+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Makaleler Forumunda Edebi metinlerin oluşturulma nedenleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Edebi metinlerin oluşturulma nedenleri nelerdir
  kısaca edebi metinlerin oluşturulma nedenleri nelerdir 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Edebi metinlerin oluşturulma nedenleri nelerdir

  Edebi metinler, aklın istifade ettiği birtakım bilgileri ihtiva etse de, insanın iç dünyasında zevk uyandırmak ve duyguları etkilemek için ortaya konur Bu nedenle edebiyat, anlamdan çok, söz ve terkiplerle yani üslûpla ilgilenir.Edebiyat yazarı ve şair için anlamları hedeflemek gerekliyse de, öncelikli hedef, söz ve terkiplerdir Hem sözlerin hem de terkiplerin birtakım anlamlara götüren göstergeler oldukları doğrudur Ancak edebiyatçı ve şair, söz konusu anlamları icra etmek amacıyla tüm çabasını söz ve terkiplerin üzerinde yoğunlaştırır Edebiyatçı ve şairler, belağatı; "anlam güzelliğini, söz ve terkip güzelliği çerçevesinde sunmaktır" şeklinde tanımlıyorlarsa da onların, anlamları yakalamak için gösterdikleri çaba, onu güzel söz ve terkipler halinde icra etme çabasıdır Zira sözler ve terkipler, anlam icra etmenin birer görüntüleridir
+ Yorum Gönder