+ Yorum Gönder
4. Sayfa BirinciBirinci ... 234567 ... SonuncuSonuncu
Edebi Türler ve Makaleler Forumunda Montaigne - Denemeler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Uğur Baki
  Devamlı Üye

  --->: Montaigne - Denemeler

  RUH VE BEDEN HAZLARI

  Denebilir ki bence, bu dünya zindanında, ne yalnızca ruh, ne de
  yalnızca beden sayılabilecek hiçbir şey yoktur insanda: Ve (kimi din
  adamlarının ruhlarını kurtarmak için yaptıkları gibi), insan bedenine
  işkence etmek günahtır. İnsanın zevk duymasını en azından, acı
  çekmesi kadar hoşgörmemiz gerekmez mi aklımızı kullanırsak?
  Azizler nefislerini körletirken acıların en büyüğünü duyuyorlardı;
  bileşik olmaları dolayısıyla beden de katılıyordu elbet bu acıya, hiç de
  kendi davası olmadan. Öyle ki bedenin acı çeken ruha yalnızca
  katılması, yardım etmesiyle yetinmemişler, ona ayrıca korkunç
  eziyetler etmişler ki, ruhla beden yarışırcasına insanın, çetinliği
  ölçüsünde kurtarıcı bir azaba soksun!

  Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, ruhu beden hazlarından soğutmak,
  bir köleyi sevmediği bir işe zorlar gibi onu hiçbir şeyden tat almamaya
  alıştırmak haksızlık değil mi? Ruha düşen daha çok zevkleri koruyup
  geliştirmek, onlara katılıp karışmaktır yönetim görevi ondadır çünkü.
  Ruhun yapacağı bir şey de, bence, kendine özgü zevkleri bedene
  tadabileceği kadar tattırıp benimsetmek, bu zevklerin ona tatlı
  gelmesini, yararlı olmasını sağlamaktır. Çünkü, dedikleri gibi, bedenin
  kendi iştahlarına ruha zarar verecek ölçüde düşmemesi gerektiği
  doğrudur, ama ruhun da kendi heveslerine bedene zarar verecek
  ölçüde düşmemesi neden doğru olmasın?

  Benim pek öyle soluğumu kesecek tutkularım yoktur. Benim kadar
  boş zamanı olmayan başkalarına cimriliğin, yükselme hırsının,
  kavgaların, davaların verdiği aşk daha rahatlıkla verebilirdi bana:
  Kendime daha iyi bakar, daha dikkatli, daha tok gözlü, daha alımlı
  olurdum; ihtiyarlığın surat asmalarından o biçimsiz, o zavallı surat
  asmalarından korurdu beni aşk; daha fazla sevip sayılmanın sağlam ve
  akıllıca yollarını aratırdı bana; ruhumu umutsuzluktan, bezginlikten
  kurtarıp kendi kendisiyle barıştırdı; benim yaşımdakilere işsizliğin ve
  kötüleşen sağlık durumunun yüklediği bir sürü sıkıntılı düşüncelerden,
  kasvetli kaygılardan uzaklaştırırdı beni; doğanın ilgilenmez olduğu
  kanımı ısıtır, coştururdu; çöküşüne doğru alabildiğine giden bu zavallı
  insanın çenesini dik tutturur, sinirlerini biraz gerer, canına dirilik,
  tazelik getirirdi. Ama bu mutluluğa yeniden ermenin hiç de kolay
  olmadığını iyi bilirim; gücümüz azalıp görgümüz arttıkça zevkimiz
  daha nazlı, daha titiz oluyor az şey getirebildiğimiz zaman çok şey
  bekliyoruz; seçilmeyi en az hakettiğimiz bir yaşta daha çok seçme
  hakkı istiyoruz; kendimizi bildiğimiz için de daha az atılgan, daha
  kuşkulu oluyoruz; kendimizin ve başkalarının durumlarını
  bildiğimizden, sevileceğimizden emin olamayız. Kendimden utanırım
  kanı kaynayan taptaze gençler arasında:

  Cujus in indomito constantior inguine nervus

  Quam noca collibus arbor inhaeret. (Horatius)

  Onlar ki kalkar dimdik genç uzuvları

  Tepeye yeni dikilmiş bir fidan gibi.

  Ne işimiz var o sevinç yelleri ortasında bu düşkün halimizle?

  Possint ut juvenes visere fervidi

  Multo non sine risu

  Dilapsam in cineres facem (Horatius)

  Görsün diye mi ateşli gençlik

  Kahkahalarla gülerek

  Bizim küllenen meşalemizi.

  Güç de, akıl da onlardan yana; bırakalım meydanı gençlere;
  yarışamayız onlarla.

  O yeşeren güzellik bu hantal ellere gelmez, kaba yollarla kazanılmaz.
  Çünkü, ne demiş bir eski filozof, ardına düştüğü bir körpeden yüz
  görmeyişiyle alay eden birisine: Dostum peynirin bu kadar tazesini
  olta ısırmıyor!

  Aşk, karşılıklı duyumlar, uyumlar isteyen bir ilişkidir. Başka zevkleri
  insan ayrı cinsten türlü karşılıklar ödeyerek elde edebilir; ama bunda
  aldığını parayla ödemek zorundadır. (Kitap 3, bölüm 5)
  --->: Montaigne - Denemeler frmacil dördüncü 4 sayfa --->: Montaigne - Denemeler

 2. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  DOĞAYA UYMA

  Adetlerimizde, alışkanlıklarımızda, davranışlarımızda her türlü
  gariplik ve aykırılıklardan kaçınmalıyız; bunlar insanı başkalarından
  ayıran, insanlıktan çıkaran şeylerdir. İskender'in saray nazın
  Demophonos güneşte titrer, gölgede terlermiş; böyle bir yaratılışa kim
  sinirlenmez? Ben öylelerini gördüm ki, elma kokusuna Azraili
  yeğlerler, fare dediniz mi ödleri kopar; kaymak gördüler mi mideleri
  bulanır. Germanicus horoz görmeye, horoz sesi işitmeye
  dayanamazmış. Bu gariplikler insanın içindeki gizli bir dertten
  doğabilir; ama, erkenden çaresine bakılırsa, bunların önüne geçilebilir
  sanırım. Ben, kendi hesabıma, bunlardan, gördüğüm eğitim yoluyla
  kurtuldum; ama bu iş pek kolay olmadı. Şimdi, biradan başka, her
  türlü yiyecek içeceğe iştahım açıktır. Vücut daha kıvrakken, bütün
  alışkanlıklara, gereklere göre eğilip bükülmektedir. Bir delikanlı,
  iştahının ve iradesinin dizginlerini tutabilmek koşuluyla, bırakın her
  ulustan, her çeşitten insanlar ve ahbaplarla düşsün kalksın; hatta,
  gerekirse, taşkınlık, serserilik de etsin; herkes gibi yetişsin, her şeyi
  yapabilsin, ama yalnız iyi şeyleri severek yapsın. Kallisthenes'in,
  Büyük İskender kadar içmeye razı olmayıp bu yüzden kralın
  gözünden düşmesini filozoflar bile iyi görmemişlerdir. İnsan kralı
  ile gülüp eğlenmeli, cümbüş etmeli. Hatta ben bir delikanlının
  cümbüşlerde arkadaşlarından daha canlı, daha dayanıklı olmasını
  isterim. İnsan kötü şeyleri, bilmediği, beceremediği için değil, canı
  istemediği için yapmamalı.

  Multum interest utnım peccare aliquis nolit aut nesciat. (Seneka)

  Kötülük etmeyi istememek başka, bilmemek başkadır.

