+ Yorum Gönder
1. Sayfa 1234 ... SonuncuSonuncu
Edebi Türler ve Makaleler Forumunda Montaigne - Denemeler II Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Uğur Baki
  Devamlı Üye

  Montaigne - Denemeler II
  DÜŞÜNCE GELENEKLERİ

  İnsanların düşüncelerinin çoğu, dinler ve yasa gibi, eskiden beri
  süregelen inanışlara dayanır. Herkesin konuştuğu gibi konuşmayı
  öğreniriz, herkesin düşündüğü gibi düşünmeyi de tanıtma örgüsü ile
  birlikte benimseriz; içimize yerleşen bu sağlam örgüyü artık
  sarsamayız, doğruluğundan kuşku duyamayız. Tersine herkes bu
  dışardan gelme inanışı elinden geldiği kadar berkitmeye çabalar.
  (Kitap 1, bölüm 2)

  Hiçbir iyi insan yoktur ki, bütün yaptıkları ve düşündükleri yasalara
  vurulursa hayatında on kez idamlık suç işlememiş olsun, hem de ceza
  görmeleri ve yitirilmeleri çok yazık ve çok haksız da olsa. Öyle insan
  da vardır ki yasalara uymayan hiçbir şey yapmamış da olsa iyi insan
  diye övülmeyi haketmez ve filozof onu haklı olarak kırbaçlar. (Kitap
  3, bölüm 9) 2. Uğur Baki
  Devamlı Üye

  YASALAR

  Aklın o kadar çeşitli yolları vardır ki hangisinden gideceğimizi
  bilemeyiz. Görgünün de öyle. Olaylara bakarak çıkarmak istediğimiz
  sonuçlar pek inanılır gibi değildir. Çünkü olaylar hiçbir zaman eşit
  olmazlar. Bu dünyada gördüğümüz şeylerin ortak özelliği ayrı ve
  değişik olmalarıdır.

  Bununla birlikte yasaları çoğaltarak yargıçların yetkilerini daraltmak,
  yargılara sınır çizmek düşüncesine de yanaşmıyorum. Bu düşüncede
  olanlar şunu unutuyorlar ki, yasaları yapmakta olduğu kadar onların
  yorumlanmasında da özgürlük ve yetki vardır.

  Yargıçlarımızı yasalar üzerinde düşünce yürütmek ve karar
  vermek işinde o kadar serbest bıraktık ki hiçbir özgürlük bundan daha
  keyfi, bundan daha geniş olmaz. Yasa adamlarımız binbir çeşit özel
  durum düşünüp her biri için ayrı yasa yapmakla ne kazandılar?

  Bunları ne kadar çoğaltsak insan işlerinin sonsuz değişikliğini
  karşılayamayız. Bu yasaları yüz kez daha artırsanız, gelecekteki
  olaylar arasında öyleleri bulunacaktır ki bizim yaşamdan alıp kitaba
  koyduğumuz olaylardan hiçbirine benzemeyecek yeni maddeler
  koymayı gerektirecektir. Durmadan değişen insan durumlarının
  değişmez yasalarla ilgisi pek azdır. En iyi yasalar en az ve öz, en genel
  olanlardır. Bana sorarsanız yasalar bizimkiler kadar çok olacağına hiç
  olmasa daha hayırlıdır. Doğanın yasaları bizim yazdıklarımızdan her
  zaman daha akıllıcadır. (Kitap 3, bölüm 13)

  Bir kavgaya sudan nedenlerle katılanların, sudan nedenlerle
  ayrılıvermeleri olağandır. (Kitap 3, bölüm 10)

  Bütün kamusal eylemler kararsız ve değişken yorumlara uğrar,
  çünkü çok fazla insan akıl yürütür onlar üstüne. (Kitap 3, bölüm 10)

  Ben insanın iş görmesini, yaşama çabasını uzatabildiği kadar
  uzatmasını isterim. Ölüm, lahanalarımı dikerken bulmalı beni;
  ama ölüm korkusu, hele kusurlu bahçemi yitirme korkusu içinde değil.
  (Kitap 1, bölüm 20)

 3. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  SÖZ ÖZGÜRLÜĞÜ

  İster sözle olsun, ister davranışla, zorbalığın her çeşidinden nefret
  ederim. Düşüncemizi duyular yoluyla aldatan gösterişlere her zaman
  karşı koymuşumdur. Üstün sayılan insanlara yakından bakınca
  anladım ki çoğu, herkes gibi insandır.

