+ Yorum Gönder
Kuranı Kerim ve Kuran Ayetleri Forumunda Lakabla ilgili Ayet ve Hadisler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Engin
  Devamlı Üye

  Lakabla ilgili Ayet ve Hadisler
  LAKABLA İLGİLİ AYET VE HADİSLER

  Lâkab kelimesi hem övgüyü, hem de yergiyi ifade etmek için kullanılır. Kurânı Kerimde bu konuya açıklık getirilmekte,

  * Birbirinizi kötü lakablarla çağırmayınız *


  denilmektedir.Müslümanlar arasında birliğin, beraberliğin, sevginin egemen olması için bu tür hareketleden uzak kalmak gerekmektedir. Müslümanlar hakkında övgü ve saygı ifade eden lâkablar yasaklanmamıştır. Bu tip isimler ve sıfatlar insanların birbirlerini sevmesine, saymasına sebep olur. İnsanların birbiriyle olan münasebetlerini iyi yönde etkiler.
  Peygamber Efendimiz den rivayet edilen bir hadiste

  * Müminin mümin kardeşi üzerindeki hakkından birisi de onu en çok sevdiği ismiyle çağırmasıdır *

  * İnsanlarla alay edene, Cennetten bir kapı açılır, haydi gir denir. O da, telaşla gelir, fakat kapı hemen kapanır. Sonra başka bir kapı açılır. O yine üzgün olarak kapıya gider. Kapı yine kapanır. Bu durum, defalarca tekrar eder, artık, gel denildiği halde, gidemez *

  * Çocuklarınıza çeşitli lakap takılmadan, onlarla künyelenin *

  buyurulmaktadır. Bu hadisin ifadesine göre müslümanları sevdikleri adlarla çağırmak hem sünnettir, hem de örfe uygundur. İnsanları güzel buldukları adlarıyla çağırmakta bir sakınca yoktur. Hatta Hz. Ömer künyelerin yaşatılması fikrinde ısrar etmektedir.İslâm tarihine göz attığımızda Hz. Ebu Bekirin Sıddık Hz. Ömerin Fârûk Hz. Osmanın Zinnûreyn Hamzanın Esedullah Hâlid b. Velidin Seyfullah Hz. Alinin Ebu Türab Umeyrin Ebu Hureyre adlarıyla anıldıklarını görürüz. Bu da Müslümanları bu tip adlarla çağırmanın teşvik edildiğini göstermektedir.

  Kaynak :

  * Hayatu Sahabe
  * Hucurat, 49/11
  * Tirmizi
  * İbni Mace
  * Buhari
  * Ebu Davud
 2. Fatma
  Administrator

  İnsanları beğenmediği, üzüleceği lakaplarla çağırmak günahtır. Böyle bir lakapla arkasından konuşmak da gıybettir. Aaycılık, aşağılama, lakap takma gibi davranışlar Kuran'da şiddetle kınanmış ve yasaklanmıştır.
+ Yorum Gönder