  Fransa'da her türlü taşkınlıktan uzak kalmış bir baya, kibar bir
  mecliste: Kral'ın Almanya'daki işlerini görürken, kaç kez sarhoş
  olmak zorunda kaldınız? diye sordum; bunu iltifat olsun diye
  sormuştum, o da öyle aldı ve üç defa sarhoş olduğunu söyleyerek
  üçünün de hikâyesini anlattı. İçki içmemek yüzünden Alınanlar
  arasında çok sıkıntı çekmiş olanları bilirim. Alkibiades'in bulunmaz
  yaratılışına hayran olduğumu çok kez söylemişimdir. Alkibiades hiç
  sağlığı bozulmadan her türlü hayata kolayca girer, çıkar gün olur
  İranlılar'dan daha süslü, daha görkemli, gün olur
  Lakedemonyalılar'dan daha içine kapalı, daha tok gözlüdür Isparta'da
  her zevke perhiz, İonia'da her zevke düşkündür.

  Omnis Aristippum decuit color, et status, et res. (Horatius)

  Aristippos'a her kılık, her baht yakışır. (Kitap 1, bölüm 26)

 3. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  İNSAN AKLI

  Belki öteki varlıklarda görüldüğü gibi, insanlar için de doğal yasalar
  vardır; ama bizde kaybolup gitmiştir; çünkü şu mübarek insan aklı her
  yere karışıp düzen vermeye, komuta etmeye kalkmış, dünyanın
  yüzünü kendi büyük iddiaları, kararsız görüşleriyle bulandırmış,
  karmakarışık etmiş.

  Nihil itaque amplius nostrum est quod nostrum dico artis est. (Cicero)

  Gerçekten bizim olan hiçbir şey kalmamıştır; bizim dediğimiz,
  yapma bir şeydir.

  İnsanlar her şeyi başka başka gözler, başka başka düşüncelerle
  görürler: Düşünce ayrılıklarının asıl nedeni budur. Aynı şeyin bir ulus
  bir yüzüne, bir ulus başka bir yüzüne bakar ve o yüzünde durur.
  Bir insanın babasını yemesinden daha korkunç bir şey düşünülemez;
  ama eskiden bazı kavimlerde bu adet varmış, hem de bunu saygı ve
  sevgilerinden yaparlarmış; isterlermiş ki ölü böylelikle en uygun, en
  onurlu bir mezara gömülsün; vücutları ve anıları içlerine, ta iliklerine
  yerleşsin; babaları sindirme ve özümleme yoluyla kendi diri
  bedenlerine karışıp yeniden yaşasın. Böyle bir boşinancı iliklerinde ve
  damarlarında taşıyan insanlar için, anasını babasını topraklarda
  çürütüp kurtlara yedirmenin en korkunç günahlardan biri sayılacağını
  kestirmek zor değildir.

  Lykurgos hırsızlığa bir taraftan bakmış; komşusunun malını
  habersizce aşıran bir adamın gösterdiği çevikliğe, çabukluğa, cüret ve
  ustalığa değer vermiş; herkesin kendi malını daha iyi korumaya
  çalışması da ulus için hayırlı olur diye düşünmüş; hem saldırmayı,
  hem korunmayı öğreten bu iki tarafın eğitimi askerlik bakımından
  yararlı görmüş; ulusuna vermek istediği başlıca bilgi ve değer de
  askerlik olduğu için, başkasının malını çalmaktan doğacak olan
  karışıklıkları, haksızlıkları hesaba katmamış.

  Kral Dionysios, Platon'a, İran işi, uzun, damalı ve kokulu bir elbise
  hediye etmiş. Platon: Ben erkeğim; kadın elbisesi giymek istemem,
  diyerek almamış; ama Aristippos almış ve demiş ki: İnsan ne giyerse
  giysin, erkekse yine de erkektir Yine Dionysios Aristippos'un
  yüzüne tükürmüş: Aristippos aldırmamış. Dostları bu küçüklüğünü
  yüzüne vurduğu zaman, onlara: Ne olur? demiş, balıkçılar da ufacık
  bir balık tutmak için tepeden tırnağa deniz suyu ile ıslanmaya pekala
  katlanıyorlar. Diogenes lahanalarını yıkarken, yanından geçen
  Aristippos'a: «Lahana ile yaşamasını bilseydin, bir zalime dalkavukluk
  etmezdin» demiş, o da ona: «İnsanlar arasında yaşamayı bilseydin,
  böyle lahana yıkamazdın, diye cevap vermiş. Bakın akıl ayrı ayrı
  görüşleri insana nasıl kabul ettiriyor. İki kulplu bir çömlek, ister
  sağından tut, ister solundan.

  Bellum, o terra hospita, portas;

  Bello armatur equi, bellum haec armento minantur.

  Sed tamen iidem olim curru succedere sueti

  Quadrupedes, et frena jugo concordia ferre;

  Spes est pacis. (Virgilius)

  Bana mesken olan toprak,

  Sende savaş belirtileri var.

  Savaşa hazırlanıyor bu sürüler, bu atlar.

  Ama biz bunların sabana koşulduğunu da gördük

  Aynı boyundurukta yürüdüklerini de;

  Barış umudumuz yok olmuş değil yine.

  Solon'a oğlunun ölümünde, güçsüz ve yararsız gözyaşları dökmenin
  doğru olmadığını söylemişler; Güçsüz ve yararsız oldukları için
  dökülmeleri daha iyi ya! demiş. Sokrates'in karısı: Ah! bu insafsız
  yargıçlar! seni haksız yere öldürüyorlar diye ağlayıp sızlanırken,
  Sokrates: Ya haklı olarak öldürseler daha mı iyi olurdu? demiş.
  Biz kulaklarımızı süs için deleriz; Yunanlılarda ise bu, kölelik
  belirtisiydi. Biz karılarımızla gizli gizli sevişiriz; Amerika yerlileriyse
  bu işi uluorta yaparlarmış. İskitler yabancıları tapınaklarında kesip
  kurban ederlermiş; başka kavimlerde ise tapınağa girene dokunulmaz.

  Inde forur vulgi, quod numina vicinorum

  Odit quisque locus, cum solos credat habendos

  Esse deos quos ipse colit. (Juvenalis)

  Böyle azgınlıkları vardır halkın;

  Her ülke nefret eder komşusunun tanrılarından

  Ve inanır gerçekliğine yalnız kendi tanrılarının. (Kitap 2, bölüm 12)

 4. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  CİNSEL YANIMIZ

  Tanrılar, der Platon, bize buyruk dinlemez ve zorba bir organ
  vermişler. Azgın bir hayvan gibidir bu organ, amansız iştahıyla her
  şeyi kendine kul etmeye kalkışır. Kadınlarda da öyle obur, doymak
  bilmez bir hayvandır o; zamanında yiyeceği verilmezse deliye döner,
  beklemek bilmez, bedenlerini kudurtur, damarlarını tıkar, soluklarını
  keser, türlü dertlere yol açar, ta ki ortak arzunun meyvesini içlerine
  çeksinler, rahimlerinin dibi bol bol sulanmış, tohumlanmış olsun.

