+ Yorum Gönder
3. Sayfa BirinciBirinci 1234568 ... SonuncuSonuncu
Edebi Türler ve Makaleler Forumunda Montaigne - Denemeler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Uğur Baki
  Devamlı Üye

  --->: Montaigne - Denemeler

  BİLİNÇSİZ DUYGULAR

  İç savaşlarımızın ikincisinde miydi, üçüncüsünde mi, iyi
  hatırlamıyorum, evimin bir fersah kadar ötesine gezmeye gitmiştim.
  Benim ev de bütün kargaşalıkların göbeğinde olmuştur her zaman.
  Uzağa gitmediğim ve güvensizlik duymadığım için yanıma fazla adam
  almamış, pek uysal, ama hiç de sağlam olmayan bir ata binmiştim.
  Dönüşte bu attan alışkın olmadığı bir hız istemek zorunda kaldım bir
  ara. Adamlarımdan biri, geme dizgine kulak asmayan gürbüz bir
  küheylana binmiş iri yan delikanlı, arkadaşlarım geçip caka satmak
  için dolu dizgin üstüme geliverdi. Ben küçük, at küçük, adam bütün
  ağırlığı, dev cüssesiyle bir çarpınca biz ikimiz de tepetaklak gittik. At
  bir yana serili, ben sırt üstü on adım ötesinde; yüzüm gözüm yara bere
  içinde; elimden fırlamış kılıcım beş kulaç uzaklarda, üstüm başım
  param parça, kımıltısız, duygusuz bir kütük. Geçirdiğim tek
  baygınlıktı bu. Adamlarım beni ayıltmak için ellerinden geleni
  yaptıktan sonra öldüm sanmışlar ve kollarına alıp zor bela evime
  getirmişler. Yolda ve iki uzun saat ölü sayıldıktan sonra kımıldamaya,
  soluk almaya başladım. Mideme o kadar kan akmış ki beden onu
  boşaltmak için güçlerini diriltmek gereğini duymuş olmalı. Ayağa
  kaldırdılar beni ve bir hayli kan kustum. Aynı şeyi birkaç kez
  tekrarladıktan sonra biraz canlanmaya başladım. Ama öyle belli
  belirsiz, öyle sürüncemeli bir dirilişti ki bu, ilk duygularım yaşamadan
  çok daha fazla ölüme yakındı. Hiç unutmadığım bu duygular bana
  ölümün yüzünü ve düşüncesini öyle doğal, öyle olağan gösterdiler ki
  onunla bir çeşit uzlaşmaya varmış gibiydim. Kendime gelmeye
  başlayınca gözlerimin gördüğü o kadar bulanık, silik ve ölüydü ki,
  ışıktı yalnız seçebildiğim.

  come quel ch'or apre or chiude

  Gli occhi, mezzo tra'I somno e I'esser desto (Tasso)

  Gözlerini bir açıp, bir kapar gibi

  Yarı uyur, yarı uyanık bir insan.

  Ruhun görevleri bedeninkilerle birlikte, aynı yavaşlıkta
  kalkınıyorlardı. Kendimi kan içinde gördüm; çünkü üstüm başım
  kustuğum kanlara boyanmıştı. İlk düşündüğüm şey kafama bir kurşun
  girdiğini sanmak oldu; gerçekten o sırada çevremizde tüfekler
  patlıyordu. Canım dudaklarımın ucunda tutunur gibiydi yalnız; çıkıp
  gitmesine yardım edeyim diye gözlerimi kapıyor, uyuşmaktan,
  kendimi bırakmaktan haz duyuyordum. Her şey gibi yumuşacık ve
  hafif bir hayal yaşantısında yüzüyordum; hiçbir acı duymadıktan
  başka. Rahatsızlık şöyle dursun, uykuya dalmak üzere duyulan tatlılık
  vardı bunda.

  Öyle sanıyorum ki can çekişirken kendini bilmez olanların durumu
  da budur: Büyük acılar duyuyorlar, ruhları işkence içinde kıvranıyor
  sanarak onlara acımamız yersizdir. Birçoklarına karşı, Etienne de la
  Boite'ye karşı bile ben hep böyle düşünmüşümdür. Ölüme yakın halde
  aygın baygın gördüklerimiz, uzun bir sancıdan bitkin düşenler, inme
  inenler, sara nöbeti geçirenler, başından yara alanlar, kimi zaman
  iniltiler çıkarır, derin derin soluk alırlar, bedenlerinde kıvranmaya
  benzer kımıltılar olur. Bunlara bakarak onların kendilerini az çok
  bildiklerini sanırız; oysa, ben derim ki, ruhları da, bedenleri de
  uykudadır:

  Vivit, et est vitae nescius ipse suae (Ovidius)

  Yaşıyor ama, bilmiyor yaşadığını.

  Organların uğradığı o büyük çarpılma, duyguların düştüğü o büyük,
  derin uyuşma içinde insanın kendini bile bile gücünü sürdürebileceğine
  inanamam; böyle olunca hangi düşünce onlara azap çektirecek,
  durumlarının korkunçluğunu anlatıp duyurtacak? İşte bundan ötürü pek
  acınacak durumda olmadıkları kanısındayım.

  Bence en dayanılmaz, en korkunç durum uyanık olup da azap çeken
  bir ruhun duyduğunu anlatma olanağını bulamamasıdır. Dili
  kesildikten sonra işkence edilen insanların durumuna benzetebiliriz
  bunu

  Birçok hayvanların, hatta insanların, öldükten sonra kaslarını
  sıktıkları, oynattıkları görülür. Herkes bilir kimi uzuvlarımız bizden
  hiç de izin almadan kımıldar, dikilir ve yatarlar. Yalnızca derimizi
  oynatan bu etkilemeler bizim sayılmaz. Bizim olmaları için insanın
  bütünlüğüyle işe karışması gerekir. Uyurken elimizin, ayağımızın
  duyduğu acılar bizim değildir. (Kitap 2, bölüm 6)
  --->: Montaigne - Denemeler sayfa üç frmacil 3 --->: Montaigne - Denemeler

