+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Makaleler Forumunda Vergi Hukuku Ile Ilgili Makale Örneği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Vergi Hukuku Ile Ilgili Makale Örneği
  vergi hukuku ile ilgili makale Örneği kısaca 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Vergi Hukuku Ile Ilgili Makale Örneği Hakkında Bilgi

  İdari yargı, bünyesinde yer alan vergi ihtilaflarına ilişkin süreçler hukuk büromuz avukatlarınca takip edilebilmektedir. Bu alanda çalıştığımız ana konu vergi cezalardır. Hukuka aykırılık unsuru taşıyan vergi cezalarının iptali amacıyla vergi mahkemeleri nezdinde temsil görevi tarafımızca ifa edilmektedir.

  Vergi Cezalarının idari boyutu yanında cezai boyutu da söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle, cezai soruşturma veya kovuşturmaya da konu edilmiş olan vergi cezaları yönünden temsil görevi, ceza hukuku merciileri nezdinde de ifa edilebilmektedir.
+ Yorum Gönder


vergi hukuku ile ilgili makaleler