  Yasa koyucularımız bunu böylece bilip ona göre gereğini
  düşünmelidirler: Cinsel gerçeğin erkenden öğretilmesi daha iffetli ve
  daha verimli olmasını sağlar, yoksa herkes onu hayal gücünün keyfine
  ve ateşine göre bulmaya kalkar. Kimi kadınlar, arzu ve umut peşinde,
  gerçeğin yerine ondan kat kat daha acayip, olmayacak şeyler koyarlar.
  Platon bunları düşünmemiş midir kadın erkek, yaşlı genç her kesin
  cimnastik yaparken birbirini çıplak görmesini isterken? Erkekleri hep
  çıplak gören Kızılderili kadınlar hiç olmazsa göz duygularını
  soğutmuş oluyorlar. Büyük Peru Krallığında kadınlar bellerinden
  aşağısına önü yırtmaçlı bir kumaş sararlar; öyle dardır ki bu etek, ne
  kadar edepli olmak da isteseler, her adım atışlarında edep yerleri
  gözükür. Gerçi kadınların bunu erkekleri kendilerine çekmek için
  yaptıklarını, çünkü o ülkede erkeklerin kendi cinslerine düşkün
  olduğunu söylerler; ama şu da denebilir ki, bunu yapmakla
  kaybettikleri kazandıklarından fazladır, çünkü tam bir açlık, hiç
  değilse gözle doyurulan bir açlıktan daha zorludur. Livia da der ki,
  namuslu bir kadın için çıplak bir erkek bir resimden fazla bir şey
  değildir. Lakedemonyalı kadınlar, ki evliyken bizim kızlarımızdan
  daha bakireydiler, her gün şehirlerinin delikanlılarını çıplak güreşir,
  yarışırken görüyorlardı; kendileri de yürürken bacaklarını kapamaya
  pek önem vermiyorlardı; çünkü, Platon'un dediği gibi namusları, uzun
  eteksiz, yeterince örtüyordu onları. Ama Augustinus'un sözünü ettiği
  birtakım adamlar çıplaklığı öyle akıl dışı bir baştan çıkarma gücü
  olarak görmüşler ki, kadınların mahşer günü kendi cinsellikleriyle mi,
  yoksa, o kutsal ülkede bizi baştan çıkarmamak için, erkek olarak mı
  dirileceklerinden kuşkuya düşmüşler!

  Kadınları türlü yollardan aldatıp azdırıyoruz, kısacası. Durmadan
  hayallerini coşturuyor, dürtüklüyoruz, sonra da dişiliklerine lanet
  okuyoruz. Doğrusunu söyleyelim: Biz erkeklerin hemen hepsi kendi
  günahlarından çok karısının günahlarından gelecek ayıptan korkar,
  kendi vicdanından çok karısının vicdanı üstüne titrer (Aman ne
  fedakarlık!); tek karısı ondan daha iffetli kalsın da hırsız olmaya,
  yemin bozmaya, karısının adam öldürmesine, aforoz edilmesine
  razıdır herkes

  Kötülükleri ne haksızca değerlendirmek bu! Kadınlar da biz de cinsel
  taşkınlıktan daha zararlı, daha insanlık dışı binbir ahlaksızlığa
  düşebiliriz; ama kötülükleri doğaya göre değil kendi çıkarımıza göre
  ölçüyoruz, bu yüzden de tutarsız türlü biçimler alıyor kötülükler.
  Ahlak kurallarımızın sertliği kadınların cinsel düşkünlüğünü doğal
  niteliğini aşan daha azgın, daha sapık bir hale getiriyor ve böylece
  düşkünlüğün sonuçları nedenlerinden daha kötü oluyor. Bilinem
  Caesar'ın, İskender'in kazandıkları savaşlar daha mı çetin olmuştur
  genç ve güzel bir kadının, bizim gibi beslenen, gün ışığına, dünyaya
  açılan, bunca ters örnekler gördükçe gören, durmadan azgın
  saldırılara uğrayan bir kadının iffetini savunmasından! Hiçbir
  kuşatma bu dayatmadan daha netameli, daha çetin olamaz. Ömür
  boyunca zırh taşımak bir bakirelik perdesini taşımaktan daha kolaydır
  ve bakireliğini tanrıya adamak fedakarlıkların en zoru olduğu için en
  yücesi sayılır. Diaboli virtus in lumbust est, şeytanın gücü beldedir,
  der Ermiş Hieronimus. (Kitap 3, bölüm 5)

 5. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  İNSANIN DURUMU

  Benim işim gücüm kendimi incelemek: Yapacak başka işim de yok
  zaten. Bakıyorum da öyle çürük taraflarım var ki söylemeye zor
  varıyor dilim. Sağlam oturaklı neyim var? Her an sendeleyip
  düşebilirim. Gözlerim bir şöyle görüyor, bir böyle. Açken başka
  adamım sanki, yemekten sonra başka. Keyfim yerindeyse, hava da
  güzelse kötü kişi değilim: Ama bir nasır canımı yakmaya görsün, asık
  suratlı, aksi, yanına yaklaşılmaz bir adam olurum. Aynı atın yürüyüşü
  bir rahat gelir bana, bir rahatsız; aynı yolu bir uzun bulurum, bir kısa;
  aynı biçim bir hoşuma gider, bir zıddıma. Bir gün her işe yatkınım, bir
  başka gün hiçbir şey gelmez elimden. Bugün sevindiğim şeye yarın
  üzülebilirim. İçimde durmadan değişen, ele avuca sığmayan bir sürü
  duygu. Kara kara düşünceler, derken bir öfke; ağlamaklı bir
  haldeyken, birdenbire taşkın bir sevinç. Kitapları karıştırırken
  bakarım, dün içinde türlü güzellikler bulduğum, oldukça coştuğum bir
  yer bugün bir şey demez olmuş bana: Eviririm, çeviririm, orasını
  burasını okurum, nafile: O sayfalar boşalmış, yabancılaşmıştır artık
  benim için.

  Kendi yazılarımda bile her zaman, ilk duyduğum düşündüğüm
  şeyleri bulamam. Burada ne demek istemişim acaba derim;
  değiştiririm çok kez ve yitirdiğim ilk anlamın yerine ondan değersiz
  bir yenisini koyduğum olur. Aynı yolda bir gider bir gelirim:
  Düşüncem her zaman ileri götürmüyor beni; bir o yana, bir bu yana
  yalpalıyor, gelişigüzel:

  . . . Velut minuta magno

  Deprensa navis in mari vesaniente vento. (Catullus)

  . . . Hafif bir tekne gibi

  Azgın fırtınanın denizde bastırdığı.

  Çok kez başıma gelmiştir: Oyun olsun diye kendi düşüncemin tam
  tersini savunayım derken kafam o tarafa öylesine kendini vermiş,
  bağlanmıştır ki, kendi düşüncemi yersiz bulmaya başlayıp
  bırakmışımdır. Eğildiğim yere sürükleniveriyorum: Ağırlığım beni
  ondan yana düşürüyormuş gibi.

  Kendi içine bakan herkes de bunları söyleyebilir, aşağı yukarı.
  Kürsüde konuşanlar bilir: Konuşurken duydukları heyecan onları
  inanmadıkları şeye inandırır. Soğukkanlı, sakin zamanımızda hiç de
  bağlı olmadığımız bir düşünceyi öfkeli anlarımızda nasıl benimser, ne
  candan, ne taşkınca savunuruz. Bir avukata davanızı anlatın yalnızca:
  Size ikircikli, kararsız laflar eder: Bakarsanız bu adam sizin hakkınızı
  da savunabilir, karşı tarafın da. Ama bol para verin, davanıza bir
  tutulsun, sizi kazandırmak o zaman nasıl aklı da, bilgisi de sizden
  yana olur, hem de ne coşkunlukla. Kafasında birdenbire doğrunun
  şimşeği akmış, yepyeni istesin: Bakın bir ışıkla aydınlanmış, davanıza
  gerçekten inanmış, bağlanmıştır. Öyleleri vardır ki, dostları arasında
  serbestçe düşünürken kıllarını kıpırdatmayan bir düşünce uğruna,
  mahkemede, yargıcın sertliğine içerleyerek, inada kapılarak, ya da
  şöhretlerini yitirmek korkusuyla ateş alev kesilirler. (Kitap 2, bölüm
  12)