 2. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  FİLOZOFLAR VE TANRILAR

  Thales'e göre tanrı her şeyi sudan yaratmış bir güçtü.
  Anaximandros'a göre tanrılar değişik mevsimlerde doğup ölüyorlardı
  ve sayıları sonsuz dünyalardı bunlar. Anaximenes'e göreyse hava
  tanrıydı, yaratılmış, uçsuz bucaksız ve hep hareket durumundaydı.
  Anaxagoras, ilk kez, her şeyin düzen ve davranışını sonsuz bir ruhun
  gücü ve aklı yönetimini ileri sürdü. Alkmeon tanrılığı güneşe, aya,
  yıldızlara ve ruha veriyordu. Pythagoras'ın tanrısı bütün nesnelerin
  yaratılışına dağılan bir ruh oluyor, bizim ruhlarımız da ondan
  kopuyordu. Parmenides tanrıyı, göğü çevreleyen ve dünyayı ışığın
  kızgınlığıyla ayakta tutan bir çember haline getiriyordu. Empedokles'e
  göre tanrılar dört unsurdu ve her şeyi bunlar yapıyordu. Protagoras
  tanrıların varlığı, yokluğu ve nitelikleri üstüne bir diyeceği olmadığını
  söylüyordu. Demokritos'a göre tanrı olan kimi zaman imgeler ve
  çevrintileridir, kimi zaman bu imgeleri çıkaran doğa ve sonunda
  bilgimiz ve zekamızdır. Platon, inancını değişik yönlere dağıtır:
  Timaios'da dünyayı yaratanın adı olmayacağını söyler; Yasalar'da
  tanrı varlığının araştırılmasını ister; aynı kitapların başka yerlerinde
  dünyayı, göğü, yıldızlan, toprağı ve ruhlarımızı tanrılaştırır, ayrıca her
  devletin eski düzeninde benimsenmiş olan tanrıları da benimser
  Xenophanes Sokrates'i aynı karışık öğretiler içinde gösterir: Kimi
  zaman tanrı'nın biçimi araştırılmamalıdır, kimi zaman tanrı güneştir,
  kimi zaman ruhtur hem bir tektir hem de bir sürüdür. Platon'un yeğeni
  Speusippos tanrıyı, her şeyi yöneten, bir çeşit hayvansı güç olarak
  düşünür. Aristoteles'e göre tanrı kah evren, kah ruhtur; kimi zaman
  evrene başka bir baş bulur, kimi zaman da tanrıyı göğün ateşliliği
  olarak görür. Zenokrates'te sekiz olur tanrı: Beşi gezegenlerin beşlisi,
  altıncısı duran yıldızların tümü, yedinci ve sekizinci de ayla güneştir.
  Herakleitos değişik görüşler arasında gider gelir, sonra tanrıyı
  duygudan yoksun eder biçimden biçime geçiştirir ve sonunda yerle
  gök olduğunu söyler. Theophrastes aynı kararsızlık içinde türlü
  fantazyalardan geçer, dünyanın yönetimini kah zekaya, kah yıldızlara
  bağlar. Strato'ya sorarsanız tanrı üretme, çoğaltma ve azaltma gücü
  olan doğadır biçimi ve duygusu yoktur. Zenon'un tanrısı iyiyi buyurup
  kötüyü yasaklayan doğal yasadır; yaratıklara o can verir; Zeus, Hera,
  Vesta gibi geleneksel tanrılaraysa yer vermez Zenon. Diogenes
  Apolloniates'in tanrısı havadır. Xenophanes'in tanrısı yuvarlaktır,
  görür, işitir, ama soluk almaz; insan yaratılışıyla hiçbir ortak yanı
  yoktur. Ariston tanrının biçimce hiçbir şeye benzetilemeyeceğini,
  duyarlığı olmadığını söyler, canlı mı, nedir, ne değildir bilinmez.
  Kleanthes'e göre tanrı bazen akıl, bazen evren, bazen doğanın ruhu,
  bazen de her şeyi kuşatıp saran yüksek bir sıcaklıktır. Zenon'un
  çağdaşı Perseus'a göreyse insanlığa önemli bir hizmette bulunmuş ya
  da yararlı şeyler bulmuş olanlara tanrı adı verilmiştir. Khrysippos
  yukarıda söylenenlerin hepsini karmakarışık bir araya getiriyor ve
  yarattığı bin bir çeşit tanrı arasına ölümsüzlüğe ulaşmış insanları da
  katıyordu. Diagoras ve Theodonıs tanrı adına ne varsa hepsini
  yadsıyorlardı. Epikuros'da tanrılar ışıklı ve saydamdırlar; içlerinden
  hava geçebilir iki kale arasındaymış gibi iki dünya arasında otururlar;
  kaza bela semtlerine uğramaz; yüzleri insan yüzü, uzuvları insan
  uzuvlarıdır, ama hiçbir işte kullanılmaz bu uzuvlar.

  Ego deum genus esse semper dexi, et dicam caelitum;

  Sed eos non curare opinor, quid agat humanum genus. (Emnius)

  Tanrılar vardır dedim ve diyeceğim her zaman

  Ama insan işleriyle uğraştıklarına inanmam.

  Bunca filozof beyninin curcunasını gördükten sonra gelin de güvenin
  felsefenize; buldum diye övünün çörekteki baklayı!..

  Tanrılaşmaya en elverişli olan en az bildiğimiz şeylerdir; öyleyken
  eskilerin biz insanları tanrılaştırmış olmaları aklın almayacağı bir
  şeydir. Ben olsam yılana, köpeğe, öküze tapınanları daha haklı
  bulurdum; çünkü bu yaratıkların niteliğini, iç varlığını daha az
  biliyoruz; hayal gücümüzü onlar için daha keyfimizce işletebilir,
  olağanüstü güçler görebiliriz onlarda. Ama tanrıları, kusurlarını
  bilmemiz gereken kendi yaratılışımıza benzetmek, onları arzu, öfke,
  öcalma, evlenme, akrabalık, aşk ve kıskançlıklarımızla, bizim
  organlarımız, coşkunluklarımız, keyiflerimiz, ölümlerimiz,
  mezarlarımızla düşünmek için insan kafasının olmayacak bir
  sarhoşluk geçirmiş olması gerekir (Kitap 2, bölüm 12)

 3. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  ARAMA SEVGİSİ

  Demokritos sofrasına gelen incirleri yerken bir bal kokusu almış ve
  hemen bir araştırmadır başlamış kafasında, o güne dek incirlerinden
  almadığı bu koku nerden gelebilir diye. Merakını gidermek için
  kalkmış sofradan, incirlerin toplandığı yeri görmeye gitmek istemiş.
  Sofradan niçin kalktığını duyan hizmetçi kadın gülmüş: Boşuna
  zaman kaybetmeyin, demiş; incirleri bal çanağına koymuştum
  toplarken. Demokritos'un canı sıkılmış bu araştırma fırsatını kaçırdığı,
  bir merak konusu elinden alındığı için. Hadi be sen de, demiş hizmetçi
  kadına, keyfimi kaçırdın; ama ben yine de bal kokusu incirde
  kendiliğinden varmış gibi nedenini araştıracağım. Böyle demiş ve
  yanlış, kendi varsaydığı bir etkiye doğru nedenler bulmaktan geri
  kalmamış. Ünlü ve büyük bir filozofun bu hikayesi, sonunda bir
  kazanç umudu olmaksızın, bizi seve seve bir şeylerin ardına düşüren
  araştırma tutkumuzu apaçık anlatıyor. Plutarkhos'un anlattığı buna
  benzer bir örnekte de adamın biri arama zevkini yitirmemek için
  kuşkulandığı gerçeğin kendisine söylenmesini istemez: Kana kana su
  içme zevkini yitirmemek için hekimin kendisini sıtmadan
  kurtarmasını istemeyen hasta gibi.

  Tıpkı bunun gibi, ruhun her türlü beslenişinde zevk çok kez tek
  başınadır, hoşumuza giden her şey besleyici ya da sağlığa yararlı
  değildir. Düşüncemizin bilimden aldığı da, ne karın doyurduğu, ne de
  sağlık getirdiği halde hazdır yine de.

  Her şeyin bir adı bir de kendisi vardır. Ad, nesneyi gösteren, arılatan
  bir sestir ad, nesnenin, özün bir parçası değildir; nesneye eklenen
  yabancı, nesne dışı bir takıntıdır. (Kitap 2, bölüm 16)

 4. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  MUTLULUK ÜSTÜNE

  Scilicit uftima semper

  Expectanda dies homini est, dicique beatus

  Ante obitum nemo, supremaque funera debet (Ovidius)

  İnsanın son gününü beklemeli her zaman

  Mutlu dememeli ona ölmeden

  Cenazesi kaldırılmadan.

