+ Yorum Gönder
Kuranı Kerim ve Kuran Ayetleri Forumunda Al-i İmran Suresi 38. Ayeti Ve Anlamı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ebubekir Abdullah
  Devamlı Üye

  Al-i İmran Suresi 38. Ayeti Ve Anlamı
  Al-i İmran Suresi 38. Ayeti Ve Anlamı

  Hünalike dea zekeriyya rabbeh* kale rabbi heb lı mil ledünke zürriyyeten tayyibeh* inneke semıud düa'

  Orada Zekeriya Rabbine dua etti: 'Rabbim, bana katından tertemiz bir soy armağan et. Doğrusu Sen, duaları işitensin' dedi. 2. Fatma
  Administrator

  "Ya Kâdir, Ya Kayyûm, Ya Kâviyy, Ya Kâim, Ya Kuddûs" deyip dua eden her türlü kazadan korunur. Bir kimse bu ayeti kerimeyi sonuna kadar okumayı adet haline getirirse, o kimse mülk ve saltanat sahibi ise Cenabı Hakk, o kimsenin mülk ve saltanatını her türlü tasalluttan korur.
+ Yorum Gönder


ali imran suresi 38. ayet,  ali imran suresi 38.ayet,  ali imran 38.ayet,  al-i imran suresi 38. ayet,  ali imran 38,  ali imran suresinin 38. ayeti