+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Makaleler Forumunda Performans Yönetimi Ile Ilgili Makale Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Performans Yönetimi Ile Ilgili Makale
  performans yönetimi ile ilgili makale kısaca 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  performans yönetimi hakkında makale

  Personel yönetimi 1960’lı yıllardan sonra Türkiye’de yeni bir boyut kazanmış ve işletmelerin önem verdiği fonksiyonlar arasına girmiştir. Globalleşen dünyamızda, işletmecilerin en önemli uğraş alanlarından biri haline gelmiştir. Hareket noktası insan olan bu yönetim, günümüzde insan kaynakları yönetimi olarak adlandırılmaya başlanmıştır. İşletme için gerekli olan iş gücünün bulunması, geliştirilmesi, motive edilmesi; kurum kültürünün oluşturulması; bağlılık duygusunun ve iş birliğinin teşvik edilmesi; çalışanların beceri ve kapasitelerinden maksimum düzeyde yararlanılmasının sağlanması ve son olarak örgütün çalışanlarına karşı sosyal - yasal sorumluluklarının yerine getirilmesi personel yönetiminin fonksiyonlarıdır. İnsan kaynakları yönetimine geçişle, klasik personel yönetimi fonksiyonlarından bazılarının önemi artmaya başlamıştır. Personel yönetiminin hizmet kapsamının genişlemesiyle ortaya çıkan insan kaynakları yönetimi günümüzde işletmelerde önemli bir yere sahiptir. İşletmelerin örgütsel amaçlara ulaşmasındaki en büyük etken çalışanlarıdır. Bu nedenle insan kaynakları yönetimi etkin iş gücünün sağlanmasını, geliştirilmesini ve elde tutulmasını hedeflemektedir. Ayrıca bu evreler, insan kaynakları yönetiminin sürecini de oluşturmaktadır. İnsan kaynakları yönetimi sürecinin aşamaları tek tek incelendiğinde, etkin iş gücünün sağlanması aşamasında iş analizinin ve insan kaynaklarının bulunması ve seçilmesinin önemi dikkati çekmektedir. Etkin iş gücünün geliştirilmesi aşaması ise, eğitim ve performans değerlendirmeden oluşmaktadır.Ücret - maaş yönetimi, sosyal yardımlar, personelin sağlık ve güvenliğinin korunması gibi hizmetler de insan kaynakları yönetiminin üçüncü aşaması olan iş gücünün elde tutulması aşamasını meydana getirmektedir.
+ Yorum Gönder