+ Yorum Gönder
Kuranı Kerim ve Kuran Ayetleri Forumunda Bakara Suresi 164. Ayeti Ve Anlamı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mine
  Devamlı Üye

  Bakara Suresi 164. Ayeti Ve Anlamı
  Bakara Suresi 164. Ayeti Ve Anlamı

  İnne fı halkıs semavati vel erdı vahtilafil leyli ven nehari vel fülkilletı tecrı fil bahri bima yenfeun nase ve ma enzelellahü mines semai mim main fe ahya bihil erda ba'de mevtiha ve besse fıha min külli dabbetiv ve tasrıfir riyahı ves sehabil müsahhari beynes semai vel erdı le ayatil li kavmiy ya'kılun


  Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün art arda gelişinde, insanlara yararlı şeyler ile denizde yüzen gemilerde, Allah'ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda, her canlıyı orada üretip-yaymasında, rüzgarları estirmesinde, gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları evirip çevirmesinde düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır. 2. Fatma
  Administrator

  Bakara sûresi, Kur'an'ın, ayrıntılı bir özeti durumunda olan ve 286 ayetten oluşan bir suredir. Bakara suresi, ismini anlatılan efsanevi bir inek kesme hikayesinden alır. Bu surenin anlamını tamamen kavrayabilmek için tarihsel arka-planı bilmemiz gerekir
+ Yorum Gönder


bakara suresi 164. ayet anlamı,  bakara suresi 164. ayet,  bakara suresi 164. ayet türkçesi,  bakara suresi 164. ayet tefsiri