yolunu tuttu. İmam-ı azam hz. “vali bey! Bizim söyle bir komsumuz vardı. Aksam bekciler hapse atmıslar. Onu hapisten cıkarmanız için geldim.” Ve adam-ı imamı azam hz.ne teslim ettiler. Yolda giderken imam-ı azam haz. Komsusuna “ kusura bakmayın aksamdan haberimiz olmadı. Cocuklarınıza nafaka veremedik. Su paraları alında cocuklarınıza nafaka temin edin.” Dedi. Adamcagız cok üzüldü ve halis bir kalple tevbe edip ölünceye kadar imam-ı azamdan ayrılmadı.

  İşte komsu hukukuna riayete güzel bir misal, bizler onlar gibi olamayız ama onların yolunu takip edip elimizden geldigi kadar caba sarfetmemiz lazımdır.

  Mücahid r.a. buyuruyor ki; bir gün Abdullah ibni ömerin yanında idim. Bir kölesi koyun yüzüyordu. Abdullah “ koyunun yüzmesi bitince önce yahûdi komsumuza ver” dedi ve bu sözünü bir kac kez tekrarladı. Bunun üzerine kölesi ona “kac keredir aynı seyi söylüyorsun” dedi. Abdullah kölesine “peygamber efendimiz bize komsu hakkında o kadar ısrarla tavsiyede buludu ki onu bize varis ilan edeceginden korktuk” Dedi

  Ebu zer ra “benim sevgili peygamberim bana söyle öğüt verdi.- tencereyi kaynattıgın zaman suyunu bol koy, sonra etrafında ki komsularına bak ve onlara da ver”

  Ayet-i kerime de
  اِنَّمَا اْلمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ
  mü’minler birbiriyle kardestir.” Buyuruluyor Bir kimse kendi nefsi için istedigi bir seyi mü’min kardesi için de güzel görmeli, kendi nefsi için kerih gördügü bir seyi mü’min kardesi içinde kerih görmelidir Hakiki manada mü’min böyle olmalıdır

  Bakınız adamın biri farelerin evini istila etmesinden sikayet etmiş Bir kedi almasını tavsiye edenlere de “ bunu yapamam cünki kedinin sesini duyan farelerin evimi terk edip komsumun evine gitmesinden ve bu surette kendim için sevmedigimi komsum için sevmiş olacagımdan korkarım.” Diye cevap vermiş

  Bilinmelidir ki; komsuluk hakkı sadece komsuyu rahatsız etmemekle bitmez, onun eziyetine katlanmak lazımdır

  Bir kimse ibn-i mesud ra’a gelerek “benim bir komsum var ve beni rahatsız ediyor. Bana eziyet ve sıkıntı cektiriyor” Diye sikayet eder. İbn-i mesud hz. Ona “mademki o senin hakkında Allah’a karsı geliyor, sen var onun hakkında Allah’a itaat et” diye cevap veriyor.

  Zaten bir mü’mine de yakısan da odur. Peygamber efendimiz bir hadis-i serifinde:
  اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلَمَ اْلمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ
  Müslüman elinden ve dilinden insanların emin oldugu kimsedir”

  Peygamber efendimize bir kadın hakkında “falan kadın gündüzleri oruc tutup, geceleri namaz kılıyor , fakat komsularını rahatsız ediyor” Dediler peygamber efendimiz: “o cehennemliktir.” Buyurdu

  Hz. Mevlam cümlemizi komsu hakkına riayet eden memnun oldugu kullarından eylesin, amin

 5. Mineli
  Devamlı Üye
  Kabir Ziyareti Hadisleri

  Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
  Konu : Kabir Ziyareti
  Ravi : Ebu Hureyre
  Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah kabirleri çok ziyaret eden kadınlara ve kabirlerin üzerine mescidler yapanlara, kandiller takanlara da lanet etsin."
  HadisNo : 5477


  Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
  Konu : Kabir Ziyareti
  Ravi : Abdullah İbnu Amr İbni`l-As
  Hadis : Resulullah (sav)`a birlikte bir ölü defnettik. Defin işi bitince Aleyhissalatu vesselam`la birlikte ölünün (çıktığı evin) kapısının hizasına kadar geldik. Orada gelmekte olan bir kadınla karşılaştık. Zannımca, Aleyhissalatu vesselam onu tanıdı. Bu, Hz. Fatıma (ra) idi. "Evden niye ayrıldın?" diye sordu. "Şu ölünün sahibine geldim. Ölülerine olan merhamet duygularımı onlara ifade ettim. (Allah rahmet etsin dedim) -veya ölüleri sebebiyle onlara taziyede (başsağlığı dileğinde) bulundum-" dedi. Aleyhissalatu vesselam: "Belki sen onlarla birlikte kabirlere kadar vardın!?" dedi. Hz. Fatıma: "Allah korusun! O hususta sizin zikrettiğiniz günahı işittim, (hiç kabre kadar gider miyim!)" dedi. Aleyhissalatu vesselam: "Eğer onlarla kabirlere kadar gitmiş olsaydın"diyerek ciddi bir tehditte bulundu. [Ravilerden biri, "Küda"dan maksadın kabirler olduğunu zannederim" dedi.]
  HadisNo : 5478


  Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
  Konu : Kabir Ziyareti
  Ravi : Büreyde
  Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ben sizi kabirleri ziyaretten men etmiştim. Artık onları ziyaret edebilirsiniz. Çünkü onlar size ahireti hatırlatır."
  HadisNo : 5479


  Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
  Konu : Kabir Ziyareti
  Ravi : Ebu Hureyre
  Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "Rabbimden anneme istiğfar talep etmek için izin istedim, fakat bana izin vermedi. Kabrini ziyaret etmem için izin istedim, buna izin verdi."
  HadisNo : 5480


  Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
  Konu : Kabir Ziyareti
  Ravi : İbnu Abbas
  Hadis : Resulullah (sav), Medine ehlinin mezarlarına uğramıştı. Mezarlara yüzünü çevirerek: "Esselamu aleyküm (selam üzerinize olsun) ey kabir halkı! Allah sizi de bizi de mağfiret buyursun. Sizler bizim seleflerimizsiniz. Biz de arkadan geleceğiz" buyurdular.
  HadisNo : 5481


  Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
  Konu : Kabir Ziyareti
  Ravi : Ebu Hureyre
  Hadis : Resulullah (sav) bir mezarlığa uğramıştı: "Selam üzerinize olsun ey mü`minler cemaatinin mahalle halkı! İnşaallah biz de sizlere kavuşacağız!" buyurdular." [Müslim ve Nesai`de Büreyde`den gelen bir rivayette şu ziyade var: "Allah`tan bizim için de sizin için de afiyet dilerim."]
  HadisNo : 5482


  Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
  Konu : Kabir Ziyareti
  Ravi : Ebu Hureyre
  Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "Birinizin bir kor üzerine oturup elbisesini oradan da bedenini yakması, kendisi için bir kabrin üzerine oturmaktan daha hayırlıdır."
  HadisNo : 5483


  Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
  Konu : Kabir Ziyareti
  Ravi : Ali
  Hadis : Hz. Ali (ra)`den anlatıldığına göre kabirlere dayanır, üzerlerine yatardı.
  HadisNo : 5484


  Fasil : ÖLÜM BÖLÜMÜ
  Konu : Kabir Ziyareti
  Ravi : Osman İbnu Hakim
  Hadis : Harice İbnu Zeyd elimden tutup beni bir kabrin üzerine oturttu ve amcam Zeyd İbnu Sabit (ra)`ten haber verdi. Buna göre, Zeyd şöyle demişti: "Kabir üzerine oturmanın mekruhluğu, onun üzerinde abdest bozanlaradır."

+ Yorum Gönder


hasta ziyareti ile ilgili hadisler,  ziyaretle ilgili hadisler,  ziyaret ile ilgili hadisler,  hasta ziyareti ile ilgili hadisi şerifler,  hasta ziyaretiyle ilgili ayetler,  hasta ziyaretiyle ilgili hadisler