  Rarus enim ferme sensus communis in illa. (Juvenalis)

  Yüksek mevkilerde sağduyuya az raslanır.

  Kralların şaştığım tarafı, hayranlarının bu kadar bol olmasıdır. Her
  şeyimizi emirlerine verelim, ama düşüncemiz bize kalsın. Önlerinde
  bükülen, dizlerimiz olsun, aklımız değil.

  Melanthius'a Dionysios'un bir tragedyası hakkında ne düşündüğünü
  sormuşlar: Laf kalabalığından tragedyayı görmedim ki, demiş. Onun
  gibi, büyüklerin nutukları üstüne hüküm verecek olanlar da şöyle
  diyebilirler: Bu kadar ciddilik, büyüklük, şatafat içinde sözlerinin
  gerçek anlamı anlaşılmıyor ki. Bilgiçlik, çok yüksek mevki ve
  ünlerle de bir araya geldi mi, büsbütün tehlikeli oluyor. Geçen gün bir
  yerde dev ünlü bir adam, masasında rahat rahat konuşulan önemsiz bir
  konuya karıştı ve söze şöyle başladı: Kim böyle düşünmüyorsa
  yalancıdır, cahildir

  İnsan düşüncesi böyle bir yola saptı mı hançerinizi hazırlayın
  tetik durun. (Kitap 3, bölüm 7)

  Her okuldan bütün filozofları birleştiren genel bir anlaşma varsa o da
  en iyi şeyin ruh ve beden rahatlığı olduğudur, ama nerede, kimde
  bulabiliriz bu rahatlığı? (Kitap 3, bölüm 2)

  Güzel eylemlerin karşılığını başkalarından beklemek, çok kararsız ve
  bulanık bir varlığa bel bağlamak olur. (Kitap 3, bölüm 2)

  Ben ne isem, ne durumdaysam, eylemlerim de ona göre, ona uygun
  olur. (Kitap 3, bölüm 2)

 4. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ

  İyi niyetlerin, ölçüsüzce yönetildikleri zaman, insanları çok kötü
  sonuçlara götürdüğü oluyor. Fransa'yı iç savaşlarda bunaltan bugünkü
  çatışmada tutulacak en iyi, en sağlam yol kuşkusuz ülkenin eski
  dinini, düzenini sürdüren yoldur. Ama bu yolu tutanlar arasında
  (çünkü sözünü ettiklerim bu yoldan yararlanıp özel kinlerini
  boşaltanlar, cimriliklerini doyuranlar, krallara yaranmak isteyenler
  değil, dinlerine gerçekten bağlı olanlar, yurtlarında barışı, güveni
  kutsal bir sevgiyle yaşatmak isteyenlerdir), evet bu berikiler arasında
  diyorum, birçokları var ki tutkuları yüzünden aklın sınırları dışına
  çıkıyorlar, haksız, hoyratça ve çılgınca davranışlara kapılıyorlar
  bazen.

  Dinimizin yasalarla egemen olmaya başladığı ilk zamanlarda, inanç
  çabasının birçoklarını her çeşit pagan kitaplarına saldırttığı, bu yüzden
  aydın kişileri eşsiz hazinelerden yoksun bıraktığı su götürmez. Bence
  bu kargaşanın bilimlere ve sanatlara verdiği zarar, barbarların
  çıkardığı bütün yangınlardan daha büyük olmuştur. Cornelius
  Tacitus iyi bir kanıtıdır bunun; çünkü akrabası olan imparator Tacitus
  onun kitaplarını özel bir buyrukla bütün kitaplıklara koydurttuğu
  halde, bizim inancımıza uymayan birkaç cümle yüzünden bu kitapları
  yoketmek isteyenlerin elinden bir teki bile sağlam kurtulamamıştır.

  Şunu yaptılar: Bizden yana olan bütün imparatorlara hiç çekinmeden
  yalan övgüler buldular, bize karşı olanlarınsa her yaptıklarını toptan
  lanetlediler dönme adını verdikleri Julianus'a yaptıkları gibi.