  Bu konuda Krezus'u hikayesini çocuklar da bilir;

  Pers kralı onu esir edip ölüme mahkum edince sehpaya giderayak,
  Ah Solon, ah Solon! diye bağırmış. Krala götürmüşler bu sözü, o da
  ne demek istediğini sordurunca Solon'un kendisine verdiği bir öğütün
  ne doğru çıktığını anlatmış. Solon bir gün demiş ki ona: «Talih ne
  kadar güleryüz gösterirse göstersin, ömürlerinin son günü geçmeden
  insanlar mutlu saymamalı kendilerini; çünkü insan hayatı kararsız,
  değişkendir; ufacık bir eylem yüzünden bir durumdan bambaşka bir
  duruma geçiverir.»

  Agesilaus da, Pers kralının o kadar genç yaşta öyle büyük bir devlete
  konduğu için mutlu sayılabileceğini söyleyen birine: İyi ama, demiş,
  Priamos da o yaşta mutsuz değildi. O büyük İskender'den sonraki
  Makedonya krallarının Roma'da dülgerlik, budamacılık yaptıkları,
  Sicilya zorbalarının Koryntos'da çocuk bakıcısı oldukları görüldü.
  Dünyanın yarısını fethetmiş, bunca orduları yönetmiş bir İmparator bir
  Mısır kralının aşağılık adamlarına yalvarma zavallılığına düşüyor: Altı
  yedi ay daha az yaşamış olsa bu hale düşmeyecekti koca Pompeius.
  Bizim babalarımız zamanında da, bütün İtalya'yı o kadar uzun süre
  sarsmış olan Milano Dukası Sforza, zindanda öldü, daha kötüsü on yıl
  yaşadı o öldüğü zindanda. Hıristiyanlık dünyasının en büyük kralının
  dulu, kraliçelerin en güzeli, Maria Stuart, cellat eliyle ölmedi mi
  geçenlerde? Binlerce örneği var bunun. O kadar ki, fırtınalar,
  kasırgalar nasıl mağrur ve yüksek yapılarımıza daha çok yüklenirlerse,
  bu dünyanın büyüklerini yukarılarda kıskanan güçler var diyeceği
  geliyor insanın. Ve talih sanki ömrümüzün son gününü bekliyor, uzun
  yıllar boyunca yaptığını bir anda yıkma gücü olduğunu göstermek
  için. Laberius gibi bağırttırmak için bizi: Gereğinden bir gün fazla
  yaşamışım! diye.

  Solon'un doğru sözü böyle yorumlanabilir. Ama o bir filozof
  olduğuna ve filozoflar mutluluğu, mutsuzluğu talihin cilvelerine
  bağlamadıklarına, büyüklüklere zaten önem vermediklerine göre, daha
  derin düşünmüş ve demek istemiş olabilir ki bence, ömrümüzün
  mutluluğu, soylu bir ruhun rahatlığına, doygunluğuna, düzenli bir
  kafanın kararlı ve güvenli oluşuna bağlı olduğu için, hiçbir insana,
  komedyasının en son ve kuşkusuz en zor perdesini oynamazdan önce
  mutlu denemez. O perdeden önce maske takınmış, felsefenin güzel
  öğütlerine gösteriş olsun diye uymuş, ya da sarsıcı olaylarla
  sınanmadığımız için hep sağlam yürekli kalmayı başarmış olabiliriz.
  Ama ölüm karşısında son rolümüzde, gösterişe yer kalmaz artık, o
  zaman ana dilimizle konuşmak, dağarcığımızda iyi kötü ne varsa
  olduğu gibi ortaya dökmek zorundayız.

  Nam verae voces tum demum pectore ab imo

  Ejiciuntur, et eripitur persona, manet res. (Lucretius)

  İşte o zaman içten sözler dökülür yürekten

  Maske düşer, yüz kalır ortada.

  İşte onun için hayatımızın bütün eylemleri bu son mihenk taşında
  denenmelidir. Başlıca gündür o, bütün öteki günleri yargılayan
  gündür. Bütün geçmiş yılların hesabı o gün verilmeli, der eskilerden
  biri. Ben de çalışmalarımın meyvesini denemeyi ölüme bırakıyorum.
  O zaman görürüz düşüncelerimin ağzımdan mı, yüreğimden mi
  çıktığını (Kitap 1, bölüm 19)

 5. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  AMERİKA'NIN BULUNUŞU

  Dünyamız az önce bir başka dünya buldu. Bunun sonuncu kardeş
  olduğunu kim söyleyebilir. Bugüne dek inlerin cinlerin bildiği yoktu
  bu yeni dünyayı. Bizimki kadar büyük, insan dolu, kanlı canlı bir
  dünya bu; ama o kadar yeni, o kadar çocuk ki a.b.c. öğreniyor henüz.
  Elli yıl öncesine kadar ne yazı biliyordu, ne tartı, ne ölçü, ne giysi, ne
  buğday, ne üzüm. Doğanın kucağında çırılçıplaktı; anası ne verirse
  onunla besleniyordu. Biz dünyamızı son çağında, şair Lucretius da
  gençlik yıllarında görmekte aldanmıyorsak, biz karanlığa gömülürken
  bu dünya aydınlığa yeni erecek daha. Bütün dünya bir inme geçirecek
  de sanki, bir kolu tutmaz olup öteki kolu sağlam kalacak. Ama çok
  korkarım ona dokunmakla çöküp yıkılışını hızlandırmış, inançlarımızı,
  bilim ve sanatlarımızı onlara pek pahalıya satmış olacağız. Bir çocuk
  dünyaydı bulduğumuz; öyleyken biz onu ne doğal değer ve
  gücümüzün üstünlüğüyle dizginimiz altına soktuk, ne doğruluğumuz,
  iyiliğimizle yetiştirdik, ne de ruh yüceliğimiz, cömertliğimizle
  kendimize bağladık. Verdikleri karşılıkların, kendileriyle yapılan
  alışverişlerin çoğu gösteriyor ki doğal kafa aydınlığı, kavrama
  bakımından hiç de bizden aşağı değiller. Kusko ve Meksiko
  şehirlerinin akıllara durgunluk veren görkemi; görülmedik nice şeyler
  arasında bilmem hangi kralın o bahçesi ki, meyveleri ve tüm bitkileri
  gerçek bir bahçedeki düzen ve büyüklükleriyle altından yapılmış,
  sarayında ülkesinde yaşayan bütün hayvanların yine altından
  heykelleri, değerli taşlardan, kuş kanatlarından, boyalı pamuklardan
  yaptıkları el işlerinin güzelliği zanaattan yana da bizden geri
  kalmadıklarını göstermektedir. İnançlara bağlılık, yasalara saygı,
  iyilik, cömertlik, dürüstlük, içtenlik gibi erdemlere gelince bunların
  bizde onlardakinden daha az olması işimize pek yaradı. Bu
  üstünlükleri yüzünden mahvolmuşlar, kendi kendilerini satıp
  çiğnettirmişlerdir.

