+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Makaleler Forumunda Fiziksel Aktivite Ile Ilgili Makale örneği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Fiziksel Aktivite Ile Ilgili Makale örneği
  fiziksel aktivite ile ilgili makale örneği kısaca 2. HaKHaN
  Özel Üye

  Obezite hakkında makale

  Obezite en basit haliyle vücutta artmış yağ kitlesi olarak tanımlanabilir

  Obezitenin bilinen en yaygın sebebi vücuda alınan enerjinin yakılan enerjiden fazla olması halidir
  Çocuklarda enerji alımının yüksek olması dışında metabolik veya hormonsal sebeplere bağlı şişmanlık daha nadir görülür
  Çocukluk çağı şişman bireylerinin % 40’ ından fazlasının yetişkinlik döneminde obez olacağını kanıtlayan bilimsel bulgular vardır
  Obezite kronik bir hastalıktır, sürekli mücadele gerektirir
  Kendi başına bir hastalık olması yanında obezite, diyabet, kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, kanser hastalıkları içinde kuvvetli bir zemin hazırlar.
  Günümüzün getirdiği pek çok değişiklikle beraber obezite görülme sıklığı tüm dünyada ve ülkemizde hızla artmaktadır Obezitenin son yirmi yılda avrupa da 3 katına çıktığı tespit edilmiştir Avrupa da çocukların % 20 olması gerekende fazla kiloya ve bu çocukların 1/3 ünde obezdir.
  Ülkemiz de bu sene başlanan çok sayıda denek üzerinde yapılan bir araştırma sağlık bakanlığı tarafından sürdürülmektedir
  Ancak bundan önceki yıllara ait bilgiler daha yerel ve daha az sayıda katılımla gerçekleşmiştir
  İstanbul, ankara, izmir illerinde 12–13 yaş grubu 1044 çocuğun üzerinde yapılan bir çalışmada çocukların % 12 si zayıf, % 12 si fazla kilolu ve % 2 si de obez bulunmuştur
  İstanbul da sosyoekonomik düzeyi yüksek bir bölgede 3–17 yaş grubu 1669 çocukta yeditepe üniversitesinin yaptığı bir çalışmanın sonucu daha da çarpıcıdır Obezite görülme sıklığı kız çocuklarında % 14,7, erkek çocuklarındaysa %18,7dir10–12 yaş grubu erkek çocuklarının % 34,4 nün obezite açısından yüksek risk taşıdığı tespit edilmiştir
  Obezite riski taşıyan çocuk sayısı oranı 3 çocuktan biridir
  Bu çalışmaların gösterdiği gelecek yıllarda obezite riski giderek artan bir tehdit olmaya başlamıştır
  Obez çocukların üçte biri, obez ergenlerinse % 80 i yetişkin yaşamlarında obez olmaktadır
  Bu yüzden obezite tedavisi erken yaşta başlanmalı, takip edilmelidir

  Obezitenin nedenleri:

  Genetik faktörler:

  Obezite oluşumunda genetik faktörlerin önemli yer tuttuğu pek çok çalışmada ispatlanmıştır
  Ailede ki şişmanlık çocukluk obezitesi için en büyük faktörlerden biridir
  Aile çocuğu hem genetik hem de çevresel olarak direkt etkiler
  Besin seçimi, sofra düzeni, beslenme alışkanlıkları konusunda aile her zaman etkindir
  Genetik faktörlerin nasıl ve neye tam olarak etki ettikleri şu an için
  bilinmemektedir Obezite her zaman bir enerji dengesi mekanizmasıdır, aldığınız enerji yaktığınız enerjiden fazlaysa kilo alınımı söz konusudur.

  Çevresel etmenler:

  obezite oluşumunda aileden alınan genler hiçbir zaman tek başına sorumlu değildir
  Bunu destekleyen mutlaka başka bir veya birkaç etmen vardır
  Annenin gebelikteki beslenmesi, beslenme de yapılan yanlışlıklar, ırk, fiziksel aktivite azlığı, sosyal sorunlar ( apartman yaşamı, kent yaşamının getirdiği sorunlar),psikososyal sorunlar (parçalanmış aile, büyük aile, aile içi geçimsizlik )
  Beslenme:
  Porsiyon, sıklık, çeşit, miktar açısından yanlış beslenme alışkanlıkların yerleşmesi
  Evde yemeklerin fazla yağlı pişmesi, hazır yiyeceklerle beslenme, enerji-şeker- yağ içeriği açısından yüksek gıdalarla beslenme
  Annelerin çalışma hayatına girmesiyle beraber hazır gıdaların tüketimi arttı, hazır gıdaların içinde bulunan yüksek yağ – şeker miktarları da enerji alımının artmasına neden oldu
  Tam günlük okullar, öğlen yemeğinin ev dışında yenmesine ve yanlış atıştırmalıklar seçilmesine, fiziksel aktivitenin düşüp daha uzun saatlerin kapalı alanlarda geçiriliyor olmasını sağladı
  Gıda teknolojisinin gelişip besin çeşitliliğin ve gazlı-şekerli içeceklerin artması anlamı da geldi
  Fiziksel aktivite:
  Aldığımız enerjinin vücutta depolanmadan yanmasını sağlamanın en kolay yolu hareket etmektir
  Çeşitli etmenler yüzünden fiziksel aktivitenin düşmesi ve durağan aktivitelerin artışı başladı
  Sokaklarda oynamak yerine, televizyon veya bilgisayar karşısında geçirilen zamanlar arttı
  Televizyon aktiviteyi azalttığı gibi, besin alımını da tetikler hale geldi
  Okula yürüyerek gitmek yerine servislerin gelmesi, merdiven yerine asansör kullanma alışkanlığı, sınavlar çocukları ister istemez daha durağan hale getirdi.
  Çocukluk obezitesinin getirdiği sorunlar
  — erken ergenlik
  — ortopedik sorunlar
  — deri çatlakları
  — deri enfeksiyonları
  —depresyon
  —kan yağlarının yükselmesi
  —hipertansiyon, kalp damar hastalıkları, diyabet, metabolik sendrom gibi sistemik hastalıklar
  —solunum problemleri
  —uyku problemleri
  —yeme bozuklukları
  Obeziteyi nasıl tespit ederiz?
  Çocukluk çağı obezitesini tespit etmenin pek çok yolu vardır
  Bunlardan evde uygulayabilecek olduklarınızı tanımlamak gerekirse:
  — ideal ağırlık:
  tartımla elde edilen ağırlığın yaş ve cinsiyete göre standartlarla karşılaştırılması
  Bu ölçümde boyda göze alınmalıdır
  Bunlar her ülke için yapılmış boy ve kilo persentil değerleri göze alınarak hesaplanır
  — ağırlık ve boy uzunluğuna dayalı ölçümler:
  beden kitle indeksinin (bki)değerlendirilmesidir
  Kilonun, boyun metre cinsinden karesine bölünmesiyle tayin edilir
  10-18 yaş grubu için beden kitle indeksi aşağıda ki tabloda verilmiştir
  Çocukluk obezitesinde tedavi:
  Çocukluk obezitesinin tedavisi multidisipliner bir çalışma gerektirir
  Obezitenin tedavisi her yaş grubu için zordur
  Çocuklar için bu ayrı özen ve önem gerektirir
  Beslenme tedavisi, fiziksel aktiviteyle desteklenmesi gereken, davranış değişikliği temeline oturan bir çalışma gerektirir
  Tedavi de fiziksel aktivite kadar aile desteği de önemlidir.
+ Yorum Gönder