+ Yorum Gönder
Hayvanlar Alemi ve Kuşlar Alemi Forumunda Kuşlar Kış Uykusuna Yatar Mı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. DereeN
  Devamlı Üye

  Kuşlar Kış Uykusuna Yatar Mı

  Kuşların kış uykusu Hakkında bilgi


  Canlılar alemindeki sırları anlamak, sonsuz hikmetlerin farkına varmak, göründüğü gibi basit değildir. Mesela şimdi, kuşların mevsimden mevsime göç ettiklerini bilmek ne kadar basit bir iş. Ama 18. yüzyıla kadar onların, uzun mesafeler katederek göç ettikleri anlaşılamamış. Kuşlar kış uykusuna yatmadıkları halde o zamana kadar kış uykusuna yattıkları biliniyor muş.
  Uçağın henüz icat edilmediği devirlerde kırlangıçların, Avrupa'dan Afrika'ya göç ettikleri= ne inanılmıyordu: Göç zamanlarında bu kuşlar, geceyi göllerdeki kamışların arasında geçirirdi. Bunlar, bir sonbahar akşamı gölde kayboldukları zaman, çamurun dibinde kış uykusuna yattıklarına inanmak hiç de hayalî sayılmazdı. Halbuki kırlangıçlar, gölün üzerinden geçerek başka menzillere ulaşırlardı. Sonra yapılan ilmî araştırmalar, meseleyi aydınlığa kavuşturdu Kuşların kanatlarına aynı numaralı halkalar takıldı. Bunların diğer uzak memleketlerde görülmesiyle, kuşların da olağanüstü yolculuklar yapabilecekleri anlaşıldı. Böylece kuşların, çamurun dibinde kış uykusuna yattıkları efsanesi yıkılmış oldu.
  Maddî sahada kainat kitabını okumak, nice ilmi hakikatleri anlamak yorucu araştırmalarla, uzun zaman almıştır. Fakat şimdi insanoğlu, ilimde ve teknikte baş döndürücü ilerlemeler yapmıştır. Fizikte, astronomide, biyoloji ve tıpta hayretengiz keşiflerde bulunmuştur. Buna rağmen, manevî sahada bir çok insanlar, binlerce sene gerileri yaşıyor. Hatta insanlara iman konusunda binlerce sene geride dememiz bile hatalıdır. Çünkü ilk insan Adem babamız, bir peygamberdi. Ama şimdi halâ ineğe tapan insan?ar var. Halâ kendi maliki ve sahibi olan Rabbını bulamayan gafiller var. Demek ki insanlık, maddî sahada devamlı ilerlerken, manevî sahada dalgalanmalar göstermiş. Bir kısım insanlar, ilahi birer rehber olarak gönderilen peygamberler sayesinde tekamül etmişler. Cenab-ı Hakk'ı tanıyıp dünyalarını aydınlatmışlar. Ama bir kısmı da imansızlığın karanlığında boğulmuşlar.
  Cehaletleri yüzünden mahlukatın zikrini, canlıların tesbihatını görememişler. İbadetsiz, fikirsiz birer muzır olmaktan kurtulamamışlar.
  Bugün bile dünya nüfusunun beşte dördü İslâm nurundan mahrumdur. 1986 Nisan ayında, İsviçre'de yayınlanan bir Hıristiyan dergisine göre dünyada, bir buçuk milyar hıristiyan, 661 milyon Hindu, 300 milyon Budist, 18 milyon Yahudi ve bir buçuk milyar da dinsiz ve öteki küçük dinlere mensup insan yaşamaktadır. toplanı Müslüman sayısı ise 837 milyondur. Bu da yaklaşık olarak dünyada her beş kişiden birinin İslâm Dini ile şereflendiğini gösterir. Kaldı ki müslümanların çoğunun da büyük bir gaflet içinde dinî emirlere lakayd olduğu bilinen acı bir gerçektir.
  Namaz kılan ve Hazret.-i Peygamberin sünnetine ittiba eden müslüman, gerçekten büyük bir nimet içindedir. Evet, hidayet büyük bir nimettir. Aklın ve vicdanın ziyasıdır. İnsan sahibi ve maliki olan Rabbını tanımazsa, dünyanın su1tanı da olsa kaç para eder?
  Cenab-ı Hak; habibi olan Cenab-ı Peygamberi, beşere rehber olarak göndermiş. Alemlere rahmet olarak göndermiş. O olmasaydı, Rabbımızı nasıl tanırdık? Cenneti, cehennemi nasıl bilirdik? Ebedî saadeti nasıl kazanırdık? Tevfik ve hidayet, ilimden de öte, ayrı bir nimettir. Nice ilim adamları, atomun sırlarına vakıf oluyor, fezanın yollarını keşfediyor, gene de İslâm nuruyla aydınlanamıyor. Amma her zaman olduğu gibi şimdi de, en imkânsız gözüken şartlarda bile arayan mevlasını buluyor.
  İngiliz Yusuf İslâm (eski Cat Stevens), dünyanın en meşhur pop müziği şarkıcısıydı. İngiltere ve Amerika gibi yerlerde şöhret sahibi olmak kolay değildir. O, bunu başarmıştı. Dışardan çok parlak ve şaşaalı bir hayatı vardı. Şöhret ve para basamaklarından zirvelere hızla tırmanmıştı. Fakat geriden görenleri imrendiren bu hayat, onu tatmin etmemişti. Her türlü maddî imkân ve şöhret, değil tatmin etmek, O'nu bunalıma sevketmişti.
  Müzik ve sahne hayatının iki yüzü vardı. Dışardan görünen ışıklar, neonlar ve aldatan, göz kamaştıran bir dünya. Sahnenin arkasında ise çürümüş, pörsümüş bir hayat, Boş yere eriyen bir gençlik.
  Bu katı gerçek, O'nu araştırmaya sevkediyor. Önce; Hıristiyanlığı, sonra Budizmi tetkik ediyor. Babasının Rum olması dolayısıyla Yunan Medeniyeti'ne de bakıyor. Heyhat, aradığını bulamıyor. Düşününüz, dünyada 83? milyon Müslüman var, 1400 senedir kainatı ışıklandıran İslâm güneşi var, O, halâ her köşede bucakta bir nur, bir ışık arıyor. Nihayet hidayet zamanı geliyor. Eline bir Kur'an-ı Kerim tercümesi geçiyor. Tercümedeki hakikatların akisleri benliğine işliyor, müslüman oluyor. Ve şöyle diyor :
  "- İslâmiyet insanı düşünmeye; yerden göklerden ibret almaya davet ediyor. Kâinatın sonsuzluğu sizi hayrette bırakmıyor mu? Kâinat bir harmani içerisinde yaratılmıştır. Sırları ve güzelliği sonsuzdur. Göz ve kulaklarımızla müşahade ettiğimiz, kâinatın bir küçük parçasıdır. İşte İslâmiyet insanı bu sonsuzluğa yöneltiyor. "
  Dünyada 4 milyar gayrı Müslüman'a mukabil 83? milyon Müslüman bulunması bizi üzmüyor. Çünkü en hızlı yayılan din İslâm'dır şimdi. Düşünen kafalar, ciddi kalemler müslüman olmaya başlamıştır. Yusuf İslâm'ın bile, bir insanın hayatta yapacağı en büyük değişikliği yaparak Müslüman olması, gafil kafalara bir tokmak, bir ibret dersi değil mi?

