+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Makaleler Forumunda Sınıf öğretmenliği Ile Ilgili Makale örneği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Sınıf öğretmenliği Ile Ilgili Makale örneği
  sınıf öğretmenliği ile ilgili makale örneği kısaca 2. Dilan
  Devamlı Üye

  Sınıf Öğretmenliği Ile Ilgili Makale Hakkında Bilgi

  Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, okuma-yazma, temel vatandaşlık, matematik, sosyal bilimler, doğa bilimleri, sanat, spor gibi konularda eğitim veren kişidir.

  Sınıf öğretmeninin öğrencilere hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışları, hangi yöntemlerle kazandıracağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

  Sınıf öğretmeni, bu program çerçevesinde,

  - Eğitim vereceği sınıfın düzeyine uygun yıllık, aylık, haftalık ve günlük çalışma planı hazırlar, bu planı uygulayarak öğrencilere temel vatandaşlık davranışları kazandırır.

  - Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,

  - Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,

  - Eğitim ile ilgili sorunları gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,

  - Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,

  - Öğrenci velileri ile yakın ilişki kurarak, işbirliği ile eğitimi yürütür.

  - Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri,

  - Ders kitapları, okul araç ve gereçleri, ders araç ve gereçleri.

  Sınıf öğretmeni olmak isteyenlerin;

  - Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,

  - Sözel ve sayısal düşünme yeteneği gelişmiş,

  - Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,

  - İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren,

  - Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,

  - İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,

  - Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,

  - Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı

  kimseler olmaları gerekir.

  Sınıf öğretmeni, sınıfta görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz tozlu ve gürültülüdür

  - Sınıf öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığınca ilköğretim okulları, yatılı ilköğretim bölge okullarına, sınıf öğretmeni olarak atanırlar.

  - Sınıf öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim öğretim kurumlarında da isterlerse çalışabilirler.


  Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı eğitim fakültelerinin “Sınıf Öğretmenliği” bölümlerinde verilmektedir.


  Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli “Eşit Ağırlık (EA-2)” puanı almak gerekmektedir.


  Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince; Genel Tarih, Genel Coğrafya, Temel Matematik, Temel Kimya, Genel Biyoloji, Müzik Öğretimi, Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi, İlköğretimde Program ve Geliştirilmesi gibi dersler verilmektedir. Eğitim sırasında okullarda uygulama yapılmaktadır.

  Bu programı ilk beş tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adaylardan belirli sayıda olanlara Milli Eğitim Bakanlığı’nca burs verilmektedir. Ayrıca öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden yararlanabilirler. Meslek eğitimini tamamlayan öğrenciler 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Her yıl öğretim yılı başında eğitim- öğretim tazminatı alırlar.

  - Çalıştıkları okullarda veya Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde idari kademelere yükselebilirler.

  - MEB’ce yapılan müfettişlik sınavını kazanırlarsa müfettiş olabilirler.

  BENZER MESLEKLER: Anaokulu Öğretmenliği.

  DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

  - İlgili Eğitim Kurumları,

  - Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü,

  - Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi

  - Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.
+ Yorum Gönder


sınıf öğretmenliği makaleler,  sinif ogretmenligiyle il,  sinif ogretmenligi.makale