 6. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  ÖZGÜRLÜK ÜSTÜNE

  Özgürlüğe öyle düşkünüm ki, koca Hindistan'ın bir köşesini bana
  yasak etseler dünyanın tadı kaçar neredeyse. Hiçbir yerde saklı, eli
  kolu bağlı yaşamak da istemem, orada pineklemektense alır başımı
  havası, toprağı bana açık bir yere giderim. Hey Allahım! çekilir şey
  midir ülkenin bir bucağına çivilenip kalmak? Niceleri, yasalarımıza
  aykırılık ettiler diye kentlere, alanlara herkesin gidip geldiği yollara
  uğrayamadan yaşayabiliyorlar. Benim hizmet ettiğim yasalar küçük
  parmağımı bile köle etmeye kalksalar, nereye olsa gider başka yasalar
  arardım. (Kitap 3, bölüm 13)

  Cimrilik bütün insan deliliklerinin en gülüncüdür. (Kitap 1, bölüm
  14)

 7. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  MUTLULUK

  Büyük İskender'in dalkavukları onu, Zeus'un oğlu olduğuna
  inandırmışlar. Bir gün yaralanıp da yarasından kan aktığını görünce:
  Buna ne diyeceksiniz, bakalım? demiş; kıpkızıl, mis gibi insan kanı
  değil mi bu? Homeros'un destanlarında tanrıların yarasından akan kan
  hiç de böyle değildir. Şair Hermodoros, Antigonos'u öven şiirlerinde,
  ona güneşin oğlu diyormuş. Antigonos: Oturağımı döken adam benim
  güneşin oğlu olmadığımı çok iyi bilir, demiş. İnsan her yerde hep o
  insandır; ve bir insanın özünde soyluluk olmadı mı, dünyanın tacını
  giyse yine çıplak kalır.

  Puellae Hunc rapiant

  Quicquid calcaverit hiç, rosa fiat. (Persius)

  Kızlar alsa çevresini

  Güller bitse bastığı yerde.

  Ruhu kaba ve duygusuz olan için, bütün bunlar neye yarar? İnsanın
  sağlığı ve düşüncesi yerinde değilse, hazdan, mutluluktan da bir şey
  anlamaz.

  Heac perinde sunt, ut illius animus qui ea possidet

  Qui uti scit, ei bona, illi qui non utitur recte, mala. (Terentius)

  Sahibine göre değişir bir şeyin değeri

  Zarar görürse kötüdür, yarar görürse iyi.

  Talih insana bütün nimetlerini verse, onları tadabilecek bir ruh
  gerekir. Bizi mutlu eden, bir şeyin sahibi olmak değil, tadına
  varmaktır.

  Non domus et fundus, non aeris acervus et auri

  Aegrosto domini deduxit corpore febres,

  Non animo curas: valea possesor oportet,

  Qui comportatis rebus bene coqitat uti.

  Qui cupit aut metuit, ivuat illum sic domus aut res,

  Ut lippum pictae tabulae, formenta podagram. (Horatius)

  Ev, mal, mülk, yığınla tunç ve altın;

  Yarasına merhem olmaz

  Vücudunda, ruhunda dert olan adamın.

  Eldeki nimetleri tadabilmesi için

  Keyfi yerinde olmalı insanın.

  Ev bark neye yarar dertli, korkulu olana

  Gözleri çipilli olan ne yapsın tabloyu,

  Damlalı hasta neden gitsin hamama?

  Nasıl dili pas tutmuş bir adam Yunan şarabının tadından bir şey
  anlamazsa, nasıl bir at üzerindeki zengin koşumların farkında
  olmazsa, vurdumduymaz, zevksiz bir ahmak da içinde yaşadığı
  nimetlerin tadına varamaz. Platon da der ki: Sağlık, güzellik, güç,
  zenginlik ve bütün bu iyi dediğimiz şeyler insanın doğrusuna ne kadar
  yaraşırsa, eğrisine de o kadar yaraşmaz; kötü dediğimiz şeyler de
  tersine.

  Ruhta ve bedende rahatlık olmadıkça, döşek rahat olmuş neye yarar?
  Vücudumuza bir iğne, ruhumuza bir dert girdi mi, dünyalar bizim de
  olsa rahatımız kaçar. Kum sancıları bir başladı mı, insan ne kadar
  devletli, haşmetli de olsa, tacını, tahtını, saraylarını unutmaz mı?

  Totus et argento coMlatus, totus et auro. (Tibullus)

  Altına, gümüşe gömülü de olsa.

  Bir kral öfkelendiği zaman, krallığı onu kızarmaktan, sararmaktan,
  deli gibi dişlerini gıcırdatmaktan koruyabilir mi? Kral, kafalı ve iyi
  yaratılışlı bir adamsa mutluluğuna krallığının kattığı şey pek azdır:

  Si ventri bene, si lateri est pedibusque tuis, nil

  Divitiae poterunt regales addere maius. (Horatius)

  Miden iyi, ciğerlerin ayakların sağlamsa

  Kralların hazineleri, daha fazla mutlu edemez seni.

  Tacın tahtın yalancı, aldatıcı şeyler olduğunu görür; hatta belki de
  kral Seleukos gibi düşünerek der ki: Hükümdar asasının ne kadar ağır
  olduğunu bilen, onu yolda bulsa, elini sürmez, geçer. Seleukos
  bununla, iyi bir krala düşen ödevlerin ne büyük, ne ezici olduğunu
  söylemek istiyordu. Gerçekten, başkalarını düzene sokmak az iş
  değildir kendi kendimize düzen vermenin ne kadar güç olduğunu
  biliriz. İnsanlara komuta etmek pek rahat bir iş gibi görünür ama ben
  kendi hesabıma, insan kafasının ne kadar güçsüz, yeni ve belirsiz
  şeyler arasında doğruyu bulmanın ne kadar güç olduğunu gördükten
  sonra şu kanıya vardım ki, başkalarının ardından gitmek önde
  gitmekten çok daha kolay, çok daha hoştur. Çizilmiş bir yolda
  yürümek ve yalnız kendi hayatından sorumlu olmak ruh için büyük bir
  rahatlıktır.

  Ut satius multo iam sit parere quietum,

  Quam regere imperio res velle. (Lucretius)

  Öyleyse sessizce boyun eğmek

  Devletin dümenini tutmaktan iyidir.

  Kaldı ki, Keyhusrev'in dediği gibi, insanın komuta etmeye hakkı
  olması için komuta ettiklerinden daha değerli olması gerekir.
  Ama Ksenophanes'in anlattığına göre, kral Hieron daha ileri giderek
  diyor ki: Krallar beden hazlarını bile herkes kadar tadabilecek halde
  değildirler, çünkü rahatlık ve kolaylık onlara bu hazlardan bizim
  duyduğumuz acıyla karışık tadı, mayhoşluğu tattırmaz.

  Pinguis amor nimiumque potens, in taedia nobis

  Vertitur, et stomacho dulcis ut esca nocet. (Ovidius)

  Fazla yüz bulan, her dediğini yaptıran aşk bezginlik verir;

  İyi bir yemeği fazla kaçırmak da mideyi bozar.

  Bolluk kadar insanı sıkan, usandıran şey yoktur. Karşısında üç yüz
  kadını birden buyruğuna hazır gören bir adamda istek mi kalır? Büyük
  Sultan'ın (Osmanlı padişahı; belki Kanuni Sultan Süleyman.) sarayında
  öyle imiş. Onun atalarından biri de ava giderken beraberinde en az yedi
  bin şahinci götürürmüş; böyle bir avın anlamı ve tadı acaba neresinde
  idi? (Kitap 1, bölüm 42)

 8. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  ÖLÜM

  Mademki ölümün ününe geçilemez, ne zaman gelirse gelsin.
  Sokrates'e: Otuz Zalimler seni ölüme mahkum ettiler, dedikleri
  zaman: Doğa da onları! demiş.