  Aslında eşine az raslanır çok büyük bir insandı o. Filozofların
  dedikleri içine iyice işlemiş, bütün eylemlerini onlara uydurmaya
  çalışmıştı. Gerçekten hiçbir erdem yoktur ki onda pek seçkin örnekleri
  bulunmasın. İffetten yana (ki bütün hayatı bunu açıkça ortaya koyar)
  onu İskender'e ve Scipio'ya benzetirler kendisine getirilen çok güzel
  tutsak kadınlardan hiçbirini görmek bile istemedi, oysa en diri gençlik
  çağındaydı; çünkü Partlar onu öldürdükleri zaman daha otuz bir
  yaşındaydı.

  Adaletine gelince, çatışanları ayrı ayrı dinlemek zahmetine
  katlanırdı; üstelik karşısına çıkanların hangi dinden olduklarını
  merak edip sorar, ama bizim dinimizden olanlara karşı duyduğu
  hasımlık adalet terazisinde hiç de ağır basmazdı.

  Kendiliğinden birçok iyi yasalar koydu ve öncekilerin aldığı
  baçların, vergilerin çoğunu kaldırdı.

  Yaptıklarını gözleriyle görmüş iki iyi tarihçi var. Bunlardan biri,
  Marcellinius, tarihinin birçok yerlerinde Julianus'un Hıristiyan
  edebiyatçı ve gramercilerin okul ve öğretimlerini yasaklamasını kınar
  ve bu yaptığının dile düşmeyip unutulmasını dilediğini söyler.

  Bizimkilere karşı daha kötü şeyler yapmış olsaydı, bize sevgisi olan
  bu tarihçi onları da yazmayı unutmazdı elbet. Bu imparator bizlere
  karşı sertti doğrusu, ama zalimce düşman değildi. Şu hikayeyi
  bizimkilerin kendileri anlatır: Julianus bir gün, Galkedonya kenti
  çevresinde dolaşırken, oranın piskoposu gözleri kör Marius'a: İsa'ya
  hıyanet eden kötü insan; demek cüretinde bulunmuş, buna karşı
  İmparator yalnızca: Git, zavallı adam, git, yitirdiğin gözlerine ağla,
  demekle yetinmiş, Piskopos da buna şu karşılığı vermiş: İsa'ya
  şükrediyorum, senin hayasız yüzünü görmemem için gözlerimi kör
  etti. Derler ki filozofça bir sabır gösterisi yapıyormuş bunu söylerken.
  Ne denirse densin, bu olay onun bizlere ettiği söylenen zulümlere
  ömek gösterilmez pek. Öteki tanık tarihçimiz Eutropius:
  Hıristiyanlığın düşmanı, ama hiç kan akıtmayan bir düşmanıydı, der.
  Adaleti üstüne şunu da söyleyebiliriz ki, gösterdiği bütün sertlik olsa
  olsa, imparatorluğunun başlangıcında kendinden önceki imparator
  Konstantin'in yolunda gidenlere karşı olmuştur. Tok gözlülüğüne
  gelince, herhangi bir asker gibi yaşamış ömrü boyunca; barış
  zamanında savaşın yoksulluklarına alışmak ister gibi beslemiş
  kendisini.

  Öylesine uyanık kalmış ki her zaman, üçe dörde böldüğü gecenin en
  azıymış uykuya verdiği; üst yanını kendi gözüyle ordusunu ve
  bekçilerini görmeye ya da okumaya vermiş.

  Bütün değerleri arasında her türlü edebiyattan anlayışı başta
  gelir. Derler ki, Büyük İskender yattığı zaman, uyku düşünmesine,
  okumasına engel olmasın diye yatağının yanına bir leğen koydurur ve
  bir bakır top tutarmış yatak dışına uzanan elinde; uyku bastırdı mı top
  parmaklarından leğene düşecek, o da gürültüden uyanacak. Julianus
  istediğini öyle gergin bir ruhla isterdi ki, şaşılası perhizciliği
  dolayısıyla da başı o kadar az dumanlanırdı ki, uyumamak için böyle
  yollara başvurmak gereğini duymazdı.

  Askerlik bilgisine gelince, bir büyük komutanın bütün yetkileri vardı
  onda. Zaten bütün ömrü savaşlarda geçti, en çok da Fransa'da
  Almanlar ve Franklarla savaştı.

