+ Yorum Gönder
Tekerleme Fıkra ve Mani ve Tekerleme Forumunda tekerlemeler (Bu mum, umumumuzun mumu.) Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  tekerlemeler (Bu mum, umumumuzun mumu.)
  Farklı tekerlemeler


  Her telden tekerlemeler  1.Bir berber bir berbere bre berber beri gel diye bar bar bağırmış.

  Bizde bize biz derler, sizde bize ne derler?

  Gül dibi bülbül dili gibi,gül dibi bülbül dili.

  2.Pireli peyniri perhizli pireler tepelerse pireli peynirler de pır pır pervaz ederler.

  3.Ocak kıvılcımlandırıcılardan mısın,kapı gıcırdatıcılardan mısın?Ne ocak kıvılcımlandırıcılardanım, ne kapı gıcırdatıcılardanım.

  4.Çatalca’da topal çoban çatal yapıp çatal satar,nesi için çatalca da topal çoban çatal yapıp çatal satar?Kârı için çatalca da topal çoban çatal yapıp çatal satar. Üç tunç tas kayısı hoşafı.

  5.Dört deryanın deresini dört dergahın derbendine devrederlerse,dört deryadan dört dert,dört dergahtan dört dev çıkar. Paşa tası ile beş has tas kayısı hoşafı. Zaman saman satar, saman zaman satar.

  6.Al bu takatukaları takatukacıya takatukalatmaya götür.Takatukacı takatukaları takatukalamam derse takatukacıdan takatukaları takatukalatmadan al da gel.

  7.Nankör nalbant nalları nallamalı mı,nallamamalı mı?

  Az kaz, uz kaz, boyunca kaz.

  8.İşlek işlemeci,işlemeli işleri işlikte işleyerek işletmeciye işyerinde izletti.

  9.Ilgarcı ılgar,ılgıngillerin ılgancırı ılgalayarak,ılgıt ılgıt ılgılardı.

  10.Pısırık pırlak pırnallıklarda pırnallanırken pılı pırtısını pısırık pıtraklara pıtır pıtır pırtlattı.

  11.Üçüncü üçkağıtçı,üçetek üçleşerek üç teker arabayla süzüm süzüm süzülen süzgeçleri süzdü.

  12.Kırk kırık küp, kırkının da kulpu kırık kara küp.A be kuru dayı ne kuru sarı darı bu darı ,a be kuru dayı.

  Şu odayı badanalamalı mı,yoksa badanalamamalı mı?

  13.Sen seni bil,sen seni,bil sen seni,bil sen seni,sen seni bilmezsen patlatırlar enseni.

  14.Şu karşıda bir dal,dal sarkar kartal kalkar,kartal kalkar dal sarkar,dal kalkar kantar tartar.

  15.Şu köşe yaz köşesi,şu köşe kış köşesi,ortadaki su şişesi.

  Şiş şişeyi şişlemiş,şişe kesişe kiş demiş.

  Elalem aladana aldı aladanalandı da biz bir aladana alıp da aladanalanamadık.

  16.Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak?Bu yoğurdu mayalamalı da mı saklamalı, mayalamamalı da mı saklamalı?

  17.Sizin damda var,beş boz başlı beş boz ördek,
  Değirmene girdi köpek,

  Bizim damda var beş boz başlı beş boz ördek,
  Değirmenci çaldı kötek.

  Sizin damdaki beş boz başlı beş boz ördek
  Hem kepek yedi köpek,

  Bizim damdaki beş boz başlı beş boz ördeğe,
  Hem kötek yedi köpek.

  Siz de bizcileyin beş boz başlı beş boz ördek misiniz,demiş.

  18.Bir tarlaya kemeken ekmişler.İki kürkü yırtık kel kör kirpi dadanmış.Biri erkek kürkü yırtık kel kör kirpi,öteki dişi kürkü yırtık kel kör kirpi.Kürkü yırtık erkek kel kör kirpinin yırtık kürkünü,kürkü yırtık dişi kel kör kirpinin yırtık kürküne;kürkü yırtık dişi kel kör kirpinin yırtık kürkünü,kürkü yırtık erkek kel kör kirpinin yırtık kürküne eklemişler.

  19.Getirince el getirir,yel getirir,sel getirir;götürünce el götürür,yel götürür,sel götürür.
 2. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Karışık tekerleme örnekleri


  Kolay ezberlenen tekerlemeler

  EBE
  Ebe ebe nerede
  Su doldurur derede
  Dere boyu çalılık
  Derede olur balık
  Şu ebe de ne alık
  Oltamı attım,
  Balığı tuttum.
  Balık suya dalamaz,
  Ebe beni bulamaz.
  Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi
  Bunu kim dedi,
  Diyen dedi on yedi,
  Yağlı böreği kim yedi?


  ELLERİM
  Ellerim tombik tombik,
  Kirlenince çok komik
  Kirli eller sevilmez
  Güzelliği görülmez
  Dişlerim bakım ister
  Hele saçlar, hele scalar
  Uzayınca tırnaklar
  Kirlenince kulaklar
  Bize pis derler, pis derler


  DEVE
  Eveleme develeme
  Evvel altı elma yedi
  Seren sekiz serçe dokuz
  Tarmanın topu kara
  A devenin çatı kara.


  PATLICAN
  Patlıcan var patlıcan,
  Patlasın senin kocan.
  Şisko şisko biberler,
  Arabaya bindiler.
  Elmalar yedi buçuk,
  Onu yedi, bir çocuk.
  Patlıcandan bıktım,
  Ben oyundan çıktım !


  KOMŞU
  Komşu komşu huu
  Sırtındaki ne?
  Arpa
  Kaça sattın
  Kırka
  Eve ne aldın?
  Hırka
  Çocuğa ne aldın ?
  Halka


  BÖREK
  Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi,
  Bunu sana kim dedi?
  Diyen dedi on yedi,
  Yağlı böreği kim yedi?


  SINIFLAR
  Mini mini birler,
  Çalışkandır ikiler,
  Mavi gözlü üçler,
  Dayak yiyen dörtler,
  Misafirdir beşler,
  Altılar, altınımı çaldılar,
  Yediler, yemeğimi yediler,
  Sekizler, semizdirler,
  Dokuzlar, doktor oldu,
  Onlar bizi okuttu.


  HANIM KIZI
  Çan çan çikolata,
  Hani bize limonata?
  Limonata bitti,
  Hanım kızı gitti.
  Nereye gitti?
  İstanbul'a gitti.
  İstanbul'da ne yapacak?
  Terlik pabuç alacak.
  Terliği pabucu ne yapacak?
  Düğünlerde,
  Şıngır mıngır oynayacak.


  PİTİ PİTİ
  Ooooopiti piti
  Kremanın sepeti
  Terazi lastik jimnastik
  Biz size geldik bitlendik
  Hamama gittik temizlendik
  Dik Dik Dİk
  Son dersimiz matematik

+ Yorum Gönder


mum ile ilgili tekerlemeler,  mumla ilgili tekerleme,  mum tekerleme,  bu mum umumumuzun mumu