  H.Hüseyin Korkmaz
 2. Sibel
  Devamlı Üye

  Kış uykusuna yatan hayvanlar hangileridir?


  Kış gelmeye başladığı zaman kuşlar ve balıklar gerçekten çok şanslıdırlar. Çünkü bir çok balık türü ve kuş türü daha ılıman bölgelere göç ederler. Bu şekilde zorlu kış günlerinden kurtulmuş olurlar. Bazı hayvan türleri soğuğa alışkındır ve kış gelmeye başladığında daha kalın tüyler çıkartmaya başlarlar. Hatta bu konuya tavşanlardan örnek vermek gerekirse, bazı tavşanlar kış yaklaştıkça tüyleri beyazlamaya başlar. Buda tamamen kara ayak uydurmak için gerekli bir işlevdir. Bazı hayvanlar yazın bir sığınak kurarak yiyeceklerini depolar ve burada kalırlar. Bazı hayvanlarda yer altında tüneller kazarak buralarda kış uykusuyla kışı geçirmektedirler. Tabi ki bu tür hayvanların başka çareleri yoktur.

  Bir çok insan sadece ayıların kış uykusuna yattığını bilmektedir. Aslında bu durum çok yanlıştır. Çünkü bir çok hayvan kış uykusuna yatmaktadır. Kış uykusu tabiri burada kesinlikle yanlış bir tabirdir. Ayılar mağaralarına çekilerek kış uykusuna yatarlar. Aslında bu noktada hayat ile ölüm arasındaki çizgiye gelmiş olurlar. Bu durumu bu şekilde daha iyi açıklamış olacağız.

  Bazı hayvanların kış uykusuna yatmalarının iki sebebi vardır. Havanın soğuması ve yiyecek bulamamaları bunların birincisidir. Diğeri ise soğuk havada yaşamak için şüphesiz hayvanların çok daha fazla güç harcamalarına neden olmasıdır ve yiyecek bulmaları kışın pekte mümkün değildir.

  Kış uykusu insanların bildiği gibi bir şey değildir. Aslında hayvanlar bu durumda uyumamaktadır. Bu bir mecburiyettir ve hayatta kalmaları için gerekli bir şeydir. Hayvanlar soğukta yatarlar ve ölüden farksızdırlar. Hiç kalkmazlar ve enerji harcamazlar. Bunun tek nedeniyse kışın yiyecek bir şey bulamamalarıdır. Bu şekilde bir kışı geçirirler. Bazı hayvanlar kışın ara ara uyanmaktadır ve yazın stok ettiği yemekleri yiyerek hayatta kalmaya çalışırlar. Hayvanlar kış uykusundayken yaşamaları için vücudundaki yağları tüketirler. Bu sayede hayatta kalmaları mümkündür.
+ Yorum Gönder


leylek kış uykusuna yatar mı,  kuşlar kış uykusuna yatar mı,  leylekler kış uykusuna yatar mı,  kartal kış uykusuna yatar mı,  leylekler kis uykusuna yatar mi,  kuşlar kis uykusuna yatarmi