  Gözüpekliğe, yiğitliğe gelince, acılara, açlığa, ölüme karşı
  dayanmaya, yürek sağlamlığına, sözünün eri olmaya gelince,
  bunlardan yana bizim dünyamızın geçmişindeki en ünlü örneklerin
  onlarınkileri hiç de aşmadıklarını söylemekten çekinmem. Çünkü
  onları altedenlerin nelerden yararlandıklarını düşünelim: Adamları
  kandırmak için ne kurnazlıklara, ne dalaverelere başvurmuşlar! Sonra
  bu ulusların haklı şaşkınlığı: Birdenbire karşılarına sakallı birtakım
  insanlar çıkıveriyor dilleri, dinleri, biçimleri, davranışları bir başka
  türlü; üstünde insan bulunabileceğini hayal etmedikleri uzak bir
  yerden gelinişler; hiç at görmemiş, hatta sırtında insan ya da yük
  taşıyan hayvan görmemiş kimselerin karşısına bilinmedik koca
  ejderler üstüne binmiş olarak çıkmışlar bizimkilerin sırtında göz
  kamaştıran zırhlar, ellerinde keskin, parıl parıl kılıçlar; onlarsa bir
  aynanın ya da bir bıçağın mucizeli pırıltısına karşılık avuç dolusu altın
  ve inci vermeye can atıyorlar. Bizim çeliğimizi delebilmek için ne
  yeterince bilgileri var, ne gereçleri; toplarımızın, tüfeklerimizin
  çıkardığı yıldırımları, gök gürültülerini de katın bunlara. Roma
  İmparatorunu bile afallatacak olan o gümbürtüleri; bunların karşısında
  çırılçıplak insanlar, yalnızca pamuktan yapabildikleri bir parça
  giysileriyle; bütün silahları da yaylar, taşlar, sopalar ve ağaçtan
  kalkanlar; sözde dostluğumuza, iyi niyetimize güvenip acayip şeyler
  görme meraklarıyla faka basan insanlar İki dünya arasındaki bu
  ayrılığı hesaba kattınız mı, bizim fatihlerin bunca zaferi zafer
  olmaktan çıkıyor.

  Erkek, kadın, çocuk, kaç binlerce insan tanrılarını ve özgürlüklerini
  korumak için ne sarsılmaz bir coşkunlukla kendilerini amansız
  tehlikelere atıyorlar; onları hayasızca aldatanların köleliğine
  katlanmaktansa bütün belaları, işkenceleri, ölümü ne yiğitçe bir
  direnişle seve seve göze alıyorlar; böylesine alçakça zafer kazanan
  düşmanlarının elinden ekmek yemektense açlıktan kırılmaya nasıl razı
  oluyorlar! Bunlara bakınca öyle sanıyorum ki bu insanlara silah, görgü
  ve sayı eşitliğiyle başa baş saldırsalar gördüğümüz bütün savaşların
  sonundan daha da kötü bir sonla karşılaşırlar.

  Bari bu soylu ülkeyi Büyük İskender, eski Yunanlılar, Romalılar
  fethetmiş olsaydı; bunca krallıkları ve halkları böylesine büyük
  değişikliğe uğratacak eller, onların vahşi yanını tatlılıkla törpüleseler,
  doğanın orada ürettiği güzel tohumları güçlendirip geliştirseler,
  toprakların işletilmesine, şehirlerin donatılmasına gerekli olduğu
  ölçüde kendi dünyalarının sanatlarının katmakla kalmayarak Yunan ve
  Roma erdemlerini o ülkenin yerli erdemleriyle karıştırsalardı! Bizim
  oraya götürdüğümüz ilk örnekler, davranışlar o halkları erdeme
  hayran etse ve özendirse, onlarla bizim aramızda kardeşçe bir
  toplaşma ve anlaşma kurabilse bütün o yeni ülkede ne yaman bir
  evrim, bir ilerleme sağlanabilirdi! Çoğunun doğal başlangıçları bu
  kadar güzel olan, o yepyeni, o öğrenmeye susamış ruhları kazanmak
  ne kolay olurdu! Biz tam tersine bilgisizliklerinden,
  görgüsüzlüklerinden yararlanıp onları bizdeki kötü örnekleriyle
  kalleşliğe, sefilliğe, cimriliğe, her türlü insanlık dışı davranışlara,
  işkencelere alıştırdık. Kim, ne zaman bezirganlığı, alışverişi böylesi
  bir sömürüye götürmüştür? Bunca şehir dibinden yıkılıyor, bunca
  ulusun kökü kurutuluyor, milyonlarca insan kılıçtan geçiriliyor,
  dünyanın en zengin, en güzel ülkesinin altı üstüne getiriliyor, niçin?
  İnciler, biberler, alıp satacağız diye. Aşağılık makine zaferleri bunlar!
  Hiçbir zaman kazanç tutkusu, hiçbir zaman haksız sömürü insanları
  böylesi korkunç bir kinle birbirine düşünmemiş, bu kadar yürekler
  acısı kıyımlara yol açmamıştır.

  Deniz kıyısı boyunca altın aramaya çıkmış İspanyollar bereketli,
  güzel ve insanı bol bir ülkede karaya çıkıyorlar ve her yerde olduğu
  gibi orada da yerlilere kendi kendilerini övüyorlar: Barışsever
  insanlarmış, uzak yollardan gelmişlermiş, kendilerini bütün dünyanın
  en büyüğü olan Kastilya Kralı yollamış; Tanrının yeryüzündeki
  temsilcisi olan Papa bu krala bütün Hint ülkesini bağışlamışmış;
  yerliler onun uyrukluğuna girmek isterlerse kendilerine pek iyi
  davranacaklarmış; onlardan yiyecek şeyler, bir de bazı ilaçlarda
  kullanmak üzere altın istiyorlarmış; ayrıca bir tek tanrı inancını ve
  bizim dinimizin doğruluğunu bilmeleri gerekiyormuş, bu dine
  girmeleri de haklarında hayırlı olurmuş, yoksa işler sarpa sararmış.
  Aldıkları karşılık şu olmuş:

  Barışseveriz diyorsunuz, ama görünüşünüz hiç de öyle değil.
  Kralınıza gelince, isteyen durumunda olması muhtaç ve yoksul
  olduğunu gösteriyor; ona bu toprakları veren ise savaş seven bir adam
  olacak, çükü kendisinin olmayan bir yeri başkasına vermekle onu
  verdiği yerin eski sahipleriyle cenkleşmeye sürüyor. İstediğiniz
  yiyeceklere gelince onları veririz. Altınsa, bizde pek fazla yok; zaten
  yaşamak için işimize yaramadığından, bütün istediğimiz de rahatlıkla,
  güzellikle yaşamak olduğundan altına pek değer vermeyiz; ama,
  tanrılarımız için kullandığımız altın dışında ne kadar bulabilirseniz
  çekinmeden alabilirsiniz. Bir tek tanrıya gelince, böyle bir düşünüş
  güzel, ama bunca zaman bize yararlı olmuş dinimizi değiştirmek
  istemeyiz; dostlarımız, tanıdıklarımızdan gayrısından öğüt almaya da
  alışık değiliz. Korkutmalarınıza gelince, durumlarını, güçlerini
  bilmediğimiz insanlara meydan okumak akıl karı değildir. Kısacası
  topraklarımızdan bir an önce çıkıp gitmeye bakın; silahlı ve yabancı
  kimselerin dürüstlüklerine, parlak sözlerine güvenme adetimiz yoktur.
  Çekip gitmezseniz siz de şunlar gibi olursunuz

  Böylece konuşmuş yerlilerin kralı ve şehrin çevresindeki kesik insan
  kafalarını göstermiş. İşte bu çocuk dünyanın hiç de çocukça olmayan
  konuşmalarından bir örnek (Kitap 3, bölüm 6)

 6. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  HASTA GÖRÜNMENİN ZARARLARI ÜSTÜNE

  Martialis'in bir taşlaması vardır ki, iyilerindendir; çünkü türlü türlüsü
  vardır onda taşlamanın. Bunda, Caelius'un başına geleni anlatır hoşça.
  Caelius Roma'da büyüklere dalkavukluk etmekten, sabah akşam
  yanlarında bulunup arkalarında dolaşmaktan kurtulmak için nekris
  hastalığına tutulmuş gibi göstermiş kendini; herkesi inandırmak için
  de bacaklarını ovduruyor, sardırıyor ve nekrisli bir hastanın bütün
  hallerini takınıyormuş; sonunda talih gerçek bir nekris ikram etmiş
  ona:

