+ Yorum Gönder
Eğitim Arşivi ve Kültür Sanat Forumunda Bilgi ve dusunce ile ilgili kompozisyon Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Bilgi ve dusunce ile ilgili kompozisyon
  bu konu hakkında kompozisyon istiorum yardım lutfen 2. MEGASXL
  Devamlı Üye

  Bilim ile ilgili kompozisyon


  TDK sözlüğünde bilim şöyle tanımlanıyor:

  Bilim Asya kıtasından dünyaya yayıldığı, bu keşfin hastalığa karşı daha etkili


  Evrenin ya da olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneysel aşı üretilmesini sağlayabileceği bildirildi.


  Teknoloji sayesinde 30 bin yıl
  yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi.”


  “Genel önce soyu tükenen ilk insanların ses ve hareketlerini canlandırıldı.
  alasayvan.net internet
  geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.”

  “Belli bir sitesinde verilen habere göre Florida Atlantik Üniversitesinden antropolog Robert McCarthy
  konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir ereğe yönelen bir bu insanların nasıl ses çıkardığını bulmak için ses yollarını yeniden
  bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.”


  Bilim ile uğraşan bir yapılandırdı. Bu çalışmanın sonunda ilk insanların konuştuğu ancak bizden farklı
  kişinin bu tanımları yeterli bulmayacağını söylemeye gerek yoktur. Bu nedenle, ses çıkarttıkları saptandı.

  Bilim adamları özellikle bu insanların modern insanların
  bilimin eksiksiz bir tanımını yapmaya kalkışmak yerine, onu açıklamaya çalışmak birbirlerini daha rahat anlamalarına imkan tanıyan sesli harfleri kullanmadığını keşfetti.

  daha doğru olacaktır.

  İnsan doğaya egemen olmak ister!

  Derler ki insanoğlu varoluşundan
  Buna örnek olarak da ilk insanların dinleyicinin bir kelimedeki ses
  beri doğayı bilmek, doğaya egemen olmak istemiştir. Bu nedenle, insan vurgusunu ayırt etmesine yardımcı olacak “e” gibi sesli harflerden yoksun
  varoluşundan beri doğayla savaşmaktadır. Son zamanlarda, bu görüşün tersi ortaya oldukları gösterildi.

  Fransa’dan bulduğu fosillerle bu çalışmasını yapan McCarthy’nin şimdi
  atılmıştır: İnsan doğayla barış içinde yaşama çabası içindedir. Bence bu “tam bir ilk insan cümlesi” canlandırmayı hedeflediği belirtildi
  iki görüş birbirlerine denktir. Bazı politikacıların dediği gibi, sürekli barış
  için, sürekli savaşa hazır olmak gerekir.

  Gök gürlemesi, şimşek çakması,
  ayın ya da güneşin tutulması, hastalıklar, afetler, vb. doğa olayları
  bazan onun merakını çekmiş, bazen onu korkutmuştur.


  Öte yandan,
  bu olgu, insanı, doğadan korkusunu yenmeye ve merakını gidermeye zorlamıştır.
  Korkuyu yenebilmenin ya da merakı gidermenin tek yolunun, onu yaratan
  doğa olayını bilmek ve ona egemen olmak olduğunu, insan, önünde
  sonunda anlamıştır. Peki, insanoğlunun doğayla giriştiği amansız savaşın tek nedeni
  bu mudur? Başka bir deyişle, bilimi yaratan güdü, insanoğlunun gereksinimleri
  midir?

  Elbette korku ve merakın yanında başka nedenler de vardır. İnsanın
  (toplumun) egemen olma isteği, beğenilme isteği, daha rahat yaşama isteği,
  üstün olma isteği vb. nedenler bilgi üretimini sağlayan başka etmenler
  arasında sayılabilir. İnsanın korkusu, merakı ve istekleri hiç bitmeden sürüp
  gidecektir. Öyleyse, insanın doğayla savaşı (barışma çabası) ve dolayısıyla bilgi
  üretimi de durmaksızın sürecektir.

  Bilim neyle uğraşır?

  Bilimin asıl uğraşı alanı doğa
  olaylarıdır. Burada doğa olaylarını en genel kapsamıyla algılıyoruz. Yalnızca fiziksel
  olguları değil, sosyolojik, psikolojik, ekonomik, kültürel vb. bilgi alanlarının hepsi
  doğa olaylarıdır. Özetle, insanla ve çevresiyle ilgili olan her olgu
  bir doğa olayıdır. İnsanoğlu, bu olguları bilmek ve kendi yararına
  yönlendirmek için varoluşundan beri tükenmez bir tutkuyla ve sabırla uğraşmaktadır.  Başka canlıların yapamadığını varsaydığımız bu işi, insanoğlu aklıyla yapmaktadır.

  Bilimin
  gücü

  Bilim, yüzyıllar süren bilimsel bilgi üretme sürecinde kendi niteliğini, geleneklerini
  ve standartlarını koymuştur. Bu süreçte, çağdaş bilimin dört önemli niteliği
  oluşmuştur:

  Çeşitlilik, süreklilik, yenilik ve ayıklanma.


  Çeşitlilik

  Bilimsel çalışma hiç kimsenin
  tekelinde değildir, hiç kimsenin iznine bağlı değildir. Bilim herkese açıktır.
  İsteyen her kişi ya da kurum bilimsel çalışma yapabilir. Dil,
  din, ırk, ülke tanımaz. Böyle olduğu için, ilgilendiği konular çeşitlidir;
  bu konulara sınır konulamaz. Hatta, bu konular sayılamaz, sınıflandırılamaz.

  Süreklilik

  Bilimsel bilgi
  üretme süreci hiçbir zaman durmaz. Kırallar, imparatorlar ve hatta dinler
  yasaklamış olsalar bile, bilgi üretimi hiç durmamıştır; bundan sonra da
  durmayacaktır.


  Bir evrim süreci içinde her gün yeni bilimsel bilgiler,
  yeni bilim alanları ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, bilime, herhangi bir anda
  tekniğin verdiği en iyi imkanlarla gözlenebilen, denenebilen ya da var
  olan bilgilere dayalı olarak usavurma kurallarıyla geçerliği kanıtlanan yeni bilgiler
  eklenir.

  Ayıklanma

  Bilimsel bilginin geçerliği ve kesinliği her an, isteyen
  herkes tarafından denetlenebilir. Bu denetim sürecinde, yanlış olduğu anlaşılan bilgiler
  kendiliğinden ayıklanır; yerine yenisi konulur.


  Bu noktada şu soru
  akla gelecektir. Sürekli yenilenme ve ayıklanma süreci içinde olan bilimsel
  bilginin doğruluğu, evrenselliği savunulabilir mi? Bu sorunun yanıtını verebilmek için,
  bilimsel bilginin nasıl üretildiğine bakmamız gerekecektir. Sanıldığının aksine, bilimsel bilgi
  üretme yolları çok sayıda değildir; yalnızca iki yöntem vardır. Bu
  yöntemler başka bir yazının konusu olacaktır.
+ Yorum Gönder


bilgi ve dusunce ile ilgili kompozisyon,  bilimsel düşünce ile ilgili kompozisyon,  bilim ve düşünce ile ilgili kompozisyon