  Bütün dertlerin bittiği yere gideceğiz diye dertlenmek ne budalalık!
  Nasıl doğuşumuz bizim için her şeyin doğuşu olduysa, ölümümüz de
  her şeyin ölümü olacak. Öyle ise, yüz yıl daha yaşamayacağız diye
  ağlamak, yüz yıl önce yaşamadığımıza ağlamak kadar deliliktir. Ölüm
  başka bir hayatın kaynağıdır. Bu hayata gelirken de ağladık, eziyet
  çektik; bu hayata da eski şeklimizden soyunarak girdik.

  Başımıza bir kez gelen şey büyük bir dert sayılamaz. Bir anda olup
  biten bir şey için bu kadar zaman korku çekmek akıl karı mıdır? Ölüm
  uzun ömürle kısa ömür arasındaki ayrımı kaldırır çünkü yaşamayanlar
  için zamanın uzunu kısası yoktur. Aristo, Hypanis ırmağının suları
  üstünde bir tek gün yaşayan küçük hayvanlar bulunduğunu söyler. Bu
  hayvanlardan, sabahın saat sekizinde ölen genç, akşamın beşinde ölen
  yaşlı ölmüş sayılır. Bu kadarcık bir ömrün bahtlısını, bahtsızını
  hesaplamak hangimize gülünç gelmez? Ama, sonsuzluğun yanında,
  dağların, ırmakların, yıldızların, ağaçların, hatta bazı hayvanların
  ömrü yanında bizim hayatımızın uzunu, kısası da o kadar gülünçtür
  Doğa bunu böyle istiyor. Bize diyor ki: «Bu dünyaya nasıl
  geldiyseniz, öylece çıkıp gidin. Ölümden hayata geçerken
  duymadığımız kaygıyı, hayattan ölüme geçerken de duymayın.
  Ölümünüz varlık düzeninin, dünya hayatının koşullarından biridir.

  Inter se mortales mutua viviunt

  Et quasi oursores vitae lampada tradunt. (Lucretius)

  İnsanlar yaşatarak yaşar birbirini

  Ve hayat meşalesini, birbirine devreder koşucular gibi.

  Hayat bir işinize yaramadıysa, boşu boşuna geçtiyse, onu yitirmekten
  ne korkuyorsunuz? Daha yaşayıp da ne yapacaksınız?

  Sizin hatırınız için evrenin bu güzel düzenini değiştirecek değilim
  ya? Ölmek, yaratılışınızın koşuludur ölüm sizin mayanızdadır: Ondan
  kaçmak, kendi kendinizden kaçmaktır. Sizin bu tadını çıkardığınız
  varlıkta hayat kadar ölümün de yeri vardır. Dünyaya geldiğiniz gün
  bir yandan yaşamaya, bir yandan ölmeye başlarsınız.

  Prima, Quae vkam dedit, hora carpsit. (Seneka)

  Bize verdiği hayatı kemirmeye başlar ilk saatimiz.

  Nascentes morimur, finisque ab origine pendet. (Manllius)

  Doğumla ölüm başlar son günümüz ilkinin sonucudur:

  Yaşadığımız her an, hayattan eksilmiş, harcanmış bir andır.

  Ömrünüzün her günkü işi, ölüm evini kurmaktır. Hayatın içinde iken
  ölümün de içindesiniz; çünkü hayattan çıkınca ölümden de çıkmış
  oluyorsunuz. Ya da şöyle diyelim, isterseniz: Hayattan sonra
  ölümdesiniz; ama hayatta iken ölmektesiniz. Ölümün, ölmekte olana
  ettiği ise, ölmüş olana ettiğinden daha acı, daha derin, daha can
  yakıcıdır.

  Hayattan edeceğiniz karı ettiyseniz, doya doya yaşadıysanız, güle
  güle gidin.

  Cur non ut plenus vitae conviva recedis?

  Cur amplius addere quaeris

  Rursum quod pereat male, et ingratum occidat omne. (Lucretius)

  Niçin hayat sofrasında, karnı doymuş bir çağrılı gibi kalkıp
  gidemiyorsun?

  Niçin günlerine, yine sefalet içinde yaşanacak; yine boşuna geçip
  gidecek başka günler katmak istiyorsun?

  Hayat kendiliğinden ne iyi, ne kötüdür: Ona iyiliği, kötülüğü katan
  sizsiniz.

  Bir gün yaşadıysanız, her şeyi görmüş sayılırsınız. Bir gün bütün
  günlerin eşidir. Başka bir gündüz, başka bir gece yok ki. Atalarınızın
  gördüğü, torunlarınızın göreceği hep bu güneş, bu ay, bu yıldızlar, bu
  düzendir.

  Non alium videre patres:

  Aliumve nepotes Aspicient. (Lucretius)


  Babalarınız başka türlüsünü görmedi.

  Torunlarınız başka türlüsünü görmeyecek.

  Benim komedyam, bütün perdeleri ve sahneleriyle, nihayet bir yılda
  oynanır, biter. Dört mevsiminin nasıl geçtiğine bir bakarsanız,
  dünyanın çocukluğunu, gençliğini, olgunluğunu ve yaşlılığını onlarda
  görürsünüz. Dünyanın oyunu bu kadardır. Mevsimler bitti mi, yeniden
  başlamaktan başka bir marifet gösteremez. Bu hep böyle gelmiş, böyle
  gidecek.

  Versamur ibidem atque insumus usque. (Lucretius)

  İnsan kendini saran çemberin içinde döner durur.

  Atque in se sua per vestigia volvitur annus. (Virgilius)

  Yıl hep kendi izleri üstünde dolanır.

  Dünyayı size bırakıp gidenler gibi, siz de başkalarına bırakıp gidin.
  Hep eşit oluşunuz benim adaletimin esasıdır. Herkesin bağlı olduğu
  koşullara bağlı olmaktan kim yerinebilir? Hem sonra, ne kadar
  yaşarsanız yaşayın, ölümde geçireceğiniz zamanı değiştiremezsiniz:
  Ölümden ötesi hep birdir. Beşikte iken ölseydiniz, o korktuğunuz
  mezarın içinde yine o kadar zaman kalacaktınız.

  Licet, quod vis vivendo vincere secla,

  Mors aeterna tamen nihlominus illa manebit. (Lucretius)

  Kaç yüzyıl yaşarsanız yaşayın,

  Ölüm yine sonsuz olacaktır.

  Zaten ben sizi öyle bir hale koyacağım ki, artık hiçbir acı
  duymayacaksınız.

  In vera nescis nullum fore morto alium te.

  Qui possit vivus tibi te i;agere peremptum, stansque
  jacentem. (Lucretius)

  Bilmiyor musunuz ki; öldükten sonra başka bir benliğiniz sağ kalıp
  sizin ölümünüze yanmayacak, ölünüzün başucunda durup
  ağlamayacak?

  Bu doymadığınız hayatı artık aramaz olacaksınız:

  Nec sibi enim quisquam tum se vitamque requirit.

  Nec desiderium nostri nos afficit ullum. (Lucretius)


  O zaman ne hayatı ararız; ne de kendimizi;

  Varlığımızdan hiçbir şeye özlemimiz kalmaz.

  Hiçten daha az bir şey olsaydı, ölüm hiçten daha az korkulacak bir
  şeydir denebilirdi:

  Mufto mortem minus ad nos esse putandum

  Si minus esse potest quam quod nihil esse videmus. (Lucretius)

  Ölüm size ne sağken kötülük eder, ne ölüyken; sağken etmez, çünkü
  hayattasınız; ölüyken etmez, çünkü hayatta değilsiniz.