  Tantum cura potest et ars doloris

  Desüt fingere Caelius podagram. (Martialis)

  Öyle başardı hasta görünme sanatını ki

  Gerçekten nekrise tutuldu Caelius

  Appianus'da okudum sanıyorum: Adamın biri Roma triumvir'lerinin
  cezalarından kaçmak, ardına düşenlerce tanınmamak için saklanıp
  kılık değiştirmiş; işi daha da sağlama bağlamak için de tek gözlü
  gösteriyormuş kendini. Biraz daha özgür yaşamaya başlayıp da uzun
  süre gözüne yapışık kalan bezi çıkarınca bakmış o güzü görmüyor
  artık. Belki görme duyusu uzun zaman kullanmamakla uyuşmuş ve
  tüm görme gücü öteki göze geçmiştir çünkü, hep farkına
  varmamışlardır, kapalı tuttuğumuz göz, etkisinin bir kısmını
  arkadaşına yollar, bu yüzden de açık kalan göz büyür ve şişkinleşir.
  Martialis'in nekrislisi de hareketsizliğiyle, ovmalarla, merhemlerle
  hastalığı yaratan iç etkenleri çağırmış olabilir.

  Froissard'ın anlattığı bir sürü İngiliz soylusu da Fransa'ya geçip
  bizlere karşı kahramanlıklar gösterecekleri güne kadar bir gözlerini
  kapalı tutmaya yemin ederler. Şu düşünce gıdıkladı beni: İster misin
  bu şövalyeler de hastalık oynayanların kötü sonuna uğramış,
  uğurlarında kahramanlık ettikleri sevgililerinin yanına bir gözleri kör
  olarak dönmüş olsunlar!

  Çocuklar tek gözlüleri, topalları, şaşıları ve daha başka sakatları taklit
  ettikleri zaman anaları onları azarlamakta haklıdır; çünkü, o yaştaki
  tazeliğiyle bedenin kötü bir yana eğilebilmesi bir tarafa, talih de bizi
  oynadığımız oyuna düşürmekten hoşlanıyor gibi gelir bana. Çok
  duymuşumdur hastalık oynarken yataklara düşenleri.

  Ben de öteden beri, at üstünde ve yürürken, elimde bir değnek ya da
  bir baston tutmaya alışmış, bunda bir zariflik göstermeye, yapmacık
  hallerle bastona dayanmaya kadar varmışımdır. Çokları korkutmak
  istemiştir beni, bu gösteriş günün birinde zorunluluk olur diye.
  Bundan çıkarıyorum ki soyumda ilk nekrisli ben olacağım.
  Ama bu bölümü uzatıp başka renk katalım ona, körlük üstüne. Plinius
  der ki adamın biri düşünde kör olmuş gördü kendini ve hiçbir hastalığı
  yokken sabah kör olarak uyandı. Hayal gücü buna neden olabilir,
  başka yerde söylediğim gibi, Plinius da öyle düşünüyor gibidir; akla
  daha uygun gelen şu; beden, görme gücünü yok eden birtakım
  gelişmeleri (ki hekimler isterlerse nedenini bulabilirler) için için
  duymuş ve adamın öyle bir düş görmesine yol açmıştır.

  Seneca'nın bir mektubunda anlattığı buna yakın bir hikayeyi de
  ekleyelim: Bilirsin, diye yazıyor Lucilius'a, Harpasta, karımın
  soytarısı o deli kadın, babadan kalma göreviyle kalmıştır evimde;
  çünkü ben bu korkunç yaratıklara düşmanımdır; kaldı ki canım bir
  deliye gülmek isterse, hiç uzağa gitmeden, kendi kendime gülebilirim.
  Çok garip, ama gerçek sana anlatmak istediğim: Bu deli kadın kör
  olduğunu anlamıyor ve benim evimin karanlık olduğunu ileri sürerek,
  kendisini başka yere götürmesini istiyor yöneticisinden ikide bir.
  Onun bu durumuna gülüyoruz; ama inan bana ki hepimizin düştüğü
  bir durumdur bu: Kimse cimri olduğunu, kıskanç olduğunu kabul
  etmez. Körler hiç olmazsa bir yol gösterici isterler; biz kendi
  kendimizi sokarız yanlış yollara. Benim yükseklerde gözüm yoktur,
  ama Roma'da başka türlü yaşanmaz, deriz; öfkeliysem, güvenli bir
  hayat kuramadıysam suç bende değil, gençlikte deriz. Dışımızda
  aramayalım kötülüğü, içimizdedir o; ciğerimize işlemiştir. Hasta
  olduğumuzu bilmemek de iyileşmemizi daha zorlaştırır. Kendimizi
  erkenden bilmeye başlamazsak, nasıl başederiz bunca dertlerle, bunca
  kötülüklerle? Oysa felsefe gibi çok tatlı bir ilacımız da var. Öteki
  ilaçları ancak bizi iyileştirirlerse hoş buluruz; felsefe ise hem
  hoşlandırır, hem iyileştirir bizi.

  İşte Seneca'nın beni konumdan uzaklaştıran sözleri; ama yararsız da
  sayılmaz bu uzaklaşma. (Kitap 2, bölüm 25)

 7. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  VİCDAN ÜSTÜNE

  İç savaşlarımız sırasında kardeşimle birlikte yola çıktığımız bir gün
  kibar davranışlı bir baya rastladık. Bizim hasımlarımızdan yanaymış,
  ama ben bilmiyordum; çünkü kendini olmadığı gibi gösteriyordu. Bu
  savaşların en kötü yanı bu işte: Düşmanınızla aranızda dil, kılık
  kıyafet ayrılığı olmadığı, aynı yasalar, aynı töreler, aynı hava içinde
  yetişmiş bulunduğunuz için öyle karışır ki her şey, yanılmaları,
  çatışmaları önlemek kolay olmaz. Bu yüzden tanınmadığım yerde
  kendi birliklerimize rastlamaktan bile korkardım, sorgu suale, daha da
  kötüsüne uğrayabilirim diye. Uğradığım da olmuştu eskiden: Böylesi
  bir karışıklık yüzünden adamlarımı, atlarımı yitirdim; hizmetimde
  çalışan soylu bir İtalyan çocuğunu da alçakça öldürdüler özenle
  büyüttüğüm bu İtalyan'la büyük umutlarla dolu güzelim bir çocukluk
  söndü gitti. Kardeşimle rastladığımız yolcuya gelince, adam öyle
  şaşkınca bir korku içindeydi ki, yolda atlılara rastladıkça, kralı tutan
  şehirlerden geçtikçe öyle beti benzi soluyordu ki, sonunda bunların
  vicdan rahatsızlığından geldiğini anladım. Öyle geliyordu ki bu zavallı
  adama, yüzündeki maske ve kazağındaki haçlar arasından yüreğindeki
  gizli niyetleri okuyacaklar. Vicdanın zorlaması böylesine şaşırtıcı bir
  şeydir! Ele verdirir bizi, kendimizi suçlamaya, kendimizle savaşmaya
  zorlar bizi; tanık yokluğunda kendimize karşı tanıklık ettirir bize:

  Occultum quaties animo torture flagellum (Juvenalis)

  İçimizde gizli bir kırbaç taşıyan o cellat.

