+ Yorum Gönder
Kuranı Kerim ve Kuran Ayetleri Forumunda Bakara Suresi 177. Ayeti Ve Anlamı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mine
  Devamlı Üye

  Bakara Suresi 177. Ayeti Ve Anlamı
  Bakara Suresi 177. Ayeti Ve Anlamı

  Leysel birra en tüvellu vücuheküm kıbelel meşrikı vel mağribi ve lakinnel birra men amene billahi vel yevmil ahıri vel melaiketi vel kitabi ven nebiyyın* ve atel male ala hubbihı zevil kurba vel yetama vel mesakıne vebnes sebıli ves sailıne ve fir rikab* ve ekames salate ve atez zekah* vel mufune bi ahdihim iza ahedu* ves sabirıne fil be'sai ved darrai ve hıynel be's* ülaikellezıne sadeku* ve ülaike hümül müttekun

  Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz iyilik değildir. Ama iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, Kitaba ve peygamberlere iman eden; mala olan sevgisine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, isteyip-dilenene ve kölelere (özgürlükleri için) veren; namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahidleştiklerinde ahidlerine vefa gösterenler ile zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenler(in tutum ve davranışlarıdır). İşte bunlar, doğru olanlardır ve müttaki olanlar da bunlardır. 2. Fatma
  Administrator

  Surelerin isimleri Peygamber efendimiz tarafından konulmuştur. Genelde surelerin bir adı vardır, ama bazı surelerin birden fazla adı bulunmaktadır. Bakara kelimesi Bakar'dan gelmektedir ki sığır demektir. Kelimenin sonundaki te, tekil için kullanıldığında bir tek sığır demek olur.
+ Yorum Gönder


bakara suresi 177.ayet açıklaması,  bakara leysel,  bakara suresi 177 anlamı,  bakara suresi 177.ayet anlamı,  bakara suresinin 177. ayetinin türkçe,  bakara suresi leysel birra