  Hiç kimse yaşamından önce ölmüş sayılmaz; çünkü sizden arta kalan
  zaman da, sizden önceki zaman gibi sizin değildir: Ondan da bir şey
  yitirmiş olmuyorsunuz.

  Respice enim quam nil ad nos ante acta vetutas

  Temporis aeterni fuerit. (Lucretius)

  Bizden önce geçmiş zamanları düşün

  Bizim için onlar yokmuş gibidir.

  Hayatınız nerede biterse, orada tamam olmuştur. Hayatın değeri uzun
  yaşanmasında değil, iyi yaşanmasındadır: Öyle uzun yaşamışlar var
  ki, pek az yaşamışlardır. Şunu anlamakta geç kalmayın: Doya doya
  yaşamak yılların çokluğuna değil, sizin gücünüze bağlıdır. Her gün
  gittiğiniz yere hiçbir gün varmayacağınızı mı sanıyorsunuz?
  Avunabilmek için eş dost istiyorsanız, herkes de sizin gittiğiniz yere
  gitmiyor mu?

  Omnia te vita perfuncta sequentur. (Lucretius)

  Ömrün bitince, her şey de seninle yok olacak.

  Herkes aynı akışın içinde sürüklenmiyor mu? Sizinle birlikte
  yaşlanmayan bir şey var mı? Sizin öldüğünüz anda binlerce insan,
  binlerce hayvan, binlerce başka varlık daha ölmüyor mu?

  Madem geri dönemezsiniz, niçin kaçınıyorsunuz? Birçok insanların
  ölmekle, dertlerinden kurtulduğunu görmüşsünüzdür ama kimsenin
  ölmekle daha kötü olduğunu gördünüz mü? Kendi görmediğiniz,
  başkasından da duymadığınız bir şeye kötü demek ne büyük saflık!
  Niçin benden ve kaderken yakınıyorsunuz? Size kötülük mü ediyorum
  ben? Siz mi beni yöneteceksiniz, ben mi sizi? Öldüğünüz zaman
  yaşınızı doldurmamış da olsanız, hayatınızı doldurmuş oluyorsunuz.
  İnsanın küçüğü de büyüğü gibi bir insandır. İnsanların ne kendileri ne
  de hayatları arşınla ölçülemez. Khiron, babası Saturnus'tan, zaman ve
  süre tanrısından, ölümsüzlüğün koşullarını öğrenince ölümsüz olmak
  istememiş. Sonsuz bir hayatın ne çekilmez olacağını bir düşünün.

  Ölüm olmasaydı sizi ondan yoksun ettim diye bana lanet edecektiniz.
  Hayatınıza, mahsus biraz acılık kattım; ne hayattan ne de ölümden
  kaçmaksızın benim istediğim bir ölçüyle yaşayabilmeniz için hayata
  ve ölüme tatlı ile acı arasında bir kıvam verdim.

  İlk bilgeniz olan Thales'e, yaşamakla ölmenin bir olduğunu öğrettim.
  Birisi ona: Madem yaşamak boş niçin ölmüyorsun? diye sormuş, o da:
  İkisi bir de onun için, diye cevap vermiş.

  Su, hava, toprak, ateş ve benim bu yapımın diğer bütün öğeleri hem
  yaşamanıza hem ölmenize yol açarlar. Son gününüzden niçin bu kadar
  korkuyorsunuz? O gün, sizi öldürmede öteki günlerinizden daha fazla
  bir iş görmüyor ki! Yorgunluğu yapan son adım değildir son adımda
  yorgunluk yalnızca ortaya çıkar. Bütün günler ölüme gider son gün
  varır.»

  İşte doğa anamızın bize verdiği güzel öğütler Çok kez
  düşünmüşümdür: Acaba niçin savaşlarda kendi ölümümüz de,
  başkalarının ölümü de bize evlerimizdeki ölümden çok daha az
  korkunç gelir? Öyle olmasaydı ordu hekimlerle, ağlayıp sızlayanlarla
  dolardı. Acaba niçin ölüm her yerde aynı olduğu halde köylüler ve
  yoksul insanlar ona çok daha metin bir ruhla katlanırlar? Ben öyle
  sanıyorum ki bizi korkutan ölümden çok bizim, cenaze alaylarıyla,
  asık suratlarla ölüme verdiğimiz korkunç durumdur Çocuklar
  sevdiklerini bile maske takmış görünce, korkarlar. Biz de öyle.
  İnsanların ve her şeyin yüzünden maskeyi çıkarıp atmalıyız. (Kitap 1,
  bölüm XX)

 9. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  YAŞAYAN ÖLÜLER

  Bir yasa vardır, hükümdarların gördükleri işlerin ölümlerinden sonra
  yargılanmasını ister; ölülerle ilgili yasalar arasında bana en sağlam
  görünenlerden biri budur. Hükümdar yasaların sahibi değilse bile yol
  arkadaşıdır. Adaletin, sağken kendisine vurmadığı yumruğu ününe ve
  mirasçılarına kalan servete vurması haklıdır. Ün ve mal çok kez
  hayattan üstün tutulan şeylerdir. Bu yasayı töre haline sokmuş olan
  uluslar yararını görmüşlerdir. Kötü krallarla bir arada anılmak
  istemeyen bütün iyi krallar da bu yasadan hoşnutturlar. Bütün kralların
  buyruğunu dinlemek boynumuzun borcudur; çünkü gördükleri iş
  gereği bunu bizden istemeye hakları vardır ama saygı ve sevgimizi
  ancak değerleriyle kazanabilirler. Toplumun düzeni bozulmasın diye
  sabredelim, kusurlarını saklamak küçüklüğüne katlanalım; zararlı
  olmayan işlerde, bize düşen yardımı edelim; bunu anlarım. Ama
  ödevimiz bitince, adalet ve özgürlük adına, gerçek duygularımızı
  anlatmalıyız; kusurlarını çok iyi bildiğimiz bir krala dürüst vatandaş
  olarak, nasıl bağlı kaldığımızı göstermeliyiz. Bunu yapmazsak,
  gelecek kuşakları çok yararlı bir dersten yoksun etmiş oluruz. Kötü bir
  kralı, bize iyilik ettiği için hayırla anarsak, büyük bir doğruluğun
  zararına küçük bir doğruluğa hizmet etmiş oluruz. Titus Livius'un
  dediği doğrudur: Kralların ekmeğini yemiş olanlar, onları hep ölçüsüz
  övgülerle anarlar her biri kendi kralını göklere çıkarır, en büyük
  değerleri onda görür

  Toplum düzenleri o kadar sağlam olan Lakedemonyalılar'ın pek
  yapmacık bir törenleri vardır, hiç hoşuma gitmez. Kralların ölümünde
  halk her tarafta, kadın erkek karmakarışık, alınlarını kanatır, bağıra
  çağıra ağlaşır, ölen kralın, kralların en iyisi olduğunu söylermiş. Her
  şeyi kurcalayan Aristoteles, Solon'un: Kimseye ölümünden önce
  mutlu denemez, sözü üzerinde duruyor ve iyi yaşamış iyi ölmüş insan,
  adı kötüye çıkarsa, çoluğu çocuğu yoksulluğa düşerse, mutlu
  sayılabilir mi diye soruyor. Yaşadığımız sürece gönlümüzün istediğini
  yapabiliyoruz; ama hayattan ayrılınca artık kendimizle hiçbir
  ilişiğimiz kalmıyor. Solon'a şöyle demek daha doğru olurdu: Mademki
  insan ancak öldükten sonra mutlu sayılabilir, öyleyse hiçbir zaman
  mutlu olamaz.

  Bertrand du Glesquin, Rancon şatosunu kuşattığı sırada ölmüş.
  Şatodakiler, teslim olunca, şatonun anahtarlarını Bernand du
  Glesquin'in cesedi üstüne koymaya zorlanmışlar.

