+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Makaleler Forumunda Ürün Ile Ilgili Makale Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ürün Ile Ilgili Makale
  ürün ile ilgili makale kısaca 2. HaKHaN
  Özel Üye

  Ürün Ile Ilgili Makale


  Alışveriş hayatımızın vazgeçilmezi… Her sabah bir ekmek bir gazete ile başlayan alışveriş maratonu, ihtiyaçlarımızın karşılanması amacı ile hayatımızın her alanında devam ediyor. Bazen bir oyuncak, bazen bir motor kaskı, bazen de bir kozmetik ürünü… İhtiyaç ya da alışveriş kalemi hangisi olursa olsun satın alınan ürünün güvenli olması gerekir ve ürün güvenliği sağlanmış ürün seçimi tüketici olarak hepimizin ortak hedefi olmalı.

  Üretici firmalar, satışa sundukları her ürünün tüketicinin can ve mal güvenliğini koruyucu olmasına, doğal yaşama zarar vermemesine kısacası çevre ve tüketici için güvenli olmasından sorumludurlar. Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz “Ürün Güvenliği” sisteminin temelinde üreticinin bu sorumluluk bilinci yer alıyor. Güvenli ürün, tüketicileri için risk oluşturmayacak ya da kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan güvenliği sağlanmış ürünlere denir.

  Ürün Güvenliği, sağlanmış ürünleri seçmek biz tüketicilerin sorumluluklarındandır demiştim. Ancak ürün güvenliği asıl olarak hem üretici hem de dağıtıcı için bir takım sorumluluklar getirir. Peki, nedir bu sorumluluklar?
  Üreticiler, satışa sundukları, sunacakları ürünlerin teknik düzenleye uygun ve güvenli olmasına dikkat etmek zorundadır.
  Eğer firma, ürünlerini satışa sunduğu ülkeden başka bir ülkede üretiyor ya da ürettiriyorsa o zaman ürünlerin güvenliğinin denetimi o ülkede dağıtımı gerçekleştirecek yetkili temsilci veya ithalatçı ya da ürünün güvenliğini etkileyecek işlemde bulunan diğer gerçek ve tüzel kişiler ürünün güvenliğinden sorumludur.
  Dağıtıcılar da tıpkı üreticiler gibi satışa sunacakları ürünün güvenli olmasından sorumludur.
  Dağıtıcıların bir diğer sorumluluk noktası da tedarik ettiği ürünü üreten firmanın kimliğini bildirmektir. Aksi halde dağıtıcı ürünün, üreticisi kabul edilir ve üretici firma sorumluluklarını da üstlenmiş olur.

  Üretici firma, üretimini gerçekleştirdiği ürünün ürün güvenliği koşullarına uygunluğunu CE işareti ile gösterir. Nedir bu CE işareti?

  Önce CE’nin açılımından bahsetmek istiyorum. CE, Fransızca "Conformité Européenne" kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor ve Türkçedeki karşılığı da Avrupa’ya Uygunluk. Ülkemizde Avrupa Birliği desteği ile hayata geçirilen “Ürün Güvenliği” projesi kapsamında ürünlerin güvenilirliğinin ölçümlenebilmesi için “CE” işaretli olup olmadığına bakılıyor.

  CE işareti, satışa sunulacak bir ürünün, ilgili yönetmeliklerde geçen tüm koşulları karşıladığını ve üreticinin söz konusu yönetmeliklerden kaynaklanan bütün yükümlülüklerini yerine getirdiğinin göstergesi. Bu da CE işareti olan ürünlerin, amacına uygun kullanıldığında insanlara, hayvanlara, çevreye ve aynı ortamdaki diğer ürünlere zarar vermeyecek güvenlikte demek oluyor.
+ Yorum Gönder