+ Yorum Gönder
Kuranı Kerim ve Kuran Ayetleri Forumunda fatiha suresi resimli Konusunu Okuyorsunuz..
 1. IŞILAY
  Devamlı Üye

  fatiha suresi resimli
  fatiha suresi arapça olarak resimli

  fatiha suresi arapça olarak resimli.jpg


  Fatiha Süresi Türkçe Okunuşu

  1- Bismillahirrahmânirrahîm.
  2- Elhamdü lillâhi rabbil'alemin
  3- Errahmânir'rahim
  4- Mâliki yevmiddin
  5- İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în
  6- İhdinessırâtel müstakîm
  7- Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

  Fatiha süresi türkçe Anlamı..


  1- Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
  2- Hamd o âlemlerin Rabbi,
  3- O Rahmân ve Rahim,
  4- O, din gününün maliki Allah'ın.
  5- Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti.
  6- Hidayet eyle bizi doğru yola,
  7- O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların
  ve o sapmışların yoluna değil. 2. Fatma
  Administrator

  Fatiha Suresi ile sırra erişilir. Arzuladığına hemen kavuşursun, şeref ve makama sahip olursun. Allahu Teala’ya hamd ve senasıdır. Fatiha suresi Kur’an-ı Kerimin özetidir, nurani bir çekirdeğidir ve meyvesidir
+ Yorum Gönder


fatiha suresi arapça,  fatiha suresi resimli,  resimli fatiha suresi ,  fatiha suresi resimleri,  fatiha arapça,  fatiha suresi arapça yazılışı