+ Yorum Gönder
Kuranı Kerim ve Kuran Hikmetleri Forumunda kuranda en çok hangi peygamberden bahsedilir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  kuranda en çok hangi peygamberden bahsedilir
  kuranda en çok hangi peygamberden bahsedilir hakkında bilgi
  Musa a.s, Kur’an’da adı 136 defa geçmektedir. Kur’an’da kendisinden ve mücadelesinden en çok bahsedilen peygamberdir. Şuayb’ın damadıdır. İsrailoğulları’na peygamber olarak gönderilmiştir. İsrailoğulları onun önderliğinde Mısır’dan çıkmışlardır. Kendisine Tevrat verilmiştir.
 2. Fatma
  Administrator

  Hz. Musa doğduğu sırada İsrailoğulları Mısır’da bulunuyorlardı. Mısır’ın yerlisi olan Kıpt kavmi, İsrailoğulları’na hor bakarlardı.Hz. Musa (a.s)’nın Firavun ile olan kıssası, Kuran’ın bazı sUrelerinde çeşitli üslUplarda ve teferruatlı olarak anlatılmıştır.
+ Yorum Gönder


kuranda en çok hangi peygamberden bahsedilir