+ Yorum Gönder
Kuranı Kerim ve Kuran Ayetleri Forumunda Al-i İmran Suresi 49. Ayeti Ve Anlamı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Al-i İmran Suresi 49. Ayeti Ve Anlamı
  Al-i İmran Suresi 49. Ayeti Ve Anlamı

  Ve rasulen illa benı israıle ennı kad ci'tüküm bi ayetim mir rabbiküm ennı ahlüku leküm minet tıyni ke hey'etit tayri fe enfühu fıhi fe yekunü tayram bi iznillah* ve übriül ekmehe vel ebrasa ve uhyil mevta bi iznillah* ve ünebbiüküm bi ma te'külune ve ma teddehırune fı büyutikum* innefı zalike le ayetel leküm in küntüm mü'minın

  “İsrailoğullarına elçi kılacak”. (O, İsrailoğullarına şöyle diyecek 'Gerçek şu, ben size Rabbinizden bir ayetle geldim. Ben size çamurdan kuş biçiminde bir şey oluşturur, içine üfürürüm, o da hemencecik Allah'ın izniyle kuş oluverir. Ve Allah'ın izniyle doğuştan kör olanı, alaca hastalığına tutulanı iyileştirir ve ölüyü diriltirim. Yediklerinizi ve biriktirdiklerinizi size haber veririm. Şüphesiz, eğer inanmışsanız bunda sizin için kesin bir ayet vardır.' 2. Fatma
  Administrator

  Bir kimse Al-i İmran Suresi'ni cuma günü okursa, güneş batana kadar Allah Teala o kimseye rahmeti ile tecelli eder, melekler ise mağfiretini isterler." Al-i İmran, İmranın ailesi demektir. Süleyman aleyhisselamın evladından İmran bin Masan’ın kendisi veya onun kızı hazret-i Meryem ile oğlu hazret-i İsa’yı ifade etmektedir.
+ Yorum Gönder


ali imran suresi 49.ayet,  ali imran 49,  ali imran 49 ayet,  ali imran suresi 49. ayet,  ali imran 49.ayet,  ali imran suresinin 49.ayeti