+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Makaleler Forumunda Cumhuriyet Tarihi Ile Ilgili Makale örneği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Cumhuriyet Tarihi Ile Ilgili Makale örneği
  cumhuriyet tarihi ile ilgili makale örneği kısaca 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Cumhuriyet Tarihi Hakkında Makale  Ülkemizde Cumhuriyet, Mustafa Kemal Paşa’nın 1921 Anayasası’nın bazı maddelerini değiştirerek hazırlayıp, Ankara’da, Türkiye Büyük Millet Meclis’ine sunduğu kanun tasarısının milletvekillerince kabul edilmesi sonucu “Yaşasın Cumhuriyet” sesleri altında uzun süren alkışlar içerisinde kabul edilmiştir. Cumhuriyetin ilan edilmesinin ardından yapılan oylamada Mustafa Kemal Paşa Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş tarihi, cumhuriyetin ilan ediliş tarihi olan 29 Ekim 1923’tür.

  Atatürk’ün milli mücadele yıllarından beri her fırsatta dile getirdiği milli egemenlik fikri, nihayet 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilanıyla birlikte gerçek anlamına kavuşmuş, Türkiye Cumhuriyeti bağımsız, modern ve demokratik bir ülke konumuna gelmiştir.

  Milli savunma, bir devletin varlığını ve devamını sağlayan en önemli devlet görevlerinden biridir. Milli savunma, toplumun tamamını ilgilendiren, devletin varlığına ve devamına yönelik temel bir devlet hizmetidir. Milli savunma, iç ve dış güvenliği sağlamakla gerçekleşir.

  Askerlik, Türk vatanını, Türk bağımsızlığını ve Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak için harp sanatını öğrenmek ve gerektiğinde uygulamaktır. Bu görevi yerine getirmekle görevli olan resmi kıyafetli kişilere de asker denir.

  Türk tarihi kadar eski bir geçmişi olan Türk ordusu, yüzyıllar boyunca oluşmuş sağlam geleneklere sahip bir ordu olma özelliğine sahiptir. Kahramanlık ve cesaret Türk ordusunun en başta gelen özellikleridir. Türk askerini çok iyi tanıyan Atatürk bu konuda şöyle demektedir: “Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rastlanmamıştır. Her zaferin mayası sendedir. Her zaferin en büyük payı senindir. Kanaatinle, imanınla, itaatinle, hiçbir korkunun yıldıramadığı demir gibi temiz kalbinle düşmanı sonunda alt eden büyük gayretin için minnet ve şükranımı söylemeyi kendime en değerli bir borç bilirim.”

  Türk milletinin tarihinde savaş, vatan ve millet çıkarlarının korunması bakımından kutsal bir ödev olarak kabul edilmektedir. Türk milleti tarih boyunca hiçbir zaman saldırgan olmamış, milli hak ve çıkarları tehlikeye düştüğünde savaşmak mecburiyetinde kalmıştır. Türk ordusunun gücü, ordu-millet kaynaşmasından gelmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yetiştirilmesinde vatan, millet, cumhuriyet, meslek ve görev sevgisi her türlü düşüncenin üstünde yer alır.

  Türk ordusu, günümüzde aynı zamanda büyük bir eğitim yeri olma özelliğine sahiptir. Atatürk Türk ordusunun eğiticilik yanını şu sözlerle anlatır, “Bizim askerimiz kışlaya işlenecek bir ham madde durumunda gelir. Kışladan ayrıldığı zaman da geldiğinden çok farklı bir durumdadır. Kazanmış, yükselmiş, güçlenmiş olarak evine döner. Kışla bizde sadece bir savaş öğretim yeri değil, aynı zamanda bir kültür ocağı, bir sanat okuludur. Ve böyle olmakla da memlekete yaptığı hizmet ölçülemeyecek kadar büyüktür.”
+ Yorum Gönder