+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Makaleler Forumunda Montaigne Denemeler'den İnciler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Uğur Baki
  Devamlı Üye

  Montaigne Denemeler'den İnciler
  Kitaptan İnciler

  (Alıntıların yanında bulunan rakamlar sayfa numaralarıdır.)
  Olgun bir okuyucu çok kez başkasının yazdıklarında yazarın düşünmediği güzellikler bulur, okuduklarına daha zengin anlamlar ve renkler kazandırır. 29
  Kendimi olduğundan az göstermek, alçakgönüllülük değil, budalalıktır; kendine değerinden az paha biçmek korkaklıktır, pısırıklıktır.

  Aristoteles’e göre, hiçbir iyilik sahtelikle bir arada gitmez; doğru hiçbir zaman yanlışa yer vermez. Kendini olduğundan fazla göstermek de, çoğu kez gururdan değil budalalıktandır. 33

  Felsefenin amacı erdemdir. 38
  Platon der ki, çocuklara babalarının yeteneklerine göre değil, kendi yeteneklerine göre meslek bulmak gerekir. 39
  Felsefenin insanlara, yaşamaya başlarken de, ölüme doğru giderken de söyleyecekleri vardır. 40
  Yasalardan daha çok, daha ağır, daha geniş haksızlıklara yol açan ne vardır? 41
  Bilinecek, bilinince de daha fazla hatırı sayılacak diye iyi adam olan, insanların kulağına gitmesi koşuluyla iyilik eden kişi, kendisinden fazla yarar sağlanabilecek bir insan değildir. 48
  Ne yapsam, ne düşünsem onun eksikliğini duyuyorum. O da benim için elbette aynı şeyi duyardı. Çünkü o, diğer bütün değerlerinde olduğu gibi dostluk duygusunda da benden kat kat üstündü. 55
  Uzaktan her kadın insana hoş gelir. Herkes kendi hayatından bilir ki, hergün birbirini görmenin tadı başka, ayrılıp kavuşmanın tadı başkadır. 56
  Sokrates’e birisi için, seyahat onu hiç değiştirmedi, demişler. O da: Çok doğal, çünkü kendisini de beraber götürmüştür, demiş. 60
  Kırdım diyorsun zincirlerini; Evet, köpek de çeker koparır zincirini, Kaçar o da, ama halkaları boynunda taşıyarak. 61
  Kavuşabildiğimiz zevk ve nimetlerin hepsi mutlaka dertlerle, üzüntülerle karışıktır. 68
  Adaletin yasalarında bile mutlaka adaletsiz bir taraf vardır. 71
  Günlük hayatımızda ve insanlarla olan alışverişlerimizde fazla parlak ve keskin bir zeka göstermek de doğru değildir. Derin bir anlayış bizi fazla inceliğe ve fazla meraka götürür. 71
  Ayrı ayrı bakınca değer vermediğimiz kimselere, bir araya geldikleri zaman değer vermekten daha büyük budalalık olur mu? 77
  Ölümlü varlıklara özgü bütün zevkler ölümlüdür. 82
  Bir amaca bağlanmayan ruh, yolunu kaybeder; çünkü, her yerde olmak hiçbir yerde olmamaktır. 87
  İnsanın son gününü beklemeli her zaman Mutlu dememeli ona ölmeden Cenazesi kaldırılmadan. 98
  Oysa felsefe gibi çok tatlı bir ilacımız da var. Öteki ilaçları ancak bizi iyileştirirse hoş buluruz; felsefe ise hem hoşlandırır, hem iyileştirir bizi. 108
  Kötülüğün beterini kötülük eden görür. 110 Bütün çabam kimseye muhtaç olmadan yaşamak. Bütün umudum kendimde. 115
  Filozofça soruşturmalar, derin düşünmeler merakımızı beslemeye yarar yalnızca. 122
  Ölümün bizi nerede beklediği belli değil, iyisi mi biz onu her yerde bekleyelim. 123
  Kötülük etmeyi istememek başka, bilmemek başkadır. 128
