+ Yorum Gönder
Kuranı Kerim ve Kuran Hikmetleri Forumunda Kuranda hangi konular vardır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Kuranda hangi konular vardır
  kuranda hangi konular vardır hakkında bilgi

  İman ve tevhid: Allah’ın varlığı ve birliği başta olmak üzere sıfatları, isimleri ve yaratıcılığıyla ilgili ayetler
  Nübüvvet: Başta Hz Muhammed (sav) olmak üzere peygamberler ve peygamberlik, kitaplar ve melekler ile ilgili ayetler
  Ahiret (Kıyamet): Öldükten sonra hayatın varlığı, hesap, mizan
  Cennet ve Cehennem (Vaad ve vaid): Allah’ın emirlerine uyan ve yasaklarından kaçınanların cennetle mükâfatlandırılacağı, Allah’a isyan edenlerin de cehennemle cezalandırılacağı
  İbadetler: Bir müminin yapmakla yükümlü olduğu namaz, oruç, hac, zekât gibi ibadetler
  Muamelat (İslam Hukuku): Fert, toplum ve devlet ilişkilerini düzenleyen bir takım hükümler, hukuk kuralları Alışveriş, emanet, bağış, vasiyet, miras, aile hayatı, nikâh ve boşanma gibi temel hükümler
  Ukubat (İslam Ceza Hukuku): Toplumun düzenini bozan, temel hak ve hürriyetleri tehdit eden ve insan haklarını çiğneyen kişilere uygulanacak cezalar
  Ahlak: Kişinin her zaman ve zemine uyması gereken; ana-babaya hürmet, insanlara iyi davranma, haram olan şeyler, kötülükler ve bunlardan kaçınma, doğruluk, merhamet, sevgi gibi konular
  Nasihat ve tavsiyeler: Allah’ı, ahireti, hesabı unutmama, dünyaya bağlanmama gibi konulardaki tavsiyeler
  İlmi gerçekler ve tefekkür: Aklımızı kullanma, tefekkür etme, kâinatta var olan hakikatleri araştırma emirleri
  Geçmiş milletlerin kıssaları: Eski dönemlerde yaşamış peygamberler, kötülük önderleri ve değişik toplumlardan bahseden olaylar
  Dua ve zikir: Allah’la irtibatı sürekli kılacak dua ve Allah’ı anma ifadeleri
  Cihad ve şehadet: Dini ve kutsal olanı korumaya yönelik, sürekli diri ve canlı olmayı, hazırlıklı olup gerektiğinde Allah yolunda canımızı vermemizi emreden ayetler.
 2. Fatma
  Administrator

  Kur’an’ın anlatış ve üslublarındaki güzellik, söz sanatlarındaki zenginlik, az sözle pek çok şeyler anlatması, kalp ve ruhu etkisi altına alan akıcı gibi birçok özellikleri mucize derecesindedir. Kur’an, hayatı anlamlandırmamıza yardım eder. O, Allah’ın insanların mutlu olması için gönderdiği bir reçete gibidir. Çünkü insanı Allah yaratmıştır.
+ Yorum Gönder


kuranda hangi konular yer alır