  Venedik ordusunun komutanı Berthelemy savaşta ölünce cesedini
  Venedik'e götürmek için düşmandan Verona topraklarından geçme
  iznini istemeyi düşünmüşler; ama Theodore Trivolce buna razı
  olmamış; Verona'dan cesedi savaşarak zorla geçirmiş; «Hayatında
  düşmandan hiç korkmamış bir adamın ölü iken korkar gibi görünmesi
  doğru olmaz, demiş.

  Eski Yunan yasalarına göre de düşmandan bir ölüyü gömmek için
  geri istemek zaferden vazgeçmek olur, o zaferle artık övünülemezmiş.
  Bu işte kazanan yalnız cesedi istenen adam olurmuş. Korinthoslular'ı
  apaçık yenmiş olan Nikias, zaferi bu yüzden yitiriyor. Agesilaos da
  tersine Beotia'lılara karşı zor kazanabileceği bir zaferi bu yüzden
  kazanıveriyor.

  Bu adetler bize garip görünüyor ama insanlar her çağda, kendilerini
  hayatın ötesinde de düşünmekten geri kalmamışlar, hatta Tanrı
  yardımının kendilerinden kalacak parçalara bile inmeye devam
  edeceğine inanmışlardır ki uzun boylu anlatmaya gerek görmüyorum.
  İngiltere kralı Edward, İskoçya kralı Robert'le giriştiği savaşlarda
  kendi bulundukça işlerin hep iyi gittiğini, savaşın mutlaka
  kazanıldığını denemiş. Ölürken oğluna törenle yemin ettirmiş ki,
  cesedini kaynatacak; etini kemiğinden ayıracak; etini gömecek,
  kemiklerini saklayıp her İskoçya'ya savaşa gittiği zaman yanında
  götürecek.

  Bazı Amerika yerlileri İspanyollara karşı savaşırken üzerlerinde,
  vaktiyle zafer kazanmış yiğitlerinden birinin kemiklerini taşırlarmış.
  Bazıları da savaşta ölmüş yiğitlerinin cesedini her gittikleri yere
  götürür, onunla bahtlarının daha açık olacağına, ondan cesaret
  alacaklarına inanırlarmış.

  İlk örneklerde ölüm, insanların hayatta iken gördükleri işlerin ününü
  sürdürmekle kalıyor: Son ömeklerde ise ölüler, iş görme gücünü
  yitirmiyorlar. Kahraman Bayard'ın yaptığı hepsinden iyi: Yediği
  kurşunlardan öleceğini anladığı halde, geriye çekilmesini
  öğütleyenleri dinlememiş, ölüme giderken sırtımı düşmana çevirmek
  istemem demiş; gücü yettiği kadar savaşıp attan düşecek hale gelince
  yaverinden kendisini bir ağaca dayamasını, ama yüzünün düşmana
  karşı durmasını istemiş ve öylece ölmüş.

  Yukarıki örneklerin hiçbirinden aşağı kalmayan bir tane daha
  anlatacağım: Kral Philippes'in dedesinin babası Maximilian birçok
  büyük değerleri olan bir hükümdardı; üstelik eşsiz bir vücut güzelliği
  de vardı. Bir huyu onu öteki krallardan ayırıyordu. Krallar pek önemli
  işleri çabuk çıkarmak için oturaklarını krallık tahtına çevirdikleri
  halde o, en yakın oda hizmetçisinin bile kendisini hacet yerinde
  görmesine razı olmazmış. Su dökünürken dört tarafı kapattırır,
  mahrem yerlerini hekime de, başkasına da göstermekten bir kız gibi
  kaçınırmış. Konuşurken hiç de sağı solu kollamadığım halde bende de
  aynı utangaçlık vardır. Dayanılmaz bir ihtiyaç veya arzu beni
  sürüklemedikçe saklanması adet olmamış organlarımı ve işlerimi bile
  kimseye göstermem. Ama Maximillan işi o kerteye götürmüş ki
  vasiyetnamesinde, öldüğü zaman kendisine don giydirilmesi üzerinde
  önemle durmuş, bir zaman sonra vasiyetine, donu giydirecek adamın
  gözlerinin bağlanması şartını da koydurmuş

  Atinalıların işlediği kanlı bir haksızlık aklıma geldikçe, en doğal ve
  en haklı egemenlik olduğuna inandığım halk egemenliğine düşman
  olasım gelir. Lakedemonyalılara karşı, eşini görmedikleri bir deniz
  zaferi kazanıp dönen kahraman komutanlarını sorgusuz sualsiz ölüme
  mahkum ediyorlar. Nedeni de şu: Zaferden sonra gemiler hemen geri
  dönüp ölülerini arayacak yerde savaşın gereklerine uyarak düşmanın
  peşine düşmüşler.

  Diomedon'un bu arada gösterdiği büyüklük Atinalıların haksızlığına
  insanı büsbütün isyan ettiriyor. Ölüme hüküm giyenlerden, askerliğiyle
  de devlet adamlığıyla da ün kazanmış değerli bir komutan olan
  Diomedon idam kararını dinledikten sonra öne atılıp rahatça konuşmak
  fırsatını buluyor bu fırsatı kullanıp uğradığı haksızlığa karşı kendini
  savunacak yerde, ölüm kararını verenlerin sağlığına dua ediyor
  kendinin ve arkadaşlarının bu kadar büyük bir zaferden sonraki
  dileklerini kabul etmeyen Atinalılara tanrılarının öfkelenmemesini, bu
  kararın haklarında hayırlı olmasını diliyor. Başka bir şey söylemeden,
  pazarlık etmeden ölüme doğru mertçe yürüyor. Talih birkaç yıl sonra
  bu haksızlığı aynı yoldan cezalandırıyor. Atinalıların deniz kuvvetleri
  komutanı Kabras, Isparta amirali Molles'i Naskos adasında yenmişken,
  öncekilerin kötü sonuna uğramak korkusu ile zaferi sonuna
  vardıramıyor. Denizdeki ölüleri toplamaya uğraşırken bir sürü düşman
  yakayı kurtarıyor ve az sonra bu boş inanç Atinalılara pek pahalıya mal
  oluyor.

  Bir başkası da cansız insan bedenine dinlenme duygusu veriyor
  yeniden:

  Quaereris quo jaceas post abitum loco?

  Quo non nata jacent. (Seneka)

  Ölünce nereye mi gideceksin?

  Doğmayanların yanına.

  Neque sepulchrum quod recipiat portum corporis

  Ubi, remissa humana vita, corpus requiescat, a malis. (Ennfus)

  Ne mezar, ne rahat bir liman, ki dinlensin orada,

  Yaşamaktan yorulmuş insanın bedeni.

