+ Yorum Gönder
Kuranı Kerim ve Kuran Ayetleri Forumunda Adiyat Suresinin Okunuşu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Adiyat Suresinin Okunuşu
  Adiyat Suresinin Okunuşu kısaca 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Adiyat Suresinin Okunuşu Hakkında Bilgi


  1. Vel adiyati dabha

  2. Fel muriyati kadha

  3. Fel muğırati subha

  4. Fe eserne bihı nak'a

  5. Fe vesatne bihı cem'a

  6. İnnelinsane li rabbihı le kenud

  7. Ve innehu ala zalike le şehıd

  8. Ve innehu li hubbil hayri le şedıd

  9. E fe la ya'lemü iza bu'sira ma fil kubur

  10. Ve hussıle ma fis sudur

  11. İnne rabbehüm bihim yevmeizin le habir


+ Yorum Gönder