  Şu masal çocukların ağzındadır. Bessus adında biri, bir serçe
  yuvasını hiç yüreği sızlamadan bozup yavruları öldürmüş, bundan
  ötürü kendisine çatanlara: Haklıydım, demiş; çünkü bu serçe yavruları
  durmadan beni babamı, öldürmekle suçluyorlardı haksız yere. Bu baba
  katili o güne dek bilinmeden, kuşku uyandırmadan kalmış; ama
  vicdanının öc alıcı cadalozları cezayı çekecek olanın kendisine suçunu
  açıklatmıştır.

  Hesiodos, ceza suçun ardından hemen gelir; sözünü düzeltir: Ceza ile
  suçun aynı anda, birlikte doğduklarını söyler. Cezasını bekleyenler
  onu çekiyor demektir cezayı hak etmiş olan onu bekliyordur. Kötülük
  kendisine işkenceler uydurur:

  Malum consilium consultori pessimum (Bir atasözü)

  Kötülüğün beterini kötülük eden görür.

  Nasıl ki arı başkasını sokunca kendisine daha fazla zarar verir çünkü
  iğnesi ve gücü elden gider.

  Vitasque in wlnere ponunt (Virgilius)

  Açtıkları yarada canlarını bırakırlar.

  Kuduz böceklerinde, doğanın bir çelişkisi olarak, kendi zehirlerinin
  panzehiri de bulunur. Onun gibi insan kötülükten tat alırken
  vicdanında tam tersi bir acılık oluşur ve uyurken uyanıkken, türlü
  üzücü kuruntularla azap çektirir bize.

  Quippe ubi se multi, per somnia saepe loquentes

  Aut morbo delirantes, procraxe ferantur,

  Et celata diu in medium peccata dedisse. (Lucretius)

  Çünkü çokları uykularında, sayıklamalarında

  Suçlamışlar kendi kendilerini,

  Gizli kalmış cinayetleri çıkmış ortaya.

  Apollodorus düşünde görmüş ki İskitler derisini yüzüyor, kazanda
  kaynatıyorlar onu ve bu arada yüreği: Bütün bu kötülüklere ben neden
  oldum, diye mırıldanıyormuş. Kötüler hiçbir yerde saklanamaz, der
  Epikuros; çünkü ne kadar saklansalar vicdan kendi kendilerini
  buldurur onlara.

  Prima est haec ultio, quod se

  Judice nemo nocens absolvitur. (Juvenalis)

  İlk ceza odur ki, hiçbir suçlu

  Kendi yargıçlığından kurtulamaz.

  Vicdan içimize korku saldığı gibi, suçsuzsak rahatlık ve güven verir
  bize. Ben kendimden söyleyebilirim ki türlü kötü durumlarda, içimden
  geçeni, niyetlerimin temizliğini gizlice kendim bildiğim, düşündüğüm
  için daha korkusuz adımlarla yürümüşümdür.

  Conscia mens ut cuique sua est, ita concipit intra Pectore pro facto
  spemque metumque suo. (Ovidius)

  Kendi üstüne bildiklerine göre ruhumuz

  Umut ya da korku duyar yaptıklarından.

  Binlerce örnek verebilirim buna; aynı kişiden üç örnek yeter.

  Scipio, Roma halkı önünde ağır bir suçlamaya uğradığı bir gün,
  kendisini savunacak ya da yargıçlarına yaranacak yerde şöyle demiş
  onlara: Pek yaraşır size, sayesinde dünyayı yargılama yetkisini elde
  ettiğiniz bir insanın başını yargılamak.

  Bir başka zaman, bir halk hatibinin, üstüne yağdırdığı suçlamalara
  karşılık olarak, kendini hiç savunmadan: Gelin yurttaşlarım, demiş
  gidelim, böyle bir günde Kartacalılara karşı bana kazandırdıkları zafer
  için tanrılara şükredelim. Böyle diyerek kalkmış tapınağa doğru
  yürümeye başlamış. Bütün topluluk, kendisini suçlayanla birlikte
  ardından gelmiş.

  Petilius, Cato'nun dürtüklemesiyle, ondan Antakya'da harcadığı
  paraların hesabını sorunca Scipio bu hesabı vermek üzere senatoya
  geliyor ve koltuğunun altında koca bir defter gösteriyor, ne verip ne
  aldığının orda yazılı olduğunu söylüyor defter istenince vermiyor:
  Verirsem kendimden utanırım, diyor ve senatonun önünde kendi
  elleriyle param parça ediyor defteri. Vicdanı rahat olmayan bir insanın
  böylesi bir güven gösterişi yapabileceğini sanmam. Yüreği yaratılıştan
  öyle büyük, yükseklerde bulunmaya öyle alışmıştı ki, der Titus Livius,
  suç işlemeye eli varamaz, suçluluğunu savunma durumuna düşmeyi
  kendine yediremezdi.

  İşkenceler tehlikeli bir suç arama yoludur doğruluktan çok sabır
  denemesi olabilir. Çünkü acı çekmek niçin daha çok olanı söyletsin de
  olmayanı söylemeye zorlamasın? Tersini düşünürsek, kendine yüklenen
  suçu işlememiş olan işkencelere dayanacak kadar sabırlı olursa, suçu
  işlemiş olan, yaşamak gibi güzel bir ödülü kazanmak için niye aynı sabrı
  göstermesin? Öyle sanıyorum ki bu işkence buluşunun temelinde,
  vicdanım etkisinden yararlanma düşüncesi vardır. Çünkü suçlunun
  suçunu açıklamasında vicdan işkenceye yardım edip diretme gücünü
  azaltabilir; ama öbür yandan suçsuzu işkenceye karşı güçlendirir vicdan.
  Doğrusunu söylemek gerekirse bu yol belirsizlikler, tehlikelerle doludur.
  Öylesi dayanılmaz acılardan kurtulmak için neler söylemez neler
  yapmaz insan?

  Etiam innocentes cogit mentiri dolor (Publius Syrus)

  Acı masuma da yalan söyletir.

  Bundan ötürü, yargıcın masum olarak öldürmemek için işkence
  ettirdiği insanı hem masum, hem de işkence görmüş olarak öldürttüğü
  olur. Binlerce insan işlemedikleri suçları yüklenip başlarını
  vermişlerdir. Bunlar arasına Philotas'ı da koyarım; İskender'in bu
  dostuna yüklediği suç ve ettiği işkence de böylesi bir sonuca varmıştı.
  Evet, orası öyle ama, diyorlar, yine de bu, insan güçsüzlüğünün
  bulabildiği en az kötü yoldur. Bence pek insanlık dışı bir yol, üstelik
  de boşuna çaba! Birçok uluslar bu konuda, kendilerine barbar diyen
  Yunanlı ve Romalılardan daha az barbardırlar: Onlara göre suç
  işlediği henüz kuşkulu bir insana işkence etmek, ötesini berisini
  koparmak korkunç, canavarca bir şeydir. Bilgisizseniz ne yapsın
  adam? Suçsuz ölmesin diye bir insanı ölümden beter durumlara
  sokmakla haksızlığın büyüğünü işlemiş olmuyor musunuz?
  Oluyorsunuz elbet; görmüyor musunuz çoklarının o darağacından
  beter işkencelerden geçmemek için ölümü göze aldıklarını?
  Öldüresiye işkence etmekle ölüm cezasını önceden vermiş ve
  uygulamış olmuyor musunuz?