  Tarihte ondan çok serüvenleri olmuş, kendini ondan daha çok
  gösterme fırsatı bulmuş adam azdır.

  Ölümü Epaminondas'ınkine benzer: Bir okla vurulur, oku kendi
  eliyle çıkarmaya çalışır ve çıkaracakken eli kesilip tutamaz olur. O
  halinde, askerlerini coşturmak için kapışma yerine götürülmesini ister
  askerleri savaşı yiğitçe onsuz sürdürürler, gece iki orduyu ayırıncaya
  kadar. Felsefe ona hayatı ve insan durumlarını küçümsemeyi
  öğretmişti. Ruhların ölmezliğine de sağlam bir inancı vardı.
  Din konusunda, tutumu toptan bozuktu. Bizim dinimizi
  bıraktığı için dönme demişler kendisine; oysa benim aklıma
  daha yakın gelen, Hıristiyanlığı zaten içtenlikle benimsememiş,
  yasaların hatırı için ve imparatorluğu avucuna alıncaya kadar
  benimser görünmüş olmasıdır. Kendi dininde öylesine kör
  inançları vardı ki, çağında kendi dindaşları bile alay ediyorlardı
  onunla: Partları yenseydi kurban kesmekten öküzlerin neslini
  kuruturdu, diyorlardı. Kahinlik bilgisine de kaptırmış kendini. Her
  çeşit fal belirtilerine önem veriyormuş. Ölürken tanrılara şükretmiş
  kendisini habersiz öldürmek istemediler, öleceği yeri ve saati çok
  önceden bildirdiler, onu şanı onuru içinde yiğitçe ölmeye değer
  gördüler diye. Marcus Brutus gibi o da önce Galya'da, sonra İran'da
  ölümüne yakın garip görüntülerle karşılaşmıştı.

  Vurulduğu zaman sözde: Beni yendin, Nazaretli (İsa), ya da: Gözün
  aydın, Nazaretli, demişmiş. Demiş olsaydı, orduda yanında bulunmuş,
  ölümü sırasında her yaptığını, her söylediğini izlemiş olan benim tanık
  tarihçiler unutmazdı bunu ve buna benzer başka uydurmaları.

  Asıl konumuza dönelim: Marcellinus der ki, o içinden hep pagandı,
  ama askerlerinin çoğu Hıristiyan olduğu için açığa vurmuyordu bunu.
  Sonunda kendini yeterince güçlü bulunca tanrıların tapınaklarını
  açtırdı ve putlara tapılması için elinden geleni yaptı. Yaptıklarından
  biri de şu oldu: Konstantinopolis'de Hıristiyan kilisesinin başındakiler
  arasında çatışmalar yüzünden halkın birbirinden koptuğunu görünce
  sarayına çağırdı onları, halkı birbirine düşürmelerine çattı, buna son
  vermelerini, herkesin kendi inancına korkusuzca bağlı kalabilmesi
  gerektiğini söyledi. Titizlikle istediği bu vicdan özgürlüğünün
  ayrılmaları, bölünmeleri daha artıracağını ve böylece halkın kendisine
  karşı birlik olmasını önleyeceğini umuyordu; çünkü kimi
  Hıristiyanların zalimliğini görerek dünyada insana insan kadar kötülük
  edebilecek hiçbir hayvan olmadığını anlamıştı.

  Söylemek istediği buydu aşağı yukarı. İşin düşündürücü yanı şudur
  ki; İmparator Julianus'un halk arasında anlaşmazlığı körüklemek için
  başvurduğu vicdan özgürlüğünü bizim krallarımız iç savaşı
  söndürmekte kullanıyorlar şimdi. Bir bakıma denebilir ki,
  tarafları inançlarını sürdürmekte serbest bırakmak, ayrılığı yaymak
  geliştirmek, hiçbir sınırla, yasa engeliyle dizginlenmediği için
  büsbütün artırmak olur. Bir bakıma da denebilir ki tarafları inançlarını
  yürütmekte alabildiğine serbest bırakırsak, kolaylık ve rahatlık onları
  yumuşatır, gevşetir azlığın, yeniliğin, zorunluğun sivrilttiği dürtü
  körletilmiş olur. Ama ben, krallarımızın dindarlık onuruna saygıyla,
  daha çok şuna inanıyorum ki, istediklerini yapmadıkları için,
  yapabildiklerini ister göründüler. (Kitap 2, bölüm 20)

