+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Makaleler Forumunda Küresel çevre Kirlenmesi Ile Ilgili Makale örneği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Küresel çevre Kirlenmesi Ile Ilgili Makale örneği
  küresel çevre kirlenmesi ile ilgili makale örneği kısaca 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Küresel Çevre Kirlenmesi Hakkında Makale

  Küresel çevre Kirlenmesi.jpg


  Çağımızın en önemli problemlerinden sayılabilecek çevre kirliliği, küresel veya yerel boyutlarda gelişebilmektedir. Küresel boyutta olan çevre kirlilikleri, yerel boyutlarda olan çevre kirliliklerinden, tüm insanlığı bir bütünde ilgilendiren sorunlardandır. Küresel kirliliği oluşturan bu sorunlardan Asit yağmurları, Sera Etkisi, Ozon Tabakasının Delinmesi, Ötrofikasyon, Erozyon başlıcalarıdır.

  Tabii çevrenin istismarından ve kirletilmesinden kaynaklanan problemler içinde ekosistemin bozulması ve yok edilmesi, ormansızlaşma, çevrenin kirletilmesi, tarihi eserlerin tahribi, temiz su kaynaklarının azalması ve kalitesinin düşmesi, genetik bozulma gibi kriterler mevcuttur. Bu kriterlerle birlikte ayrıca gün geçtikçe daha tehlikeli boyutlara yaklaşan kriterler içinde yüksek nüfus, üst toprak tabakasının bozulması ve erozyonu, atmosferin kalitesinin ve kimyasal yapısının değişmesi, enerji kaynaklarının aşırı kullanımı ve tüketilmesi, biyo-kimyasal dönüşümlerin imkansızlaşması ve bozulması, insan tarafından inşa edilen fiziki yapılar gibi diğer kriterler bulunmaktadır.
+ Yorum Gönder


küresel çevre kirliliği ile ilgili makale ,  küresel çevre kirlenmesi makalesi,  çevre kirliliği ve küresel ısınma makale,  çevre kirliliği ve küresel ısınma ile ilgili makale,  küresel çevre kirliliği makale,  küresel çevre kirlenmesi