  Şu hikayeyi nerde dinledim bilmiyorum, ama adaletimizin vicdanı
  üstüne tam bir düşünce veriyor. Bir köylü kadın, hakseverliğiyle ünlü
  bir generale bir askerini şikayet etmiş; bu askerin zorla ufacık
  çocuklarının elinden birkaç lokmalık lapayı aldığını; çocuklarına
  yedirecek başka hiçbir şeyi kalmadığını, çünkü ordunun çevredeki
  bütün köyleri talan ettiğini söylemiş. Ama hiç kanıt yokmuş ortada.
  General kadına: İyi bak ve düşün; haksız yere suç yüklüyorsan ceza
  görürsün, demiş. Kadın diretince, işin doğrusunu anlamak için askerin
  karnını yardırıvermiş. Ve kadın haklı çıkmış. Sorgusu içinde idam
  cezası. (Kitap 2, bölüm 5)

 8. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  KENDİ KENDİSİYLE YETİNME

  Krallar hiçbir şeyimi almazlarsa bana çok şey vermiş olurlar hiçbir
  kötülük etmezlerse yeterince iyilik etmiş sayılırlar bana. Bütün
  istediğim budur onlardan. Ama nasıl şükrediyorum tanrıya, varımı
  yoğumu bana aracısız vermiş, beni yalnız kendisine borçlu kılmış
  olduğu için! Nasıl yalvarıyorum ona gece gündüz beni hiçbir zaman,
  kimseye karşı ağır bir minnet altına sokmasın diye! Ne mutlu bir
  özgürlükle bunca zaman yaşadım: Onunla bitsin ömrüm!
  Bütün çabam kimseye muhtaç olmadan yaşamak.

  In me omnis spes est mihi. (Terentius)

  Bütün umudum kendimde.

  Bunu başarmak herkesin elindedir; ama ölmeyecek kadar yiyecek
  içeceği olanlar daha kolay başarabilirler elbet bunu. Bir başkasına
  bağlı yaşamak yürekler acısı ve belalı bir şeydir. Kendimiz ki en iyi,
  en emin sığınağımız odur; -kendimiz bile güvenilir değiliz yeterince.
  Kendimi hem yürekçe -asıl iş yürekli olmakta çünkü-, hem varlıkça
  öyle hazırlıyorum ki, başka her şeyimi yitirdiğim zaman kendimle
  yetinmesini bileyim.

  Hippias gereğinde her şeyden sevine sevine elini çekip Musalarla
  başbaşa kalabilmek için kendini bilime vermekle kalmadı; ruhunun
  kendi kendiyle yetinmesi, dışardan gelecek rahatlıklardan yiğitçe
  vazgeçebilmesi için filozof olmakla da kalmadı; büyük bir merakla
  yemek pişirmesini, tıraş olmasını, giysilerini, ayakkabılarını, öte
  berisini kendi yapmasını da öğrendi ki, kendi yükünü taşıyabildiği
  kadar kendi taşısın ve kimsenin yardımına muhtaç olmasın

  Vermede nasıl bir üstün olma niteliği varsa, almada da bir boyun
  eğme niteliği vardır. Onun içindir ki Beyazıt I, Timurlenk'in
  gönderdiği hediyeleri küfürler ederek geri çevirmiş. Sultan
  Süleyman'ın bir Hint İmparatoruna yolladığı hediyeler de öyle
  kızdırmış ki adamı, kabaca reddederek bizim adetimiz almak değil
  vermektir, demekle kalmamış, hediyeleri getiren elçileri zindana
  attırmış. (Kitap 3, bölüm 9)

 9. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  İYİ AMAÇ UĞRUNA KÖTÜ YOLLAR

  Doğanın yapıtlarındaki evrensel düzende şaşılası bir bağlaşma ve
  uyuşma var: Belli ki oluruna bırakılmış ve değişik başların yönettiği
  bir düzen değil bu. Bedenlerimizin hastalıkları, nitelikleri, devletlerde,
  hükümetlerde de görülüyor. Krallıklar, cumhuriyetler bizim gibi
  doğuyor, gelişip parlıyor ve yaşlanıp ölüyorlar. Bedenlerimizin
  gereksiz ve zararlı akıtlarla dolduğu oluyor: Bunlar iyi akıtlar da
  olabilir aslında (çünkü hekimler sağlığımızın fazla iyi olmasından
  korkarlar ve her şeyimiz değişken olduğu için derler ki sağlığımız
  fazla parlak, fazla kanlı canlı oldu mu özellikle bozmalı, hızını
  kesmeli, yoksa belli bir yerde dura kalamayan yaratılışımız düzensizce
  ve birdenbire geriye teper işte bu aşırı sağlığı önlemek için atletlere
  müshil verir ve kan alırlar bir yerlerinden). Ya da kötü akıtlar aşırı
  çoğalıyor ki, hastalıkların genel nedeni budur. Buna benzer bir aşırı
  çoğalma yüzünden devletlerin hastalandığı görülür ve onlar için de
  türlü müshiller kullanmak adet olmuştur. Kimi zaman büyük sayıda
  ailelere göç ettirildi, ülkenin yükünü azaltmak için; bunlar gider
  başkalarının zararına geçinecek bir yer ararlardı. İşte böylece bizim
  eski Franklar Almanya içlerinden gelip Galya'yı aldılar, ilk sakinlerini
  kovdular; sonsuz bir insan seli böylece gelişip Brennus ve başkaları
  zamanında İtalya'ya aktı. Gotlar, Vandallar için de, bugün
  Yunanistan'ın ilk halkını kovup yerine oturanlar için de böyle oldu.
  Bunlar kendi yurtlarını bırakıp uzak uzak yerlere gittiler; ve dünyada
  bu göçlerin sarmadığı bir iki köşe kaldı yalnız. Romalılar
  sömürgelerini bu yoldan kuruyorlardı; kendi kentlerinin aşırı ölçüde
  şiştiğini görünce az gerekli halkı çıkarıyor, fethettikleri yerlere
  yolluyorlardı. Kimi zaman savaşları bile bile kışkırtıp besledikleri de
  oldu: Yalnız adamlarını hep tetikte tutmak, bozulmaların anası olan
  işsizliğin daha kötü sonuçlarını önlemek için yapmıyorlardı bunu:

  Et patimur longae pacis mala, saevior armis Luxuria incumbit

  Fazla uzun bir barışın dertlerini çekiyoruz Lüks, kılıçtan beter eziyor
  bizi.

  Cumhuriyetlerinden biraz kan alınmasını sağlamak, gençlerinin fazla
  ateşlenen kanlarını serinletmek, fazla taşkın büyüyen bu ağacın
  dallarını biraz kısaltıp aralamak istiyorlardı. Kartacalılar' a karşı
  açtıkları savaşın nedeni buydu

  Bizim zamanımızda da böyle düşünceler var; içimizde fazla
  kaynayan kanı bir komşu ülkeyle yapılacak savaşta akıtmak istiyorlar;
  yoksa diyorlar, bedenimizi saran bu ateşli akıtlar başka yere akıtılmadı
  mı bizi uzun süre sıtma sıcaklığı içinde tutup sonunda içimizden
  çökertirler.