  Doğada da buna benzer bir durum görülüyor: Birçok ölü nesneler
  hayata gizliden gizliye bağlı kalıyor. Mahzendeki şarap mevsimlere
  göre asma ile birlikte bazı değişmelere uğruyor. Tuzlanmış av
  etlerinin, canlı et gibi durumdan duruma geçtiğini, tat değiştirdiğini
  söylerler. (Kitap 1, bölüm 3)

 10. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  KÖKLEŞEN YANILMALAR

  Bir kişinin yanılması bütün halkın yanılmasına yol açar, bütün halkın
  yanılması da sonradan teklerin yanılmasına. Böylece yanlışlık elden
  ele geliştikçe gelişir, biçimden biçime girer; o kadar ki işin en
  uzağındaki tanık, en yakınındakinden daha çok şeyler bilir; olayı son
  öğrenen ilk öğrenenden daha inançlı olur. Bunda da şaşılacak bir şey
  yok; çünkü insan bir şeye inandı mı ona başkasını da inandırmayı bir
  borç sayar, kolay inandırmak için de anlattığına dilediği gibi çeki
  düzen vermekten, bir şeyler katmaktan çekinmez: Karşısındakinin
  karşı koyma gücünü kırmak, onun kafasının alabileceğini sandığı gibi
  konuşmak ister. (Kitap 2, bölüm 14)

  Paranın saklanılması kazanılmasından daha zahmetli bir iştir. (Kitap
  1, bölüm 14)

  İNSAN ÖMRÜ

  İnsan ömrünün uzunluk, kısalık ölçülerine akıl erdiremiyorum.
  Bilginlere bakıyorum; onlar ölçüyü herkesten daha kısa tutuyorlar.
  Genç Katon, kendi kendini öldürmesine engel olmak isteyenlere: Ben,
  hayattan vakitsiz ayrıldı diye ayıplanacak bir yaşta değilim, demiş;
  bunu söylerken de kırk sekiz yaşındaymış. Katon bu yaşı olgun ve
  geçkin sayıyor. Gerçekten bu yaşa ulaşanlar o kadar azdır ki. Doğal
  ömür dediğimiz bir süreyi düşünerek bilmem ne kadar yıl daha
  yaşamak umuduyla avunuruz; böyle bir umuda nasıl kapılabiliriz ki,
  hiçbirimiz doğanın gerektirdiği sayısız kazaların dışında kalamayız:
  Tasarladığımız ömür her gün kesilebilir.

  İhtiyarlığın son basamağında kuvvet tükenmesiyle ölmeyi beklemek,
  ömrümüze böyle bir son düşünmek ne ham bir hayal: Ölümün bu
  türlüsü en olmayacağı, en az görülenidir. Yalnız ona doğal ölüm
  diyoruz; sanki kafası yarılıp ölmek, suya düşüp boğulmak, vebaya,
  zatürreeye yakalanmak doğaya aykırıymış, her günkü hayatımız
  bunlarla dolu değilmiş gibi. Bu güzel sözlerle kendimizi
  aldatmayalım: Her yerde, her zaman insanların çoğunun başına gelen
  ne ise ona doğal diyelim. Yaştan ölmek binde bir görülen garip
  durumlardandır. Doğaya da asıl aykırı olan ölüm budur: Çünkü
  ötesinde başka bir ölüm şekli yoktur. Bize en uzak olan ölüm,
  ulaşılması en zor olanıdır. Yaştan ölüm öyle bir sınırdır ki ondan öteye
  gidemeyiz: Doğa daha ötesine kimseyi geçirmez: Oraya kadar varmak
  da nadir bir seçkinliktir. Doğa bu seçkinliği iki üç yüzyıl içinde bir tek
  insana sunar yalnız o insan doğum ve ölüm konakları arasındaki
  sayısız zorlukları, engelleri aşabilir.

  Bana sorarsanız, kendi ulaştığımız yaşı pek az insanın ulaşabildiği
  bir yaş saymalıyız. İnsanlar bu yaşa kadar hiçbir engele rastlamadan
  gelemediklerine göre, biz bir hayli ileri gitmişiz demektir. Hele insan
  hayatının asıl ölçüsü olan belli sınırları aşmışsak, daha öteye gitmek
  umuduna kapılmamalıyız. Başkalarının kurtulamadığı birçok
  ölümlerden kurtulduğumuza göre talih bizi başkalarından daha fazla
  korumuş demektir. Bundan sonra da aynı talihin devam etmesini
  isteyemeyiz.

  Bizi bu boş umutlara kaptıran biraz da yasalarımızın bir kusuru:
  Yasalar yirmi beş yaşından önce bir insana malını mülkünü kullanmak
  hakkını vermiyor, hatta bu yaşa kadar insan kendi hayatının bile doğru
  dürüst sahibi değildir.

  Augustus, otuz beş yaşından önce yargıçlık hakkı vermeyen eski
  Roma yasalarından beş yıl indirmiş, otuz yaşında olmayı yeter saymış.
  Servius Tullius kırk yedi yaşını geçen askerlerini savaşa gitmekte
  serbest bırakmış;

  Augustus bu yaş basamağını kırk beşe indirmiş. Elli beş, altmış
  yaşından önce insanları, kenara atmak bana doğru görünmüyor. Bence
  insan işine gücüne devam edebildiği kadar etmelidir; ama bunun
  tersini, bize erkenden iş verilmemesini yanlış buluyorum. Öylesi
  vardır ki kendisi on dokuz yaşında dünyanın egemeni olur da
  başkalarının bir su yolunun yeri üzerinde hüküm verebilmesi
  için en az otuz yaşında olmalarını şart koşar.

  Bana sorarsanız ruhlarımız yirmi yaşında ne olabileceklerini
  belli eder, bütün yetkilerini gösterirler. Bu yaşa kadar kudretini açıkça
  belli etmemiş bir ruhun ondan sonra belli ettiği görülmemiştir.
  Yaratılışımızdaki değerler en gürbüz ve en güzel durumlarıyla ancak o
  zaman ortaya çıkabilirler.

  Dauphineliler: Yaşken batmayan diken bir daha pek batmaz, derler.
  İnsanların geçmişte ve zamanımızda gördükleri her çeşit işlerden
  benim öğrenebildiklerimi düşününce otuz yaşından önce başarılmış
  işleri ötekilerden daha fazla görüyorum: Aynı insanın hayatını da
  alsak, öyle görünüyor.

  Annibal'la, büyük rakibi Scipio için bunu güvenle söyleyebilirim.
  Bu adamlar hayatlarının yarısından çoğunu gençken kazandıkları ünle
  geçirdiler: Başkalarının ölçüsüyle büyük adam oldukları yıllarda kendi
  ölçüleriyle hiç de büyük değillerdi. Ben kendi hesabıma o yaştan
  sonra ruhça ve bedence kendi gücümün artmayıp eksildiğini, ileri
  değil geri gittiğini sanmıyorum. Zamanlarını iyi kullananlarda bilgi ve
  görgü hayatla birlikte olgunlaşabiliyor; ama canlılık, çeviklik,
  sağlamlık ve daha başka özlü ve önemli değerler taşıyor, geçiyor.

  Ubi jam validis quassatum est viribus aevi Corpus, et obtusis
  ceciderunt viribus artus, Claudicat ingenium, delirat linguaque
  mensque. (Lucretius)

  Vücut yaşın ağır yumruğu altında ezilince, Makinenin yayları
  gevşeyince, düşünce de sendeliyor: Dilimiz tutulmaya; zihnimiz
  karışmaya başlıyor.

  Bazen vücut, bazen de ruh yaşlılığın esiri oluyor. Kafaları,
  midelerinden ve bacaklarından daha önce zayıf düşenleri çok gördüm.

  Yaşlılık kendini belli etmediği için çok tehlikeli bir derttir; insan bu
  derde farkına varmadan düşer. Onun için yasaların bizi, işte çok
  tutmasını değil, işe geç almasını yanlış buluyorum. Hayatımızın ne
  kadar cılız olduğunu, her gün nice tehlikelerle karşılaştığını düşünüp
  gençlerin hazırlanma, öğrenme, oyalanma yıllarını pek uzatmamalıdır.
  (Kitap 1, bölüm 57)

  Rahatsız, gözü doymaz, telaşlı bir zengin, düpedüz yoksul kişiden
  daha zavallı gelir bana. (Kitap 1, bölüm 14)

+ Yorum Gönder
4. Sayfa BirinciBirinci ... 234567 ... SonuncuSonuncu


montaigne denemeler,  montaigne denemeleri,  denemeler montaigne,  montaignein denemeleri,  montaigneden denemeler,  montaıgne denemeler