  Ben derim ki erkekler ve dişiler aynı kalıptan çıkmadır eğitim ve
  gelenekler dışında, büyük bir ayrılık yoktur aralarında. (Kitap 3,
  bölüm 5)


 5. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  KİTAPLAR

  İki alışveriş, (dostluk ve aşk) raslantılara ve başkalarına bağlıdır; biri
  aramakla bulunmaz kolay kolay, öteki yaşla solar gider. Onun için
  yaşamımı doldurup doyuramazdı onlar. Üçüncü alışveriş, kitaplarla
  kurduğumuz ilişkidir ki daha sağlam ve daha çok bizimdir. Ötekilerin
  başka üstünlükleri vardır, ama bu üçüncüsü daha sürekli ve daha
  kolayca yararlıdır.

  Ömür boyu yanı başımda, her yerde elimin altındadır. Kitaplar
  yaşlılığımda ve yalnızlığımda avuturlar beni. Sıkıntılı bir avareliğin
  baskısından kurtarır, hoşlanmadığım kişilerin havasından dilediğim
  zaman ayırıverirler beni.

  Fazla ağır basmadıkları, gücümü aşmadıkları zaman acılarımı
  törpülerler. Rahatımı kaçıran bir saplantıyı başımdan atmak için
  kitaplara başvurmaktan iyisi yoktur, hemen beni kendilerine çeker,
  içimdekinden uzaklaştırırlar. Öyleyken, onları yalnız daha gerçek,
  daha canlı, daha doğal rahatlıklar bulamadığım zaman aramama hiç de
  kızmaz, her zaman aynı yüzle karşılarlar beni.

  Atını yularından tutup ardından çekene yürümek kolay gelir, derler.
  Bizim Jacques, Napoli ve Sicilya kralı, o genç, güzel, gürbüz adam,
  sedyeyle taşıtırmış kendini uzun yollarda, başı fukara işi bir yastığa
  dayalı, boz kumaştan bir giysi ve takkeyle; ama şahane bir alay
  gelirmiş ardından: Tahtırevanlar, yularından çekilen türlü türlü binek
  atları, rütbeli cübbeli kodamanlar, görevliler: Bu ne perhiz, bu ne turşu
  dedirtecek gibi. İyileşmek elinde olan bir hastaya acınmaz. Pek doğru
  olan bu atasözünü ben denemiş ve kullanmış olarak, kitaplardan
  gördüğüm yarar için söyleyebilirim. Gerçekten ben kitapları, kitap
  nedir bilmeyenlerden fazla kullanmam diyebilirim. Cimriler nasıl
  günün birinde kullanacağım diye hiç dokunmazlarsa definelerine, ben
  de öyle saklarım kitaplarımı. Ruhum onların benim olmasıyla doyar,
  yetinir. Savaşta, barışta, kitapsız yola çıktığımız olamaz; yine de hiç
  kitap açmadığım günler, aylar olur. Biraz sonra, yarın, canım istediği
  zaman okurum derim. Zaman yürür gider beni dertlendirmeden; çünkü
  kitaplarımın dilediğim zaman bana sevinç verecekleri, yaşamama
  destek olacakları düşüncesi anlatabileceğimden daha büyük bir
  rahatlık verir bana. İnsan yaşamı denen bu yolculukta benim
  bulduğum en iyi nevale kitaplardır ve ondan yoksun anlayışta
  insanlara çok acırım. (Kitap 3, bölüm 3)

  Vermekte aşırı giden bir kralın uyrukları istemekte aşırı giderler.
  Akla göre değil örneklere göre pay biçerler kendilerine. (Kitap 3,
  bölüm 6)

  Bir düzeni sarsanlar, onun yıkılmasıyla ilk ezilenler olur çoğu kez.
  Kargaşalığı çıkaran, yararını kendi görmez pek; Başka balıkçılar için
  suları bulandırmış olur. (Kitap 1, bölüm 23)