  Gerçekten de yabancılarla savaş bir iç savaştan daha tatlı bir beladır;
  ama kendi rahatımız için başkalarının rahatını kaçırmak da öyle
  büyük bir haksızlık ki bunu tanrının hoş göreceğini sanmam.
  Ne var ki yaratılışımızın cılızlığı yüzünden ister istemez iyi bir amaca
  ulaşmak için kötü yollara başvurmak zorunda kalıyoruz. Lykurgos,
  gelmiş geçmiş yasa koyucuların en erdemlisi ve en olgunu, halkını
  içki düşkünlüğünden korumak amacıyla pek haksız bir yol bulmuş;
  köleleri olan Elotlar'a zorla içirtirmiş ki, Ispartalılar adamların şarapla
  ne durumlara düştüğünü görüp içki düşkünlüğüne karşı iğrenme
  duysunlar. Bundan beteri de var: Eskiden ölümün her türlüsüne
  hüküm giyenleri hekimlerin canlı canlı kesip biçmelerine izin
  verilirmiş ki, iç organlarımızı doğal halinde görebilsinler. Kötü yola
  gitmek gerekirse bunu ruhun sağlığı için yapmak beden sağlığı için
  yapmaktan daha bağışlanır bir şey. Romalılar da halkı yiğit
  yetiştirmek, tehlikeleri ve ölümü hoş görmeye alıştırmak için o
  korkunç oyunlara başvuruyorlardı. Gladyatörler herkesin gözü önünde
  savaşıyor, birbirini yaralayıp öldürüyorlardı:

  Quid vesani aliud sibi vult ars Impia ludi

  Quid mortes juvenum, qui sanguine pasta voluptas. (Prudentius)

  Bundan geliyordu o ölüm oyunları, o çılgınlık

  O kanla beslenen zevk.

  Bu gelenek İmparator Teodosius'a kadar sürdü.
  Doğrusu halkın eğitimi için yaman bir ibret, verimli bir ders oluyordu
  bu: Her gün halkın önünde yüz, ikiyüz, bin çift insan silahlanıp
  birbirini param parça ediyordu; hem bu işi öyle sağlam bir yürekle
  yapıyorlardı ki ağızlarından acıklı ya da acındırıcı bir söz çıktığı, bir
  kez sırtlarını döndükleri; rakiplerinin vuruşundan sakınmak için tek
  korkakça hareket yaptıkları bile görülmüyordu: Kılıca boyun uzatıyor,
  göğüs geriyorlardı. Birçokları ölesiye yara alınca meydan üzerinde
  canvermezden önce halka adam yollayıp ölüşlerini beğenip
  beğenmediğini sorduruyordu. Durmadan savaşıp ölmeleri yetmiyor,
  bu işi sevinçle yapmaları gerekiyordu; o kadar ki ölüm karşısında
  biraz çekingen davrandıkları görülünce yuhalar, lanetler yağıyordu
  üstlerine.

  İlk Romalılar bu işte hükümlüleri kullanıyorlardı; ama sonraları
  suçsuz köleler de kullanıldı. Bu iş için kendilerini satan özgür
  yurttaşlar, senatörler, Romalı Şövalyeler, hatta kadınlar bile oldu. Çok
  şaşırdım, inanmazdım da buna, eğer zamanımızdaki savaşlarda
  binlerce yabancı insanın kendilerini hiç ilgilendirmeyen bir kavga
  uğruna kanlarını, canlarını sattıklarını görmeseydim. (Kitap 2, bölüm
  23)

 10. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  KENDİMİZİ İNCELEME

  Her konudan çok kendimi incelerim. Benim metafiziğim de budur,
  fiziğim de.

  Qua deus hanc mundi temperet arte domum

  Qua venit exoriens, qua deficit unde coactis

  Comibus in plenum menstrua luna redit;

  Unde salo superant venti, quid flamine captet

  Eurus, et it nubes unde perennis aqua.

  Sit ventura dies mundi quae subruat aries. (Propertius)

  Bu dünya evini nasıl yürütür tanrı;

  Ay nasıl yükselir, ufaldıkça ufalır;

  Her ay nasıl bütünlenir dolunay;

  Deniz üstünde niçin bu yeller, Eurus'un getirdiği;

  Nerden gelir bulutları yapan tükenmez su,

  Günü gelip yıkılacaksa dünya.

  Quaerite quos agitat mundi labor. (Lucianus)

  Arayın, siz ki bilmek kaygısındasınız.

  Ben bu üniversite içinde kendimi bilgisizce ve kaygısızca dünyanın
  genel yasasına bırakıyorum. Bu yasayı içimde duydum mu yeterince
  biliyorum sayılır. Benim bilmem, yolunu değiştiremez onun; benim
  için değişeceği yok mu yasanın. Bunu ummak delilik, bundan derde
  düşmekse daha büyük bir deliliktir çünkü her yerde bir, herkes için
  orta malıdır bu yasa.

  Yöneticinin iyiliği ve gücü bizim yönetim işlerine karışmamızı
  gerektirmeyecek kadar büyüktür.

  Filozofça soruşturmalar, derin düşünmeler merakımızı beslemeye
  yarar yalnızca. Filozoflar zaten pek haklı olarak doğanın kurallarına
  uymayı salık verirler bize; ama bu kurallar pek o kadar yüksek bilgiler
  istemez. Filozoflar aslında uzaklaştırıyor bu kuralları ve doğanın
  yüzünü bize boya olarak gösteriyorlar; bu yüzden de o kadar bir örnek
  olan şeyin türlü çeşit bir sürü resimleri çıkıyor ortaya

  Kendini en yalın sadelikle doğaya bırakmak en akıllıca bırakmaktır.
  İyi yapılı bir kafanın dinlenmesi için bilgisizlik ve ilgisizlik ne tatlı, ne
  yumuşak, hem de sağlık için ne yararlı bir yastık!

  Cicero'yu iyi anlamaktan çok kendimi iyi anlamak isterdim. Kendi
  üzerimde edindiğim görgü, iyi bir öğrenci olsam, beni adam etmeye
  yeter de artar bile. Geçirdiği aşırı bir öfkeyi, bu azgınlığın kendisine
  nelere götürdüğünü aklında tutan kişi, öfkenin çirkinliğini
  Aristoteles'te okuyacaklarından daha iyi görür ve daha haklı bir nefret
  duyardı ona karşı. Göze aldığı, savuşturduğu belaları, ne sudan
  nedenlerle bir durumdan ötekine geçiverdiğini aklında tutanlar,
  gelecek değişikliklere, durumlarını kavramaya hazırlıklı olurlar.
  Caesar'ın hayatındaki ibret dersleri bizim hayatımızdakinden daha çok
  değildir. İmparatorların olsun, halkın olsun herkesin hayatında bütün
  insanlık durumları vardır. Dinlemesini bilelim yalnız: Ne eksiğimiz
  olduğunu kendi kendimize hep söylemekteyiz. Bir düşüncesinde kaç
  kez aldandığını unutmamış insan ne kadar budala olmalı ki kendi
  düşüncesinden kuşku duymasın.

  Herkesin kendi kendini tanıması öğüdü ne kadar önemli olmalı ki
  bilim ve ışık tanrısı Apollon, bize diyeceklerinin özeti olarak onu
  tapınağının alınlığına yazdırmış. Platon bilgeliğin, bu buyruğu yerine
  getirmekten başka bir şey olmadığını söyler. Sokrates de bunu
  Xenophanes diyaloğunda inceden inceye doğrular. Her bilimdeki
  zorlukları ve karanlık yanı o bilime girenler bilir yalnız. Çükü
  bilmediğini bilmek için bir hayli anlayış olmalı insanda: Bir kapının
  kapalı olduğunu anlamak için o kapıyı itmek gerekir. (Kitap 1, bölüm
  13)

  Ölümün bizi nerede beklediği belli değil, iyisi mi biz onu her yerde
  bekleyelim. (Kitap 1, bölüm 20)

+ Yorum Gönder
3. Sayfa BirinciBirinci 1234568 ... SonuncuSonuncu


montaigne denemeler,  montaigne denemeleri,  denemeler montaigne,  montaignein denemeleri,  montaigneden denemeler,  montaıgne denemeler