+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Makaleler Forumunda Uygulamalı Davranış Analizi Ile Ilgili Makale Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Uygulamalı Davranış Analizi Ile Ilgili Makale
  uygulamalı davranış analizi ile ilgili makale kısa 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  Uygulamalı Davranış Analizi hakkında yazı  Psikoloji biliminin, insan ve hayvan davranışlarınõ çevresel etmenlerle açıklamaya ve
  değiştirmeye yönelik bir dalı olan davranış analizi disiplininin iki temel alanı vardır: deneysel
  davranış analizi ve uygulamalı davranış analizi. Deneysel davranış analizi, laboratuar
  ortamlarında yürütülen deneylerle davranışların açıklanmasına yönelik ilkeler geliştirirken;
  uygulamalı davranış analizi, bu ilkeleri toplumsal açıdan önemli davranışların
  değiştirilmesinde kullanır. Uygulamalı davranış analizi alanında çalışan uzmanlara ‘davranış
  analisti’ denir. Ülkemizde henüz davranış analisti yetiştiren bir yükseköğretim programı
  yoktur; ancak, eğitim fakültelerinin özel eğitim bölümlerinin zihin engellilerin öğretmenliği
  anabilim dallarında uygulamalı davranış analizi dersleri okutulmakta ve bu konuda
  araştırmalar yürütülmektedir. Aşağõda, davranış analistliği mesleğinin tarihsel gelişiminde
  kilometre taşı niteliğinde olan bazı gelişmeler sıralanmaktadır:
  1957: ABD’de Davranışın Deneysel Analizi Cemiyetinin kurulması
  1964: Amerikan Psikologlar Birliği içinde davranõş analizi alanõnda 25 numaralı bölümün
  kurulması
  1965: İngiltere’de Davranışın Deneysel Analizi Grubunun kurulması
  1973: Norveç Davranış Analizi Birliğinin kurulması
  1974: ABD’de şu andaki adı Uluslararası Davranış Analizi Birliği olan Davranış Analizi
  Birliğinin kurulması
  1975: Meksika Davranış Analizi Birliğinin kurulması
  1983: Japonya Davranış Analizi Birliğinin kurulması
  1998: ABD’de Davranış Analizi Sertifika Kurulunun kurulması
  2002: Avrupa Davranış Analizi Birliğinin kurulması
  ABD’de halen 5 binin üzerinde sertifikalı davranış analisti mevcutken, 29 ülkede de az sayıda
  da olsa sertifikalı davranış analisti bulunmaktadır. Ne yazık ki, bu ülkeler arasında Türkiye
  henüz yer almamaktadır.
  Uygulamalı davranış analizinin temel hedefleri şunlardır:
  • Yeni davranışlar kazandırmak
  • Var olan davranışları artırmak
  • Davranışların kalıcılığını sağlamak
  • Davranışların genellenmesini sağlamak
  • Uygun olmayan davranışları önlemek
  • Uygun olmayan davranışları azaltmak
  2
  Bu hedeflere ulaşabilmek için kullanılan tekniklerin belli başlıları ise şöyle gruplanabilir:
  1. Uygun davranışların artırılmasına yönelik teknikler: Olumlu pekiştirme, olumsuz
  pekiştirme, etkili pekiştirme süreçleri.
  2. Uygun olmayan davranışların azaltılmasına yönelik teknikler: Ayrımlı pekiştirme,
  sönme, izlerlik olmaksızın pekiştirme, tepkinin bedeli, mola.
  3. Yeni davranışlar kazandırmaya yönelik teknikler: Model olma, şekil verme,
  zincirleme, ipucu sunma-silikleştirme.
  Davranış analistleri, yukarıda belirtilen hedeflere yönelik olarak ve sıralanan teknikleri
  kullanarak çok çeşitli konularda çalışmalar yürütülmektedirler. Bu konuların belli başlıları
  şöyle sõralanabilir:
  • Aile çalışmaları
  • Davranışsal farmakoloji ve tıp bilimleri
  • Eğitim
  • Gelişimsel yetersizlik
  • Klinik psikoloji
  • Otizm
  • Örgütsel davranış değiştirme
  • Sosyal hizmet
  Davranış analistliği mesleğinin ülkemizde tanınması ve bu mesleğe yönelik lisans ve
  lisansüstü programları başlatılması, eğitimden iş verimliliğini artırmaya kadar pek çok alana
  çok önemli katkılar sağlayacaktır.
+ Yorum Gönder