 6. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  DÜNYA YURTTAŞLIĞI

  Sokrates söylemiş diye değil, kendi yaratılışıma uyarak, üstelik
  aşırılığa bile kaçarak, bütün insanları hemşerim sayıyorum
  . Bir
  Polonyalı'yı tıpkı bir Fnansız gibi kucaklıyorum, dünya ile
  akrabalığımı kendi ulusumla akrabalığımın üstünde tutuyorum.
  Doğduğum yerin pek o kadar düşkünü değilim. Kendi düşüncemle
  vardığım yeni bilgiler, bana yalnız esintilerle edindiğim hazır ve
  gelişigüzel bilgilerden daha değerli gelir. Kendi kazandığımız temiz
  dostluklar nerde, iklim ve kan dolayısıyla bağlı olduğumuz dostluklar
  nerde! Doğa bizi özgür ve bağımsız yaratmış, bizse tutup kendimizi
  birtakım çemberler içine hapsediyoruz.

  Talih bazı olayları ustaca düzenliyor sanki: Helena oğlu Konstantin,
  Bizans imparatorluğunu kurdu ve bu imparatorluk Helena oğlu
  Konstantin'le sona erdi. (Kitap 1, bölüm 34)

  İlgimizi anlattığı şeylere değil, kendisine çeken söz ustatığından
  nefret! (Kitap 1, bölüm 25)

  BAŞTAKİLER VE BİZ

  Bizi yöneten, dünyayı ellerinde tutan kimselerin bizim kadar akıllı
  olması, bizim yapabileceğimiz kadarını yapması yetmez. Bizden çok
  üstün değillerse bizden çok aşağı sayılırlar. Çok şeyler vadettikleri
  için çok şeyler vapmak zorundadırlar. (Kitap 3, bölüm 7)

  Başkalarından aktardığım sözleri kendi söylediklerimi
  değerlendirecek biçimde seçebilmiş miyim, ona bakılsın.
  Çünkü ben, kimi zaman dilimin, kimi zaman kafamın yetersizliği
  yüzünden gereğince söyleyemediğim şeyleri başkalarına söyletirim.
  Aktardığım sözleri saymam, tartarım. (Kitap 2, bölüm 10)

  Kendimle oynadığım zaman, kimbilir; belki benim onunla
  oyalandığımdan çok o benimle oyalanıyor. (Kitap 2, bölüm 12)


 7. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  YABANCIDAN KAÇINMA

  Bizim Fransızların bir huyu var: Kendi bildiklerine benzemeyen bir
  yaşayış, bir hal gördüler mi şaşırır, ürkerler. Bunda o kadar ileri
  giderler ki Fransız olmaktan utanacağım gelir. Köylerinden çıktılar mı
  sudan çıkmış balığa dönecekler neredeyse. Nereye giderlerse gitsinler
  kendi adetlerini de birlikte götürür, yabancı adetleri kötü görürler.
  Macaristan'da bir Fransız gördüler mi bayram eder, canciğer olur ve
  kafa kafaya verip gördükleri barbarca şeyleri çekiştirmeye başlarlar.
  Bir şey Fransız olmadı mı barbardır onlara göre. Üstelik bunlar
  yabancıları tanıyabilen zeki Fransızlar'dır. Çoğu, bir yere, dönmek için
  gider. Seyahatlerinde içlerine kapanır, her şeyden gocunur, konuşmaz,
  kimseye açılmazlar: Dünyalarına yabancı bir hava bulaşacak diye
  ödleri kopar. (Kitap 3, bölüm 9)

  Hizmetçilerimiz bize kuşlardan, atlardan, köpeklerden daha ucuza
  hizmet ediyorlar, üstelik bu hayvanlara gösterdiğimiz meraklı, özenli
  dikkati de göstermiyoruz hizmetçilerimize. (Kitap 2, bölüm 12)


 8. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  HALK VE KRAL

  Kral Hieron'un en çok yakındığı şey, insan yaşamının en güzel, en
  tatlı meyvesi saydığı dostluktan, karşılıklı bağlanmadan yoksunluktur.
  Benim için elinden geleni ister istemez yapacak olan bir insanın
  sevgisine, iyi niyetine nasıl inanabilirim? Önümde eğilip
  bükülmesinin, bana diller dökmesinin ne değeri olabilir? Bunları
  yapmazlık edemez. Bizden korkanlardan gördüğümüz saygı, saygı
  değildir.