  Çok kez başıma gelmiştir: Oyun olsun diye kendi düşüncemin tam tersini savunayım derken kafam o tarafa öylesine kendini vermiş, bağlanmıştır ki, kendi düşüncemi yersiz bulmaya başlayıp bırakmışımdır. 137
  Cimrilik bütün insan deliliklerinin en gülüncüdür. 139
  Fazla yüz bulan, her dediğini yaptıran aşk bezginlik verir. 144
  İnsanlar yaşatarak yaşar birbirini Ve hayat meşalesini, birbirine devreder koşucular gibi. 146
  Dünyaya geldiğiniz gün bir yandan yaşamaya, bir yandan ölmeye başlarsınız 146
  Hiçten daha az bir şey olsaydı, ölüm hiçten daha az korkulacak bir şeydir denebilirdi. 150
  Paranın saklanılması kazanılmasından daha zahmetli bir iştir. 160
  Platon’da Kallikles der ki, felsefenin fazlası zarardır. 172
  Çünkü felsefenin fazlası bizim gerçek duygularımızı körletir; gereksiz bir inceleme ile bizi doğanın güzel ve rahat yolundan çıkarır. 173
  Platon, Devlet’inde akılca ve ruhça zayıf olanlara tartışmayı yasak etmiştir. Doğrudürüst adım atıp yürümesini bilmeyen bir insanla gerçeği aramaya çıkmanın anlamı var mı? 174
  Bütün toptancı yargılar çürük ve tehlikelidir. 175
  Ne kadar az korkarsak o kadar az tehlikedeyiz. 178
  Erdemli olmayı göze al; bu yola gir; İyi yaşamayı sonraya bırakan; yolunda bir ırmağa Rastlayıp da akıp geçmesini bekleyen köylüye benzer; Irmak hiç durmadan akıp gidecektir. 186
  Zafer zafer değildir, yenilen düşman yenilgiyi kabul etmedikçe. 189
  İnsan yalnız sözle insandır ve yalnız sözle bağlanırız birbirimize. 207
  Filozofluk yapmak kuşku duymaktır. 210
  Vicdanımız bizi günah işlememeye, isteklerimiz azaldığı için değil, aklımızın gereklerine uyarak zorlamalıdır. 212
  İnsanların en güç inandığım tarafı değişmezlik, en kolay inandığım tarafları da değişikliktir. 236
  İnsanın en kötü durumu kendini bilmez ve yönetmez olduğu zamandır. 241
  Derler ki, uzun süren hayat, hayatların en iyisi değildir, uzun sürmeyen ölümse ölümlerin en iyisidir. 257
  Ah bir dost! Eskiler dostluğun sudan ve ateşten daha zorunlu ve daha tatlı olduğunu söylerler, ne doğru. 257
  Bir kavgaya sudan nedenlerle katılanların, sudan nedenlerle ayrılıvermeleri olağandır. 260
  Ben derim ki erkekler ve dişiler aynı kalıptan çıkmadır; eğitim ve gelenekler dışında, büyük bir ayrılık yoktur aralarında. 268
  Düşüncelerimizin en iyi aynası yaşamlarımızın akışıdır. 308
  Bana doğru gelen hiçbir şey yoktur ki yanlış gibi de gelmesin. 317
  Yaşadığımız çağ, bizim iklimde hiç değilse, öylesine bozulmuş ki erdemin yaşanması şöyle dursun tasarlanması bile hayli zor. Yalnız okul sözlüğünde kalmışa benziyor erdem. 329
  Duymak düşünmekten daha az üzer bizi. 347
  Gereğinden önce dertlenmek, gereğinden fazla dertlenmektir. 350
  Gideceği limanı bilmeyene hiçbir rüzgardan hayır gelmez. 351
 2. Zarafet
  Üye

  Montaigne denemelerinde kendini tanıtmak gibi olanaksız ve gereksiz bir işe giriştiğini, böyle yapmakla da işten kaçmış, kusurlarını düzeltecek yerde itiraf etmiş olduğunu söylüyor Dünyanın deneme klasiği, Dünya tasdik etmiş, onaylamış denemeleridir. Her öğrencinin okuması gereken deneme türleridir.
+ Yorum Gönder


montaigne denemeler,  montaigne denemeleri