+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Makaleler Forumunda Akıl akıldan üstündür Makale Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Akıl akıldan üstündür Makale
  Akıl akıldan üstündür

  Atalar, “el elden üstündür”, “akıl akıldan üstündür” demişler.. Ortak deneyimlerinden, ortak aklın yüzyıllar boyu kazanımlarından bir “öğütler manzumesi” oluşturmuşlar. Birçok şairimiz atasözlerini şiir formatında şekillendirmiş. Böylece edebiyatımızda “demişler” diye özel bir anlatım gelişmiş.

  17. yüzyıl sonları ile 18. Yüzyılın ilk yarısında yaşamış minyatür sanatçısı Levnî var. Onun atalar sözü destanından iki kita okuyayım:

  Arzeyle bu pendi kendi özüne
  Dost addetme her güleni yüzüne
  İncinme dostunun doğru sözüne
  Doğru söz insana batar demişler

  Güneş balçık ilen sıvanmaz ey dil
  Bi-zeban da olsa bellidir kamil
  Kendüden gayruyu beğenmez cahil
  Kendi çalar kendi oynar demişler

  Büyüklenmek, kendinden başkasını beğenmemek, kibir şeytanın en sevdiği durumdur. Şeytan ateşten yaratıldığı için kendisini, balçıktan yaratılan insandan üstün görürmüş. Onun için kibir şeytan işidir, derler. Kibirle cahillik bir birini tetikler. Uzun söze hacet yok. İşin özünü şairler söylesin:
  19. Yüzyılda Kayseri'nin şimdiki adı Develi olan Everek ilçesinde yaşayan Seyrani diyor ki:

  Kimsenin kimseye yoktur sayesi,
  Katıldı sütlere cehlin mayesi,
  Tilkiye verildi aslan payesi
  Tilki gölgesinde aslan olanlar

  16. Yüzyılda Pir Sultan’la arkadaşlık etmiş bulunan Kul Himmet’te şöyle demiş:

  Her bir söze sakın dilin uzatma
  Doğru söyleyene dilde nemiz var
  Aybın görüp elin gıybetin etme
  Kendimiz görelim ilde nemiz var


  Nâdana söz atıp dile getirme
  Câhile uyup da kendin yitirme
  Her ağaç dibine varıp oturma
  Meyvesi olmayan dalda nemiz var

  Şerifî adlı bir şairden de bir dörtlük aktarayım:

  Alçak ol alçağı gönüller yeğler
  Görmez misin suyu alçağa çağlar
  Her ne kadar yüksek olursa dağlar
  Yollar üzerinden aşar demişler

  Evet, ne kadar yüksek olsa da dağlar üzerinden aşacak bir yol vardır. Gurur, nefsin; kalp ve ruha karşı kullandığı silahtır. Gururun üstünlüğü, kalbin günah kiriyle karalanması, insanın insanlıktan uzaklaşmasıdır. İnsanın hayat boyu savaşması gereken düşmanı, iç benliğindir. O düşman, sürekli kendini haklı ve dost, başkalarını hamsız ve tehlike olarak gösterir.

  Eski padişahlar, gururun ne zararlar vereceğini bildikleri için, kendilerini uyaracak adamlar tutmuşlar. Bu görevliler, törenlerde “Padişahım çok yaşa” bağırışları yükseldikçe, “Gururlanma padişahım senden büyük Allah var” demişler.

  Gurur insanın gözünü kör eder. Doğrusu onurlu olmaktır. Çünkü onur erdemdir.
 2. HAZEL
  Üye

  Her insan kendine göre zeki ve akılıdır çünkü bir insanın kendini eleştirmesi kolay değildir ama kendimizi eleştirsek bizden daha zeki daha bilgili olan insanların olduğunu söyleye biliriz.
+ Yorum Gönder