  Onların saygısı bana değil, krallığadır.

  Maximum hoc regni bonum est

  Quod facta domini cogitur populus sui Quam ferre tam laudare.
  (Seneka)

  Hükümdarların kavuştukları en büyük nimet, Halkın hem dertlerini
  çekmeği hem de üstelik Onları övmek zorunda olmasıdır.

  Kralın iyisi kötüsü, sevileni sevilmeyeni hep aynı saygıyı görür. Bir
  kralsam, halkın bana çatmaması beni sevmesine alamet sayılmaz,
  çünkü çatmak istese çatamazdı. Ardımdan gelenler dostum oldukları
  için gelmiyorlar; halleşip dertleşemeyen insanlar arasında dostluk
  olamaz. O kadar yükseklere çıkmışım ki insanlarla alışverişim
  kalmamış, birbirimizden çok ayrılmış, çok uzaklaşmışız. (Kitap 1,
  bölüm 42)


 9. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  PAZARLIK

  Para vermekten haz duyarım; omuzlarımdan bir yük atmış, bir çeşit
  kölelikten kurtulmuş gibi olurum.
  Ayrıca para verirken doğru bir iş
  yapmanın, başkasını memnun etmenin keyfini duyarım. Ama hesap,
  kitap pazarlık isteyen alışverişlere yanaşmam; bu türlüsünü benim
  yerime yapacak kimse olmadı mı, işin uzamasına meydan vermem.
  Yaratılışıma çok aykırı gelen o iğrenç konuşmalara düşmektense
  bırakır kaçarım. Dünyada pazarlık kadar iğrendiğim bir şey yoktur.
  (Kitap 1, bölüm 13)


 10. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  SAVAŞ ÜSTÜNE

  Gelelim savaşa: İnsanların en büyük, en şatafatlı eylemlerinden biri
  olan savaşı, bizim hayvanlara üstünlüğümüzü göstermekte mi
  kullanacağız, yoksa tam tersine, budalalığımızı, eksikliğimizi mi?
  Doğrusu, birbirimizi paralayıp öldürme, kendi türümüzü yıpratıp
  yoketme sanatımızın, bu sanattan yoksun olan hayvanları
  imrendirecek bir yanı olmasa gerek.

  Ne zaman bir aslanı daha güçlü bir aslan öldürdü? Hangi ormanda
  Büyük domuzun dişi küçük domuzu paraladı? (Juvenalis)

  Ama hayvanların tümü bu marifetten uzak kalmış da denemez: Bal
  arıları arasında da azgın çatışmalar olur, iki hasım ordunun başları
  bizim krallar gibi davranırlar:

  Bir kavgadır kopar iki bey arasında çoğu kez O zaman seyredin arı
  milletindeki azgınlığı; O coşkun vızıltılı savaş hengamesini.
  (Vergilius)

  Bu yaman tasviri her görüşümde insanların saçmalığını, budalalığını
  okur gibi olurum onda. Çünkü azgınlığı ve korkunçluğuyla insanı
  kendinden geçiren savaş tepinmeleri, o gümbürtü ve çığlık kasırgası.

  Kimi yerde bir parıltı sarar gökleri

  Ayak patırtıları yükselir her yandan

  Dağlara çarpan bağrışmalar

  Yankılanır yıldızlara doğru. (Lucretius)

  O kaç binlerce silahlı insanın korkunç düzenliliği, bunca azgınlık,
  bunca coşkunluk, bunca yiğitlik Bütün bunların ne boş nedenlerle
  parlayıverdiğini ve ne sudan nedenlerle sönüverdiğini düşününce
  gülüyor insan:

  Paris'in aşkıymış derler Hellenlerle Barbarları savaşa sokan.
  (Horatius)

