+ Yorum Gönder
Kuranı Kerim ve Kuran Hikmetleri Forumunda Seb-i'Mesani Tefsiri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Arzu
  Yeni Üye

  Seb-i'Mesani Tefsiri
  Seb-i'Mesani Tefsiri Hakkında Bilgi
  Said.b.cübeyr,ibn Abbas (r.a)'dan naklen,şu ayet-i kerimenin tefsirini anlattı:
  -Gerçekten sana Seb-i' Mesani'ye ve büyük kur'an'ı verdik''(Hicr suresi,aytet:87)
  Bunlar(Seb-i' mesani)Bakara,Al-i imran,Nisa,Maide,En'am,A'rat sureleridir.
  Ravi diyorki:
  -Yedincisini unuttum.
  Ona:''MESANi''(15-87)adının verilmesi,şu manaya dayanır:Allahu Teaalla,onu,bu ümmet-i Muhammed için istisna etmiştir.Bir saklı hazine kılmıştır.
  Tabiinin görüşüde budur.
  Bir başka rıvatette;İbni Abbas (r.a)Şöyle anlatıyır:
  -Seb-i'Mesani fatha suresıdır.
  Rebi'b.enes,Ebu Aliyye'nin:
  -''Seb-i' Mesani''(15-87)ayeti üzerine şöyle dediğini anlatır:
  -Bu,Fatiha suresıdır.
  Dedilerki:
  -Bazıları,onun uzun süreler olduğunu söylüyor?
  Şöyle dedi:
  -Bu ayet nazıl olduğu zaman,uzun süreler nazı olmamıştır.
  Bu konuda,Ebü Hüreyre(Ra.),Resullulah (S.A.V)in şöyle buyurduğunu anlattı:
  -''O Fatiha suresıdır.''
  Bir başka rivayette şöyle denmiştir:
  -Allah'u Teallah,onunla bütün Kur'an'ı murat etti.
  Şöyle denildi:
  -Fatiha suresıne,Seb-i Mesani adının verilmesi,onun yedi ayet oluşundandır.Bir de,diğer surelerden farkı olarak her namazda okunmasıdır.
  Fatiha suresi için Seb'i Mesani denmesının bir başka sebebi ise şöyle anlatılır:
  -Çünkü o ,iki defa nazıl oldu.Bir defa Mekkede,bir defada Medinede.Bu,onun şanını yüceltmek için olmuştur.
  EN İYİSİNİ ALLAH'U TEALLA BİLİR:
 2. Ziyaretçi

  Hicr Sursinin 18. ayetinde geçen 'Kulak hırsızı şeytan' ne demektir?
+ Yorum Gönder


seb-i mesani ne demek,  sebi mesani nedir