  Paris'in zamparalığı yüzünden koca Asya savaşlarla bitti tükendi. Bir
  tek adamın tutkusu, bir kırgınlık, bir keyif, bir karı koca kıskançlığı,
  ringa balığı satan iki kadının birbirini tırmıklamasına değmez.
  Böylesine nedenler bütün o büyük hengamenin canı, ilk hızı
  olabiliyor. Savaş çıkaranların kendilerine inanır mısınız? Dinleyin
  imparatorların en büyüğünü, en çok zafer kazanmış olanını, en
  güçlüsünü; bakın nasıl eğleniyor kendi kendisiyle, çocukça hoşlanarak
  nasıl alay ediyor karadan, denizden giriştiği birçok savaşlarla,
  ardından giden beşbin insanın kanıyla, canıyla, seferleri uğruna
  dünyanın iki büyük parçasında harcanan nice güçler ve zenginliklerle:
  Antonius Glaphyra ile yatır diye benim de Fluvia ile yatmam
  gerekirmiş, Fluvia ya göre. Yatacak mıyım ben şimdi Fluvia ile,
  Manius'la da mı yatacağım gerekiyor diye? Kendine gel! Ya savaş, ya
  yatak diyor kadın. Ne demek? Canım mı daha değerli, erkekliğim mi?
  Çalsın savaş boruları! (Martialis)

  İşte o büyük ordu, yeri göğü titreten o binbir yüzlü, binbir ayaklı
  ordu:

  Likya denizi üstünde ak dalgalar yuvarlanır gibi Sert Orion kış
  sularına gömüldüğü zaman, Ya olgun yaz buğdayları gibi Hermus'un,
  Likya'nın sarışın, ovalarında, Ürperiyor çiğnenen toprak,
  gümbürdüyor kalkanlar. (Vergilius)

  Binlerce kollu, binlerce kafalı bu azgın dev nedir aslında? Hep aynı
  zavallı, dertli, cılız insanoğlu! Kızışıp kaynaşan bir karınca
  yuvasından başka bir şey mi ki bu?

  Kara tabur ilerliyor ovada. (Vergilius)

  Ters bir rüzgar, bağrışan bir karga sürüsü, bir atın sürçmesi,
  yukarıdan bir kartalın geçivermesi, bir rüya, bir ses, bir görüntü, bir
  sabah sisi yeter bu devi yıkıp yere sermeye. Güneşin bir ışını vurmaya
  görsün yüzüne, eriyip dağılıverir. Biraz toz serpiverin gözlerine (bizim
  şairin arılarına serpildiği gibi) bakın nasıl kopup param parça oluyor
  sancak erleri, alaylar, başlarında büyük Pompeius'la birlikte; çünkü
  oydu sanırım Sertorius'un bu yaman silahlarla İspanya'da yendiği.
  Aynı silahları Eumenes Antigonus'a, Surena Crassus'a karşı
  kullanmıştı.

  O azgın yürekler, o korkunç cenkler, Biraz toz atın durulur hepsi.
  (Vergilius)

  Bizim arıları bile salsanız üstüne, güçleri ve yürekleri yeter o devi
  bozmaya. Daha geçenlerde Portekizliler, Xiatima'da Tamyl şehrini
  kuşatmışlardı. Arısı bol olan bu şehir halkı surların üstüne yüzlerce
  kovan getiriyorlar; ateş yakıp arıları dumanla birden öyle salıyorlar ki
  dışarı, saldırılarına ve iğnelerine dayanamayan düşman bırakıp gidiyor
  kuşatmayı

  İmparatorların ruhlarıyla çarıkçıların ruhları aynı kalıptan çıkmadır.
  Kralların gördüğü işlerin önemine, ağırlığına bakıp öyle sanıyoruz ki
  bunları yaptıran nedende önemli ve ağırdır aldanıyoruz. Onları
  davranışlarında dürtükleyip durduran nedenler bizimkilerden başka
  türlü değildir. Bizi bir komşumuzla kapıştıran nedenin aynısı krallar
  arasında bir savaş koparır. Bize bir uşağı kırbaçlatan nedenin tıpkısı
  bir krala düştü mü bir ili yıktırır ona. Onların istedikleri de bizimkiler
  gibi sudan, ama yapabildikleri daha fazla. Bir peynir kurduyla bir fili
  aynı iştahlardır dürtükleyen. (Kitap 2, bölüm 12)


+ Yorum Gönder
1. Sayfa 1234 ... SonuncuSonuncu


montaigne denemeler,  montaigne söz özgürlüğü,  montaigne pazarlık,  montaigne denemeleri,  montaigne ölüm üstüne denemesi,  montaigne pazarlık denemesi